Nowoczesna integracja warstwy biznesowej z warstwą automatyki dzięki rozwiązaniom Wonderware (obecnie AVEVA) w Farm Frites S.A.

Dzięki nowemu rozwiązaniu po raz pierwszy w historii fabryki stało się możliwe łączenie na wyższym poziomie komunikacji systemów w różnych częściach zakładu. Ujednolicenie oprogramowania było krokiem milowym w rozwoju fabryki.

Dobrze zintegrowane ze sobą warstwy biznesowa i automatyki znacząco wpływają na wydajne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Aby taka integracja była możliwa, potrzebne jest rozwiązanie, które umożliwia sprawną koordynację pracy wielu urządzeń i systemów jednocześnie.

Duża różnorodność systemów i składających się na nie elementów, ograniczone możliwości podglądu bieżącego stanu pracy urządzeń czy ich awarii, to tylko niektóre z wyzwań, jakie skłoniły firmę Farm Frites S.A. do poszukiwania jednorodnej platformy, która pomogłaby podnieść poziom komunikacji systemów, funkcjonujących w różnych częściach zakładu. Odpowiedzią na te potrzeby okazały się rozwiązania Wonderware (obecnie AVEVA).

Czołowy producent

Przedsiębiorstwo Farm Frites Poland S.A. (FFP) należy do czołówki producentów mrożonych frytek w Europie Środkowo-Wschodniej.

Firma została założona w 1993 roku jako joint venture dwóch holenderskich producentów wyrobów ziemniaczanych: Aviko B.V. i Farm Frites B.V. Jesienią 1994 roku, zaledwie 12 miesięcy po rozpoczęciu budowy, nastąpiło otwarcie fabryki i uruchomienie linii produkującej frytki w Polsce.

Na decyzję o lokalizacji fabryki w Lęborku wpływ miał sprzyjający uprawie ziemniaków klimat oraz okoliczne gleby klasyfikowane jako tzw. „I Strefa Zdrowotności Ziemniaka”. Pomocne było również pozytywne nastawienie władz Lęborka, które traktowały potencjalną inwestycję jako szansę dla rozwoju miasta.

Siedziba firmy Farm Frites Poland S.A.

W lipcu 2004 roku została uruchomiona linia placków ziemniaczanych, natomiast w lipcu 2011 roku linia płatków ziemniaczanych. Obecnie trzy nowoczesne linie umożliwiają fabryce wytwarzanie około 60 różnych rodzajów produktów, które trafiają na stoły klientów indywidualnych i gastronomicznych w wielu krajach Europy oraz poza nią. Obecnie w Farm Frites Poland S.A. pracuje 211 osób, a ilość ziemniaków wykorzystywanych do produkcji w ciągu roku wynosi ponad 200.000 ton. Firma FFP jest obecnie producentem mrożonych wyrobów ziemniaczanych dla jednych z najbardziej znanych marek: Aviko, Farm Frites i McDonald’s.

Trudności w fabryce

Poszczególne elementy, z których budowano fabrykę w Polsce, były kupowane w różnych miejscach na świecie, co powodowało dużą heterogeniczność systemów. Początkowo linia produkcyjna pracowała na sterownikach S5 i wizualizacji iFix. Maszynownia chłodnicza była oparta na systemie Andower 256 M i wizualizacji MonitorII. Kolejny zakupiony system sterowania pod potrzeby zakładowej oczyszczalni ścieków to sterowniki TI serii 405 i kanadyjska wizualizacja IC 2000.

Taka różnorodność instalacji powodowała trudności w utrzymaniu porządku w fabryce i – co za tym idzie – potrzebę ujednolicenia systemów. Dynamiczny rozwój fabryki, nowe technologie, chęć podwyższania efektywności produkcji spowodowała potrzebę zakupu nowych rozwiązań. Jądro fabryki, czyli linię produkcyjną, zunifikowano w oparciu o jednorodną platformę sterowników programowalnych.

Rozwiązanie

Podczas doboru platformy wizualizacyjnej rozważano dwie główne kandydatury: ASTOR oraz ówczesnego przedstawiciela firmy Intellution. O ostatecznym wyborze zadecydowało profesjonalne podejście do klienta firmy ASTOR oraz łatwość implementacji oprogramowania Wonderware (obecnie AVEVA) InTouch. Inżynier łatwo nabywał umiejętności szybkiego stosowania tego systemu, co jednoznacznie wpłynęło na wybór tego rozwiązania.

Wizualizacja procesu sortowania frytek w oprogramowaniu Wonderware (obecnie AVEVA) InTouch
Wizualizacja procesu uzdatniania wody w oprogramowaniu Wonderware (obecnie AVEVA) InTouch

Etapy realizacji

Wymiana systemu odbywała się etapami. W pierwszym etapie zainstalowano oprogramowanie Wonderware (obecnie AVEVA) InTouch na głównej linii produkcyjnej i instalacji amoniakalnej. Integratorami były firmy: Virkon i Atempol.

Potem przyszła kolej na wymianę wizualizacji na oczyszczalni. Migracja na system Wonderware (obecnie AVEVA) była jednocześnie migracją hardware’ową. Wymieniono nie tylko wizualizację, ale i cały sprzęt komputerowy. Wcześniejsze systemy na oczyszczalni i sprężarkowni amoniakalnej były przestarzałe technologicznie i miały dużo mniejsze możliwości niż Wonderware (obecnie AVEVA) InTouch.

Trendy historyczne Wonderware (obecnie AVEVA) InTouch służą operatorom do analiz krótko- i średniookresowych. Natomiast Wonderware (obecnie AVEVA) Historian wraz z Wonderware (obecnie AVEVA) Historian Client służą technologom do analiz długookresowych. Wonderware (obecnie AVEVA) Historian dostarcza również dane dla aplikacji typu Business Intelligence (aplikacje raportowe od innych dostawców).

Efekty wdrożenia

Przede wszystkim, nowe oprogramowanie wniosło nową jakość do wizualizacji procesów i parametrów technologicznych. Rozszerzone możliwości podglądu i zmiany nastaw technologicznych na liniach produkcyjnych, oczyszczalni ścieków i w systemie chłodniczym w znaczącym stopniu ułatwiły pracę na tych obiektach. Bieżący podgląd stanu pracy, awarii, włączenia i wyłączenia urządzeń dawał ogromny komfort pracy i zapobiegał przestojom produkcyjnym. Kolejnym ważnym elementem była możliwość zapisywania podstawowych danych adresowych aparatury elektrycznej i tym samym odejście od schematów elektrycznych, a co za tym idzie – oszczędność czasu pracy.

Ujednolicenie architektury systemu dało także znaczne oszczędności licencyjne i sprzętowe i de facto obniżyło koszty związane z zakupem i utrzymaniem infrastruktury, tym samym odciążając działy IT.

Integracja warstwy biznesowej z warstwą automatyki

Dzięki szerokim możliwościom komunikacyjnym oprogramowania zoptymalizowano wymianę danych z innymi systemami przemysłowymi, uzyskując kontrolę procesów produkcji (w tym stanu pracy czy awarii) i jej precyzyjne raportowanie. Zastosowane rozwiązania ułatwiły integrację warstwy biznesowej z warstwą automatyki.

Elastyczność architektury systemu InTouch pozwoliła na przeprowadzenie, nietypowego dla aplikacji typu SCADA, wdrożenia. Dzięki możliwościom komunikacyjnym Wonderware (obecnie AVEVA) InTouch udało się zbudować system bezobsługowo integrujący linię paletyzacji z zakładowym systemem ERP – QAD Application Suite SE.


Proces sortowania frytek

Tak naprawdę udało się zastosować system wizualizacji do systemu, który nie służy do wizualizacji jako takiej, a do koordynacji pracy kilku różnych systemów oraz szeregu urządzeń. System zarządza wymianą danych pomiędzy sterownikami, drukarkami, skanerem i wspomnianym systemem ERP.

Podsumowanie


WYZWANIA

 • wizualizacja parametrów technologicznych z możliwością zamiany nastaw,
 • bieżący podgląd stanu pracy, awarii, włączenia i wyłączenia urządzeń,
 • zdalny dostęp dla operatorów oraz personelu technicznego,
 • prowadzenie analiz krótko-, średnio- i długookresowych.

CELE

 • redukcja kosztów IT,
 • odciążenie działów IT,
 • łatwa integracja warstwy biznesowej z warstwą automatyki.

PRODUKTY / ROZWIĄZANIA / USŁUGI

 • Wonderware (obecnie AVEVA) InTouch,
 • Wonderware (obecnie AVEVA) Historian,
 • Wonderware (obecnie AVEVA) Historian Client.

KORZYŚCI

 • ujednolicenie różnych systemów obsługujących procesy produkcyjne,
 • precyzyjna kontrola procesów produkcji i raportowanie,
 • oszczędności licencyjne i sprzętowe,
 • łączenie na wyższym poziomie komunikacji systemów w różnych częściach zakładu.

Obecnie fabryka pracuje na farmie serwerów wirtualnych, co pozwala na zdalny dostęp operatorom oraz personelowi technicznemu. Świadomość możliwości tego systemu rosła wraz z czasem jego użytkowania. W tej chwili jest to jeden z najważniej systemów informatycznych w firmie.

W trakcie wdrażania oraz eksploatacji zakupionego oprogramowania nad wyraz cenne okazało się wsparcie techniczne udzielane przez firmę ASTOR, dzięki któremu udało się rozwiązać wszystkie trudne zagadnienia związane z każdym etapem prac.


Linia produkcji płatków ziemniaczanych

Dzięki nowemu rozwiązaniu po raz pierwszy w historii fabryki stało się możliwe łączenie na wyższym poziomie komunikacji systemów w różnych częściach zakładu. Ujednolicenie oprogramowania było krokiem milowym w rozwoju fabryki” – Piotr Kowalski, Starszy specjalista ds. informatyki przemysłowej, Farm Frites S.A.

autorzy:

Piotr Kowalski
Starszy specjalista ds. informatyki przemysłowej,
Farm Frites SA

Magdalena Kaczmarek

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *