Strona główna ASTOR

Obsługa przemysłowych routerów i modemów GSM odc. 3: Jak uzyskać zdalny dostęp do sterowników PLC i innych urządzeń?

Kontakt w sprawie artykułu: Rafał Fiba - 2020-05-20

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak działa przekierowanie portów w routerach/modemach przemysłowych Astraada GSM,
  • jak je wykorzystać do uzyskania zdalnego dostępu do sterowników PLC lub innych urządzeń,
  • jak wykorzystać router/modem przemysłowy do odczytu danych lub sterowania po protokole Modbus RTU (RS-232/485).

Kiedy musisz przekierować porty?

Z tym zagadnieniem spotykasz się, gdy urządzenia podłączone są do różnych sieci. Świetnie obrazuje to poniższy schemat.

W tym przypadku mamy sterownik Astraada One ECC2250 połączony skrętką do routera przemysłowego Astraada AS30GSM420P-IO. Komputer łączy się do routera przy pomocy tunelu VPN. Przy takiej konfiguracji nie ma możliwości podłączenia się do sterownika PLC wpisując do przeglądarki jego adres IP, ponieważ komputer jest w innej sieci niż sterownik. Jeśli chcesz dostać się do tego urządzenia, musisz odpowiednio przekierować porty na routerze/modemie.

Jak ustawić regułę przekierowania portu na routerze/modemie Astraada GSM?

1. Przejdź do zakładki TCP/IP forwarding.
2. Kliknij przycisk New, aby zdefiniować nową regułę.
3. W polu Identifier podaj nazwę reguły. Nie używaj polskich znaków.
4. Wybierz opcję Enable rule w celu aktywacji usługi.
5. W polu External port określ port, który ma być przekierowywany.
6. W polu Internal port określ port, na który ma zostać wykonane przekierowanie.
7. W polu Protocol wybierz protokół, który będzie przekierowywany.
8. W polu IP Address podaj adres IP urządzenia, którego port przekierowujesz.
9. Zapisz ustawienia – Save settings.

W prezentowanym przypadku ustawiłeś/aś regułę o nazwie „Regula”, która przekierowuje port 8080 sterownika PLC (IP: 192.168.1.100) na port 8080 routera/modemu Astraada. Używany protokół to TCP.

Korzystanie z przekierowania portu

W celu skorzystania z aplikacji przygotowanej na sterowniku PLC wystarczy w przeglądarce wejść na poniższy adres: 10.1.0.1:8080/moja_visu.htm . moja_visu to nazwa aplikacji uruchomionej na sterowniku. W tej aplikacji wykorzystywane jest połączenie VPN.

Teraz możesz w bezpieczny sposób łączyć się z dowolnym urządzeniem podłączonym do routera/modemu Astraada GSM.

Jak router/modem przemysłowy odczytuje dane lub steruje urządzeniem?

Sposób odczytu danych omówimy na przykładzie sterownika PLC Astraada One ECC2200.

Urządzenie końcowe np. wspomniany sterownik PLC podłączony jest do routera/modemu przemysłowego przy użyciu skrętki (RJ-45). Komunikacja między urządzeniami oparta jest na protokole Modbus RTU 232/485. Następnie router/modem dokonuje translacji protokołu Modbus RTU na Modbus TCP lub w przypadku sterowania Modbus TCP tłumaczony jest na Modbus RTU. Dostęp do danych poprzez sieć Internet umożliwia protokół Modbus TCP. Pozwala to na np. utworzenie wizualizacji na panelu HMI.

Jak skonfigurować translację Modbus RTU do Modbus TCP na routerach/modemach Astraada GSM?

Translację skonfigurujesz przy pomocy aplikacji webowej. W tym celu:

1. Przejdź do zakładki Ports configuration.
2. W polu Mode wybierz opcję Modbus Gateway.
3. Pola Baud rate, Data bits, Parity, Stop bits oraz Flow control specyfikują właściwości połączenia po protokole Modbus RTU.
4. W polu Interface wybierz opcję WAN.
5. W polu Port podaj 502, ponieważ Modbus domyślnie działa na porcie 502.
6. Zapisz ustawienia przyciskiem Save settings.

7. Teraz upewnij się, że nie ma żadnego przekierowania na port 502. W tym celu przejdź do zakładki TCP/IP forwarding i upewnij się, że nie ma włączonej żadnej reguły dla portu 502 oraz opcja DMZ hosting  jest wyłączona.

Jeśli chcesz wykonać translację dla protokołu Modbus RTU (RS-485), postępuj analogicznie jak w przypadku protokołu Modbus RTU (RS-232).

Podsumowanie

Z tego artykułu dowiedziałeś/aś się, jak dzięki wykorzystaniu przekierowania portów uzyskać zdalny dostęp do aplikacji przygotowanej na sterowniku PLC. Jest to oczywiście jeden przykład zastosowania przekierowania portów. Możesz go także użyć do zdalnego dostępu do webserwera sterownika lub udostępnienia protokołu Modbus TCP, itd. Przekierowania portów możesz wykorzystać do każdego urządzenia sieciowego podłączonego do routera/modemu przemysłowego Astraada. Ponadto zobaczyłeś na czym polega translacja Modbus RTU na Modbus TCP i jak ją wykorzystać w przypadku korzystania z wizualizacji na panelu HMI.


W następnym odcinku:

  • dowiesz się, jak router/modem przemysłowy może Cię wesprzeć w sytuacjach awaryjnych,
  • zobaczysz, jak skonfigurować alarmowe wiadomości SMS.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Średnia ocena artykułu: 4.8 / 5. Ilość ocen: 4

Ten artykuł nie był jeszcze oceniony.

Zadaj pytanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *