Fabryki przyszłości a zrównoważony rozwój – jak technologia wspiera sustainable development?

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań może wpływać nie tylko na biznesowy wzrost firm produkcyjnych, ale także na zrównoważony rozwój. To sposób na zadbanie o efektywność pracy fabryki i jednoczesne spojrzenie na otoczenie organizacji i jej interesariuszy w stanowczo dłuższej perspektywie czasu.

Które technologie pozwalają na zrównoważony rozwój?

Większość implementowanych technologii w fabrykach przyszłości przynosi korzyści nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa. Coraz większe znaczenie mają rozwiązania zapewniające zrównoważony rozwój (ang. sustainable development) w wymiarze społeczno-ekonomicznym. Sprzyjają temu nie tylko zwiększające się możliwości stosowanych urządzeń, ale także wsparcie ze strony otoczenia politycznego, które dąży do promowania zrównoważonego rozwoju.

Największy potencjał dla zrównoważonego rozwoju można dostrzec w rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję, rozbudowane bazy danych oraz przemysłowy internet rzeczy (IIoT). Te technologie pozwalają na tworzenie proekologicznych rozwiązań, które sprzyjają optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów lub pozwalają na reagowanie na awarie i nieprawidłowości w działaniu stosowanych urządzeń jeszcze przed ich wystąpieniem. Dzięki temu minimalizujemy negatywne oddziaływanie usterek nie tylko na sprawność fabryki przyszłości, ale także na wspomniane otoczenie przedsiębiorstwa.

Nowe technologie a oszczędności energii

Nowe technologie stosowane w firmach produkcyjnych umożliwiają także lepsze gospodarowanie energią elektryczną. Współczesne urządzenia już same w sobie są bardziej energooszczędne niż tradycyjne, dotychczas stosowane rozwiązania. Do tego dochodzi aspekt optymalizacji, kontroli zużycia i minimalizowania strat podczas pracy, co w nowoczesnych przedsiębiorstwach jest zdecydowanie łatwiejsze.

Nowe technologie wpływają nie tylko na efektywność pracy, ale także mogą pomóc zoptymalizować zużycie energii

Ważne w optymalnym wykorzystywaniu energii jest odpowiednie monitorowanie bieżącego zapotrzebowania. Przykładowo rozwiązania oparte o systemy SCADA pozwalają obniżyć koszty prądu nawet o 20% poprzez oszczędne zarządzanie energią i zwiększanie efektywności energetycznej maszyn. Stosując tego typu rozwiązania, możemy nie tylko obniżyć koszty prądu, ale także zmniejszyć negatywny wpływ działalności fabryk na środowisko naturalne poprzez zminimalizowanie emisji w elektrowniach.

Zmiany są możliwe tylko przy wsparciu człowieka

Stosowanie nowoczesnych technologii w fabrykach przyszłości nie zawsze jest wystarczające do zapewnienia najwyższej efektywności działań. Istotnym elementem przemysłu 4.0 jest też współdziałanie urządzeń z człowiekiem. Optymalizacja pracy w pełnym wymiarze nie będzie przecież możliwa, jeśli pracownicy będą nastawieni negatywnie do wdrażanych rozwiązań.

Przydatne w tym celu są niewątpliwie szkolenia, które pozwalają zrozumieć funkcjonalność i „odpowiedzialność społeczną” stosowanych urządzeń. Nowe technologie pozwalają bowiem na wsparcie wszelkich „ludzkich aktywności” przy jednoczesnym optymalizowaniu czasu wykonywania poszczególnych czynności. A zwiększona efektywność pracy wpływa na zmniejszenie zużycia energii czy surowców.

Lisa Wee, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w AVEVA przekonuje, że każdy projekt powinien być nadzorowany przez dedykowany zespół. Także wdrażanie nowych technologii wymaga zaangażowania grupy pracowników. Skorzystanie z możliwości i pomysłów wszystkich członków zespołu pozwala bowiem na szybsze i jeszcze bardziej efektywne wprowadzanie rozwiązań wzmacniających zrównoważony rozwój.

Cztery priorytetowe cele do zrównoważonego rozwoju

Nad poprawnym funkcjonowaniem przedsiębiorstw w duchu zrównoważonego rozwoju czuwa inicjatywa ONZ Global Compact. To projekt, który zakłada wdrażanie w fabrykach przyszłości działań, które spełniają 4 podstawowe cele:

  • Czysta i przystępna cenowo energia,
  • Innowacje rozwijające przemysł i infrastrukturę,
  • Zrównoważone miasta i społeczności,
  • Czysta woda i urządzenia sanitarne.
Nie tylko przedsiębiorstwa, ale także całe miasta dąża do zrównoważonego rozwoju

W perspektywie długookresowej największe znaczenie mają bowiem te rozwiązania, które wpływają pozytywnie na klimat. Istotne jest zatem ograniczanie konsumpcji surowców naturalnych i minimalizowanie nadmiarów produkcji. Na popularności zyskują także odnawialne źródła energii oraz promowanie obiegu zamkniętego wykorzystywanej wody i surowców. Takie działania, w dłuższej perspektywie czasowej, mają przyczynić się do polepszeniu stanu gospodarki i obniżenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw produkcyjnych na środowisko naturalne.

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *