Jak krok po kroku zbudować system bezpieczeństwa z przekaźnikami Preventa XPS Universal?

Jak krok po kroku zbudować system bezpieczeństwa z przekaźnikami Preventa XPS Universal?

Największy wpływ na architekturę systemów bezpieczeństwa mają jednostki sterujące. Wprawdzie bardzo dużą rolę odgrywają także urządzenia peryferyjne oraz wykonawcze, takie jak przyciski E-STOP, kurtyny laserowe czy wieżyczki sygnalizacyjne, nie mniej jednak, to właśnie urządzenie kontrolujące decyduje o finalnym wyglądzie systemu bezpieczeństwa.

Czytaj dalej