Strona główna ASTOR
Automatyka w praktyce

AVEVA Flex – nowy model licencjonowania oprogramowania AVEVA

Kontakt w sprawie artykułu: Arkadiusz Rodak - 2023-03-31

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie są założenia modelu licencjonowania AVEVA Flex,
  • jakie są najważniejsze korzyści dla użytkowników licencji AVEVA Flex.

Subskrypcje oprogramowania i usług są dziś wszechobecne. Ten coraz popularniejszy sposób licencjonowania produktów upowszechnił się nie tylko na rynku konsumenckim, ale również w środowisku biznesowym. Usługi Microsoft 365 czy Adobe Creative Cloud to najbardziej znane przykłady, ale w modelu subskrypcyjnym oferowane są też coraz liczniejsze aplikacje specjalistyczne – w tym także oprogramowanie AVEVA.

Już w roku 2015 firma analityczna Gartner przedstawiła prognozę, że w ciągu 5 lat ponad 80% producentów oprogramowania zmieni swoje modele dostarczania oprogramowania z tradycyjnych licencji wieczystych na subskrypcje. Dziś faktycznie można zaobserwować, że zdecydowana większość aplikacji i usług dostarczana jest w tym modelu. Wpływa na to kilka czynników, spośród których najistotniejszymi są: łatwiejszy i szybszy dostęp do licencji, elastyczność modelu licencjonowania, łatwość dbania o standaryzację, a także – choć nie zawsze jest to najistotniejsze – atrakcyjna cena wejścia.

Co więcej, w przypadku oprogramowania, subskrypcja może oferować dodatkowe funkcje lub usługi, niedostępne dla licencji wieczystych. Z reguły np. w ramach opłat abonamentowych otrzymujemy ciągłe aktualizacje, dzięki którym zawsze mamy dostęp do najnowszych wersji aplikacji. Subskrypcja może też obejmować priorytetowe wsparcie techniczne.

Firma AVEVA już w 2019 roku wprowadziła do oferty subskrypcyjny model licencjonowania dla swoich produktów. Przyjrzyjmy się mu bliżej, poznając jego najważniejsze założenia oraz korzyści, jakie płyną z jego stosowania.

AVEVA Flex – subskrypcyjny model licencjonowania oprogramowania przemysłowego

AVEVA Flex to umowa użytkowania licencji AVEVA, która może być zawarta na okres jednego, trzech lub pięciu lat. W ramach umowy użytkownik otrzymuje licencje na oprogramowanie AVEVA, które są uruchamiane na lokalnych serwerach i stacjach roboczych i mogą być używane przez okres trwania umowy.

Najważniejszą korzyścią, jaka płynie z nowego modelu, jest znaczące obniżenie progu wejścia, czyli kosztów, jakie trzeba ponieść, aby zacząć używać oprogramowania AVEVA. Szeroki wybór dostępnych licencji AVEVA Flex sprawia, że opłata za pierwszy rok jest zwykle o co najmniej 60% niższa od licencji wieczystej, a w większości przypadków subskrypcja na trzy lata jest tańsza od licencji wieczystych, objętych kontraktem serwisowym. Ponadto w szczególnie atrakcyjnej cenie dostępne są licencje typu Starter, przeznaczone dla nowych klientów.

Oznacza to, że AVEVA Flex pozwala zminimalizować kapitał potrzebny, by inwestycję rozpocząć. Nie ma konieczności jednorazowego inwestowania dużej kwoty, a tym samym koszt wdrożenia systemu rozkłada się w czasie. Dzięki temu zmniejsza się również ryzyko finansowe całego projektu. Ponadto w kolejnych latach inwestycja może być finansowana z pieniędzy, które sama już zarabia, co jest jedną z bardzo istotnych zalet modelu subskrypcyjnego.

Dostęp do licencji „unlimited”

Licencjonowanie AVEVA Flex zapewnia dostęp do licencji, które nie były dostępne w dotychczasowej ofercie. Przede wszystkim są to nowe licencje bez ograniczeń ze względu na liczbę zmiennych I/O. Licencje typu „unlimited” dostępne są wyłącznie w ramach AVEVA Flex dla następujących produktów:

  • AVEVA Application Server,
  • AVEVA Historian Server,
  • AVEVA InTouch,
  • AVEVA Plant SCADA,
  • AVEVA Edge.

Ponadto dostępny jest również nowy typ licencji klienckiej dla Platformy Systemowej AVEVA – Supervisory Server. Licencja ta zapewnia możliwość uruchomienia dowolnej liczby dostępów klienckich do Platformy Systemowej na serwerze terminalowym. Licencja ta pozwala również na uruchomienie redundancji oraz rozłożenie obciążenia na dwa serwery terminalowe. Podobnie jak w przypadku wyżej wymienionych licencji „unlimited”, również Supervisory Server dostępny jest wyłącznie w modelu Flex.

Gwarancja ceny w czasie umowy

Jak wspomniałem wcześniej, umowa AVEVA Flex może być zawarta na rok, trzy lub pięć lat. Co jednak istotne, okres rozliczeniowy wynosi zawsze 1 rok. Oznacza to, że nie musimy ponosić z góry kosztów całej umowy. Jednocześnie kupując licencję Flex otrzymujemy gwarancję ceny w całym okresie obowiązywania umowy. W praktyce oznacza to, że producent gwarantuje nam określony, znany z góry, współczynnik waloryzacji ceny w kolejnych latach. Ta cecha modelu Flex jest szczególnie istotna dziś, kiedy musimy mierzyć się z wysoką inflacją, która przekłada się na nierzadko znaczący wzrost cen różnych produktów i usług.

Priorytetowe wsparcie techniczne w cenie umowy

W cenie każdej licencji dostarczonej w modelu AVEVA Flex użytkownik otrzymuje dostęp do priorytetowego wsparcia technicznego przez cały okres obowiązywania umowy. Oznacza to wiele istotnych korzyści, takich jak między innymi:

  • priorytetowa obsługa zgłoszeń serwisowych w ramach Pomocy Technicznej ASTOR,
  • zaangażowanie producenta (AVEVA) w rozwiązywanie zgłoszeń serwisowych, w razie takiej potrzeby,
  • możliwość otrzymania indywidualnych poprawek błędów oprogramowania (tzw. hot-fix), bez konieczności czekania na ogólnodostępną aktualizację.

Elastyczna zmiana puli posiadanych licencji

Jest to bardzo ciekawa i nowatorska cecha, charakterystyczna dla umowy AVEVA Flex. Użytkownik ma możliwość elastycznego zmieniania zakresu posiadanych licencji w czasie trwania umowy. Nie jest więc tak, że zawierając umowę otrzymujemy pewną stałą pulę licencji, której nie można zmienić. Jak to działa?

Otóż w ramach każdej umowy otrzymujemy pewną pulę tzw. kredytów AVEVA Flex, którymi możemy potem „zapłacić” za wybrane licencje z całego portfolio oprogramowania AVEVA. Co jednak najistotniejsze – kredyty są wielokrotnego użytku. Oznacza to, że każdą licencję, na którą wymieniliśmy nasze kredyty, możemy zwrócić. Licencja jest wtedy anulowana, a „wydana” na nią pula kredytów wraca na nasze konto i możemy ją wymienić na inną licencję. Pozwala to elastycznie dopasowywać się do zmieniających się w miarę upływu czasu potrzeb, bez ponoszenia zbędnych kosztów.

Przykładowo, gdy jesteśmy na etapie modernizacji systemu lub wdrożenia nowych funkcjonalności, możemy potrzebować dodatkowej licencji Development Studio. Możemy ją pobrać, przeznaczając na to 500 kredytów AVEVA Flex. Po zrealizowaniu prac licencja ta jednak przestaje być potrzebna, natomiast możemy potrzebować dodatkowych licencji klienckich. W takim przypadku po prostu zwracamy licencję Development, odzyskując całą pulę 500 kredytów, które możemy przeznaczyć na niezbędne nam w tej chwili nowe licencje.

Licencjami w ramach AVEVA Flex możemy zarządzać samodzielnie. Zawierając umowę otrzymujemy dostęp do portalu AVEVA Flex, w ramach którego zarządzamy swoimi kredytami, samodzielnie wymieniając je na potrzebne licencje, oraz zwracając licencje w razie potrzeby. W ramach portalu mamy dostęp do listy wszystkich swoich licencji wraz z historią ich pobierania, a także możliwością nieograniczonego pobierania kopii licencji w razie potrzeby (gdyby np. licencja została omyłkowo skasowana).

Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania

To jedna z najbardziej charakterystycznych cech subskrypcyjnego modelu licencjonowania oprogramowania: w ramach subskrypcji mamy zawsze dostęp do najnowszych wersji aplikacji, przez cały czas trwania umowy. Nie oznacza to jednak, że korzystanie z najnowszej wersji jest obowiązkowe, a tym bardziej aktualizacja nie jest realizowana automatycznie. Aplikacje w ramach AVEVA Flex nie są dostarczane w modelu SaaS (Software-as-a-Service), lecz są instalowane lokalnie jako samodzielnie działające programy. Użytkownik sam decyduje, z której wersji korzysta – i kiedy chce przeprowadzić ewentualne uaktualnienie do wersji najnowszej. Wszystkie licencje w ramach AVEVA Flex są kompatybilne wstecznie z produktami, począwszy od wersji 2017.

Warto tu jeszcze nadmienić, że nie ma przeciwskazań, by w ramach jednego systemu łączyć licencje wieczyste (w wersjach nie starszych, niż 2017) z tymi dostarczanymi w ramach subskrypcji. Użytkownicy, którzy posiadają już licencje wieczyste mogą również zawierać umowy AVEVA Flex i korzystać np. z nowych licencji, dostępnych tylko w tym modelu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?

Średnia ocena artykułu: 4 / 5. Ilość ocen: 1

Ten artykuł nie był jeszcze oceniony.

Zadaj pytanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *