Horner APG – węzeł systemu MES i nie tylko

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zastosowanie mają urządzenia Horner APG w systemach MES
  • Jakie są funkcjonalności urządzeń Horner APG

Prawidłowa realizacja zadań obydwu grup wymaga, aby maszyna i operator, który przy niej pracuje, dostarczały niezbędnych informacji pozwalających lepiej i efektywniej planować produkcję oraz serwis.

Systemy klasy MES oraz monitoring maszyn to obrazek coraz częściej spotykany na polskich halach przemysłowych. Coraz lepiej rozumiemy potrzebę zbierania i gromadzenia danych, potrafimy na ich podstawie przygotowywać przydatne informacje, a w oparciu o nie podejmować słuszne decyzje. W systemach takich mamy do czynienia z co najmniej z dwoma źródłami danych: operatorem oraz maszyną. Ich zbieranie oraz szybkie udostępnianie najczęściej realizowane jest przy pomocy paneli HMI (jeśli dane generowane są zdarzeniowo i pochodzą wyłącznie od operatora maszyny) lub paneli HMI zintegrowanych ze sterownikiem PLC (jeśli źródłem danych generowanych automatycznie mają być również sygnały pochodzące z maszyny).

W takich systemach często stosowane są urządzenia Horner APG, które dzięki kompaktowym rozmiarom łatwo zintegrować z każdą maszyną. Jednak możliwości jakie mają, znacznie przekraczają potrzeby systemów MES i klasycznego monitorowania pracy maszyn. Do czego dodatkowo można je zatem wykorzystać?

Lokalne składowanie danych dotyczących pracy maszyny

Zbieranie i udostępnienie danych procesowych to podstawowa funkcjonalność urządzeń Horner APG pracujących jako węzły systemów MES. Ale często pojawia się potrzeba składowania dodatkowych danych, takich jak: ilość godzin pracy, ilość wykonania danej sekwencji, temperatura pracy urządzenia czy pobór prądu przez silnik. Te informacje dają pełniejszy obraz środowiska pracy maszyny i na ich podstawie może znacznie lepiej planować jej serwis. Takie informacje nie zawsze muszą być zbierane na centralnym serwerze. Wystarczy, jeśli będą dostępne na maszynie.

W tym przypadku można wykorzystać mechanizm archiwizacji danych na karcie MicroSD wbudowany w sterowniki Horner. Składowane w postaci plików CSV dane mogą być wizualizowane na panelu operatorskim lub udostępniane przy pomocy FTP. Składować można wszystko: alarmy, zdarzenia, dane procesowe, liczniki cykli, itd. Próbkowanie również można określić indywidualnie: zdarzeniowo lub co określony czas. Bogate możliwości diagnostyki i statusów komunikacji realizowanej na portach sterownika PLC pozwolą ponadto automatycznie składować dane procesowe w chwili, gdy wystąpi awaria sieci komunikacyjnej oraz przesyłać zgromadzone dane wraz ze stemplem czasowym na serwer w momencie, gdy komunikacja zostanie przywrócona.

Automatyczne i natychmiastowe zasilanie systemu ważnymi informacjami

Instalacja urządzeń Horner APG pozwala zdjąć z operatorów konieczność wprowadzania do systemu informacji odnośnie pojawiających się zdarzeń. Zintegrowany sterownik PLC pozwala z bardzo dużą dokładnością rejestrować wszystkie informacje związane z pracą maszyny i przekazywać je na bieżąco do odpowiednich służb.

Włączenie i wyłączenie maszyny, brak komponentów do produkcji, awaria to tylko niektóre ze zdarzeń które mogą być zbierane w PLC dzięki opomiarowaniu maszyny przy pomocy prostych czujników (prądowych, optycznych). Sygnały pochodzące z czujników można bezpośrednio wprowadzić na wbudowane wejścia sterownika Horner APG. Źródłem danych dla sterownika mogą być także skanery kodów. Operator skanując odpowiedni kod może bardzo szybko wprowadzać do systemu dodatkowe informacje na przykład o brakujących komponentach niezbędnych do produkcji czy kod aktualnie realizowanego zlecenia. Czytniki można bezpośrednio podłączyć do wbudowanych w PLC portów komunikacyjnych.

Szybka parametryzacja pracy maszyny

Większości z nas obsługa receptur kojarzy się wyłącznie z obsługą procesów wsadowych głównie w branży spożywczej i farmaceutycznej. Funkcjonalność receptur pozwala jednak na jej wykorzystanie nawet w branży maszynowej. Wszędzie tam, gdzie konieczna jest parametryzacja pracy maszyny, receptura jest idealnym rozwiązaniem. Przy pomocy jednego kliknięcia możemy szybko zadać do maszyny szereg parametrów odczytanych z pliku na karcie MicroSD. Dzięki temu możemy uniknąć żmudnego procesu wprowadzenia danych, który dodatkowo obarczony jest ryzykiem wprowadzenia ich z błędem. Dostęp do pliku z recepturami możliwy jest przy pomocy wbudowanego w sterownik serwera FTP więc podmiana plików na aktualne we wszystkich urządzeniach Horner APG może być realizowana zdalnie z jednego miejsca.

Podgląd miejsc niebezpiecznych na ekranie panelu

Maszyny, w których występują wirujące elementy, gilotyny czy prasy stanowią potencjalne zagrożenia dla operatorów, którzy przy nich pracują. Zintegrowane z urządzeniem systemy bezpieczeństwa maszynowego mają za zadanie minimalizować ryzyko potencjalnego urazu, ale dodatkowym elementem podnoszącym bezpieczeństwo operatora może być kamera zainstalowana w niebezpiecznym miejscu. Podgląd obrazu pochodzącego z kamer możliwy jest na ekranach sterowników Horner APG, a do wbudowanych portów USB można podłączyć do 4 kamer. Ważne jest to, że mogą to być proste biurowe kamery, których koszt zakupu jest niewielki. Pamiętajmy jednak o tym, że nie jest to system wizyjny z detekcją obrazu, a mechanizm szybkiego podglądu tego, co dzieje się w otoczeniu maszyny, przy której pracuje operator.

Obsługa Audio i Video

Wbudowane w urządzenia Horner APG opcje multimedialne dają szereg nowych możliwości w zakresie szkolenia oraz informowania personelu. W przypadku, gdy operator pracuje przy maszynie, którą należy co jakiś czas przezbroić, procedura takiego przezbrojenia może być przedstawiona w postaci filmu odtwarzanego na ekranie panelu. Dzięki temu możemy zredukować do minimum ilość papierowych instrukcji stanowiskowych, przyspieszając jednocześnie pracę operatora.

Pliki z filmami przechowywane są na karcie pamięci sterownika – można je w sposób zdalny aktualizować. Obsługa audio z kolei może być wykorzystana do dźwiękowego powiadamiania operatora o występowaniu wyjątków i alarmów.

Zobacz na smartfonie, co się dzieje na panelu

Urządzenia Horner APG mają możliwość udostępniania ekranów operatorskich w przeglądarkach internetowych za pomocą funkcji WebMI. Wbudowane mechanizmy zabezpieczeń i szyfrowania danych gwarantują dostęp do nich tylko uprawnionym i zalogowanym z odpowiednim poziomem uprawnień operatorom.

Przygotowane mechanizmy automatycznego generowania ekranów do plików SVG oraz obsługa standardu HTML5 powoduje, że dostęp do ekranów operatorskich możliwy jest z dowolnego urządzenie przenośnego, wykorzystującego dowolny system operacyjny. Dzięki temu personel odpowiedzialny za utrzymanie parku maszynowego może na własnym urządzeniu mobilnym, które ma zawsze przy sobie mieć zdalny dostęp do informacji serwisowych urządzenia, przy którym aktualnie się znajduje operator. Asynchroniczna komunikacja gwarantuje, że zdalny dostęp nie będzie zakłócał pracy operatora maszyny.

Automatyczne generowanie raportów i wysyłanie ich poprzez e-mail

Wbudowane w urządzenia Horner APG mechanizmy raportowania pozwalają szybko przygotować prosty raport na bazie informacji bieżących odczytanych z pamięci sterownika oraz zalogowanych w plikach csv. Raport taki można drukować na drukarce podłączonej do portu sterownika lub do pliku txt i zapisać go na karcie MicroSD. Można go następnie wysłać jako wiadomość e-mail na skonfigurowaną grupę odbiorców, a jako załącznik do wiadomości dodać zrzuty z ekranu lub dodatkowe pliki przechowywane na karci pamięci.

Urządzenia Horner APG pracujące jako końcówki systemu MES nie muszą być wyłączeni źródłem danych do systemu. Można je wykorzystać również do zadań, które sprawią, że praca operatora będzie nie tylko szybsza i prostsza, ale i bezpieczniejsza. Więcej na temat tych urządzeń oraz aktualną ofertę Horner APG można znaleźć na stronie.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Średnia ocena artykułu: 0 / 5. Ilość ocen: 0

Ten artykuł nie był jeszcze oceniony.

Piotr Adamczyk
Piotr AdamczykDyrektor Działu Rozwoju Sprzedaży w centrali ASTOR. Od 15 lat zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z systemami sterowania, wizualizacją HMI oraz komunikacją bezprzewodową GSM. Manager produktów z oferty Emerson Machine Automation Solution oraz urządzeń zintegrowanych Horner APG. Specjalista w zakresie systemów wysokiej dostępności. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (kierunek Informatyka, specjalność systemy i sieci komputerowe).

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej