Strona główna ASTOR

Jak dokonać autoryzacji PAC Machine Edition? Aktywacja licencji dla produktów Emerson

Kontakt w sprawie artykułu: Piotr Adamczyk - 2022-05-24

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

  • jakie urządzenia są obsługiwane przez oprogramowanie PAC Machine Edition,
  • jakimi metodami można aktywować licencję PAC Machine Edition,
  • jakie ważne nowości przyniesie nowa wersja narzędzia do zarządzania licencjami (Entitlement License Manager).

Systemy automatyki Emerson w całości zbudowane są w oparciu o produkty pochodzące od jednego dostawcy. Dzięki temu ich użytkownicy mogą skonfigurować i zaprogramować wszystkie urządzenia w jednym narzędziu deweloperskim PAC Machine Edition (PME).  Aby móc z niego korzystać w pełni legalnie i z dostępem do całej funkcjonalności, konieczna jest jego prawidłowa autoryzacja. Dowiedz się, jak dokonać autoryzacji i aktywować licencję dla swojego produktu Emerson.

PAC Machine Edition jest wykorzystywany aktualnie do konfiguracji następujących serii urządzeń:

  • sterowniki PLC serii VersaMax i VersaMax Micro,
  • kontroler PACSystems serii CPE100/200, CPE/CPL410, RX3i, RX7i,
  • systemów redundantnych PACSystems HA PNSR, ENIU,
  • paneli operatorskich QuickPanel+,
  • układów IO serii RSTi, RSTi-EP, VerdsaMax IP, RX3i IP, PAC8000 IO,
  • systemów napędowych serii PACMotion VFD oraz PACMotion Servo,
  • systemów bezpieczeństwa PACSafe, VersaSafe.
Entitlement License Manager – narzędzie do autoryzacji PAC Machine Edition

Jedno narzędzie PAC Machine Edition zapewnia kompatybilność wszystkich urządzeń ze sobą, upraszcza konfigurację łączy do wymiany danych między nimi i przede wszystkim korzysta z jednej bazy zmiennych dla sterowania i wizualizacji. Skraca to znacząco proces konfiguracji systemu i redukuje możliwość popełnienia błędów. Narzędzie PME pozwala także na konfigurację i programowanie urządzeń wycofanych już z oferty, jak chociażby często spotykana w wielu aplikacjach seria sterowników PLC 90-30.

Emerson w ostatnim czasie znacznie uprościł licencjonowanie swoich narzędzi deweloperskich. Dziesiątki różnych licencji zostały zastąpione dwiema – wersją PME Professional (ME98MBP001) dającą użytkownikom możliwość konfiguracji całej oferty produktowej oraz wersją PME Lite (ME98MBL001), która w stosunku do Professional nie pozwala programować kontrolerów serii PACSystems RX3i i układów wysokiej dostępności. Wszystkie pozostałe funkcjonalności są dostępne w obu wersjach narzędzia.

Jak autoryzować PAC Machine Edition?

Autoryzacja PAC Machine Edition wymaga użycia narzędzia Entitlement License Manager (ELM), dostępnego aktualnie w wersji 1.3. ELM dostarczany jest wraz z narzędziem deweloperskim i wymaga instalacji na maszynie, na której będzie pracowało PME. Przejście na nowy model licencjonowania w przypadku Emerson daje szereg korzyści przy zarządzaniu posiadanymi licencjami, a ELM pozwala na łatwe dodanie nowych, usuwanie istniejących oraz przenoszenie posiadanych licencji pomiędzy różnymi maszynami. Jest to ukłon w stronę firm inżynierskich, które muszą współdzielić posiadaną licencję pomiędzy kilku programistów.

Metody autoryzacji PAC Machine Edition

Sam proces autoryzacji PAC Machine Edition jest bardzo prosty i może być zrealizowany dwiema metodami. Pierwsza to automatyczna aktywacja przez Internet (Automatic Activation using Internet) – tak zwana metoda online. Druga to aktywacja ręczna (Manual Activation) – zwana inaczej metodą offline.

ELM 1.3 – Dwie metody aktywacji licencji PAC Machine Edition

Pierwsza metoda zakłada, że komputer, na którym autoryzujesz narzędzie, posiada dostęp do sieci Internet. W takim przypadku otrzymany podczas zakupu (dostarczany mailowo) kod aktywacyjny wystarczy wpisać w okienku Activation Code. ELM automatycznie połączy się z serwerem licencyjnym Emerson i pobierze na lokalny komputer zakupioną licencję. Na tym proces autoryzacji się kończy.

ELM 1.3 – aktywacja narzędzia na maszynie mającej dostęp do sieci Internet

Drugą metodę możesz wykorzystać, gdy komputer z oprogramowaniem narzędziowym nie jest podłączony do sieci Internet. To bardzo częsta praktyka w przypadku stacji inżynierskich na stałe zainstalowanych na obiekcie. Z uwagi na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, działy IT nie zezwalają na dostęp do sieci Internet komputerów wpiętych w sieć produkcyjną.

ELM 1.3 – aktywacja narzędzia na maszynie bez dostępu do sieci Internet

W tym przypadku przydaje się drugi model autoryzacji, który z lokalnego komputera generuje plik z danymi dotyczącymi fizycznej maszyny. Plik ten przy pomocy pendrive’a przenosimy na inny komputer mający dostęp do sieci Internet i na tym komputerze uruchamiamy portal Emerson PACSystem Customers Center (https://emerson-mas.force.com/communities/CC_Home).  

Portal Emerson PACSystems Customers Center

Po zalogowaniu przesyłamy plik z danymi i zwrotnie otrzymujemy plik autoryzacyjny, który ponownie przy pomocy pendrive przenosimy na stację inżynierską, którą autoryzujemy. Ostatnim krokiem jest wskazanie w ELM ścieżki dostępu do pliku autoryzacyjnego i na tym kończymy proces autoryzacji.

Zwracanie licencji na serwer lub do pliku

Często zdarza się potrzeba przeniesienia licencji na inną maszynę (zmieniamy komputer, użyczamy licencji innemu programiście z naszej firmy). W takim przypadku bardzo przydatny jest mechanizm zawracania licencji na serwer licencyjny Emerson (jeśli mamy dostęp do sieci Internet) lub do pliku (nie mamy dostępu do sieci Internet i wskazujemy ścieżkę, gdzie plik ma zostać zapisany).

ELM – zwracanie licencji do pliku

Zwrócona w ten sposób licencja może być pobrana na inną maszynę i autoryzowana dokładanie tak samo, jak to zostało opisane powyżej. Zwrócenie licencji na serwer może też być zrealizowane przez Emerson na żądanie użytkownika. Z takiej metody korzystamy, gdy utraciliśmy komputer, na którym była autoryzowana licencja, lub uległ on uszkodzeniu.

ELM – wybór folderu dla zwracanej licencji

Licencja na kluczu sprzętowym

Bardzo wygodnym sposobem licencjonowania PME jest klucz sprzętowy instalowany w porcie USB komputera, na którym ma działać licencja. Taki klucz można dowolnie przenosić pomiędzy maszynami i nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek akcji autoryzacyjnych.

Zainstalowanie klucza w porcie USB spowoduje, że ELM automatycznie go wykryje i autoryzuje oprogramowanie PME zgodnie z posiadaną licencją. Klucz sprzętowy jest dodatkowo płatnym akcesorium (M7KEY) i należy go zamówić przy składaniu zamówienia na oprogramowanie narzędziowe.

Klucz sprzętowy M7KEY dla PAC Machine Edition

Licencję na klucz może wgrać producent podczas zakupu, może to też zrobić samodzielnie użytkownik, wykorzystując do tego naprzędzie ELM w wersji 1.3 lub nowszej. Licencje z klucza można także usunąć i przenieść na inny klucz sprzętowy lub na inną maszynę. To najwygodniejsza forma licencjonowania, dająca możliwość łatwego przenoszenia licencji na inne komputery, nie posiadające dostępu do sieci Internet.

Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem klucza

ELM posiada wbudowane mechanizmy zabezpieczające, które uniemożliwiają wykorzystanie klucza autoryzacyjnego na maszynie, na którą nie był on wygenerowany. Daje to użytkownikowi pewność, że nie będzie można uruchomić narzędzia na innym sprzęcie, niż do tego dedykowany. Mechanizm zapieczeń opiera się na dwóch unikalnych identyfikatorach Locking Code, które generują się automatycznie dla każdego komputera w chwili instalacji ELM.

ELM – identyfikatory Locking Code

Identyfikatory te przechowują w sobie informacje o numerach seryjnych dysków twardych oraz numery seryjne zainstalowanych kart sieciowych. Jakakolwiek zmiana któregoś z zasobów powoduje wygenerowanie innego identyfikatora, który nie jest zgodny z Locking Code wygenerowanym podczas autoryzacji narzędzia.

Zmiana obu tych kodów powoduje, że kod autoryzacyjny przestanie działać i konieczne będzie jego zwrócenie na serwer, do którego dostęp ma właściciel licencji i ponowne pobranie licencji na maszynę. Jeśli jednak zmieni się tylko jeden z kodów (na przykład na skutek podłączaniu dodatkowej karty sieciowej do komputera), kod autoryzacyjny będzie nadal działał poprawnie.

ELM 1.4 – jakie nowości?

Wersja 1.4 ELM, którą Emerson zapowiada na przełom kwietnia i maja 2022 roku, przyniesie jedną bardzo ważną nowość, na którą czekali użytkownicy posiadający kilka licencji PME. Będzie to obsługa lokalnego serwera autoryzacyjnego, z którego można pobierać i zawracać licencje. Pozwoli to przede wszystkim odłączyć lokalny serwer od sieci Internet, podnosząc bezpieczeństwo instalacji i dając jednocześnie możliwość łatwego przenoszenia licencji między różnymi stacjami inżynierskimi.

Druga bardzo istotna rzecz to możliwość uruchomienia serwera licencyjnego na maszynie wirtualnej i możliwość pobierania licencji z poziomu innych maszyn wirtualnych. Ma to ogromne znaczenie dla użytkowników, którzy zdecydowali się na wirtualizację swoich maszyn w celu optymalizacji kosztów zarządzania i utrzymania posiadanej infrastruktury IT.

Współpraca: Michał Januszek

Newsletter Poradnika Automatyka

Czytaj trendy i inspiracje, podstawy automatyki, automatykę w praktyce

Please wait...

Dziękujemy za zapis do newslettera!

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Średnia ocena artykułu: 5 / 5. Ilość ocen: 3

Ten artykuł nie był jeszcze oceniony.

Zadaj pytanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *