Treści

Kompletacja – szybka realizacja zamówień w magazynie

Intralogistyka

Kompletacja – szybka realizacja zamówień w magazynie

Co zrobić, aby właściwe komponenty zamówienia znalazły się we właściwym miejscu we właściwym czasie i ilości, aby cały proces od początku do końca przebiegał sprawnie? Odpowiedzią może być automatyzacja procesu kompletacji. 

Jak usprawnić i zautomatyzować kompletowanie towarów w ramach zamówienia

Rozwijasz biznes, masz coraz większe zamówienia. Dużo energii wkładasz w magazynowanie – bezpiecznie przechowujesz towary, aktualizujesz stany, troszczysz się o dostawę, współpracujesz z wiodącymi firmami kurierskimi. Chcesz, aby zamówione towary były sprawnie dostarczane w jak najkrótszym czasie, tak by niczego nie brakowało. Niestety nie zawsze tak jest.

Docierają do ciebie informacje, że czas dostarczania towarów do odbiorców często się wydłuża. Zdarza się, że brakuje pewnych elementów zamówienia, że pracownicy poszukują zaginionych towarów, zastanawiają się, dlaczego ich brakuje.

Co zrobić, aby właściwe komponenty zamówienia znalazły się we właściwym miejscu we właściwym czasie i ilości, aby cały proces od początku do końca przebiegał sprawnie? Odpowiedzią może być automatyzacja procesu kompletacji.

Jak usprawnić kompletację i zwiększyć wydajność zakładu?

Systemy logistyki magazynowej są projektowane według indywidualnych potrzeb, często analiza przepływu i określenie celu jaki ma być wspierany pozwala zaplanować i wykonać system dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Kompletacja zleceń czy zamówień jest ważnym elementem całego procesu. Jej automatyzacja w magazynie polega przede wszystkim na przyspieszeniu realizacji zamówień czy pakowaniu elementów produktu.

Na jakość kompletacji zamówień wpływa wielkość magazynu, ilość pracowników, ale nie tylko. Także czynniki takie jak dostępność wszystkich elementów, szybkość reakcji na zaistniałe sytuacje, ograniczenie liczby błędów czy szybkość i powtarzalność procesu.

Proces kompletacji w magazynie – jak to wygląda:

Istnieje kilka metod pobierania, transportowania i przygotowywania towaru w ramach zamówienia.

Pracownik do towaru – pracownik sam kompletuje zamówienie pokonując duże odległości w celu zebrania właściwych produktów z półek magazynowych.

Towar do pracownika – w tym przypadku w sposób automatyczny przy użyciu np.: robotów mobilnych lub przenośników towar jest transportowany z półek i przewożony do obszaru kompletacji, gdzie pracownicy ręcznie pakują zamówienia

Pobór jednoczesny, multipicking lub kompletacja wielopozycyjna, to proces kompletacji zamówień, w którym pracownik magazynu pobiera produkty z kilku różnych lokalizacji w celu złożenia jednego lub większej liczby zamówień.

Powyższe rozwiązania w tradycyjnych magazynach lub centrach logistycznych, gdzie pracownicy często muszą sami odczytywać etykiety produktów, aby zlokalizować i skompletować zamówienia mogą prowadzić do pomyłek, a w konsekwencji do opóźnień i zmniejszenia wydajności.

Pick by light – to system, w którym wykorzystuje się technologię świetlną do prowadzenia operatorów do odpowiednich pozycji i produktów w magazynie bądź do wcześniej przygotowanego stanowiska do kompletacji. System Pick by Light zapewnia szybką identyfikację indeksu w regale do obsługiwanego zlecenia. Świecąca się dioda przy module oznacza konieczność pobrania produktu z danej lokacji w ilości podanej na wyświetlaczu. Dioda gaśnie po poprawnym pobraniu produktu i potwierdzeniu klawiszem.

Ten rodzaj systemu kompletacji zamówień może przyspieszyć proces, zwiększyć dokładność i zmniejszyć ilość błędów ludzkich, które mogą wystąpić podczas tradycyjnej metody. Systemy świetlne pomagają w nawigacji i skutecznym zarządzaniu przepływem pracy.

Jakie rozwiązania techniczne dodatkowo wspomagają proces kompletacji?

System kompletacji zamówień może składać się m.in. z elementów transportu przenośników rolkowych, obrotnic czy skrzyżowań rolkowo łańcuchowych. W stanowiskach kompletacji transportery są często zintegrowane z regałami oraz wagami. W zależności od potrzeby i wydajności systemu, przewidziane są miejsca buforowe. Wagi są zabudowywane pod przenośnikami rolkowymi w centralnych punktach każdego miejsca kompletacji oraz jeśli jest taka potrzeba to także przed stanowiskiem paletyzacji. Waga kontroluje aktualną masę ładunku sprawdzając czy mieści się ona w założonym przedziale.

Aby automatyzacja kompletacji zamówień przynosiła wymierne korzyści, sama kompletacja powinna być częścią całego procesu przepływu towarów w przedsiębiorstwie, którego wszystkie elementy intralogistyczne są spójne.

Proces kompletacji zamówień

Przykładowy proces kompletacji zamówień może już być automatyzowany od momentu przygotowywania kartonów do czego wykorzystuje się tak zwaną kartoniarkę i wyglądać następująco:

Łatwa obsługa kartoniarki i bezpieczeństwo przy zaklejaniu oraz odcinaniu taśmy składanych kartonów, zabezpiecza operatorów przed wypadkiem.

Logistyka produkcji odgrywa dużą rolę, kiedy gotowe skompletowane zamówienia w kartonach wjeżdżają na przenośnik, pakowane są automatycznie. Karton jest owijany folią, a następnie trafia do tunelu grzewczego, gdzie folia się obkurcza dopasowując się do kształtu kartonu. Uformowany karton przejeżdża pod wentylatorem chłodzącym i dalej jest transportowany na stanowisko paletyzacji, które uzupełnia cały proces automatyzacji transportu wewnątrzzakładowego.

Dodatkowo gniazdo paletyzacji wyposażone na przykład w robota Kawasaki CP180L może pobierać produkty z transportera i odkładać je na palecie zgodnie ze schematem ułożenia charakterystycznym dla danego rodzaju kartonu. Uniwersalny chwytak robota pozwala obsługiwać kartony wszystkich wielkości. Po zakończeniu paletyzacji, pełna paleta wyjeżdża ze stanowiska, gdzie czeka na odbiór przez robota mobilnego MIR bądź Agilox.

Dobrze, gdy system jest wyposażony w czytniki kodów kreskowych, które pomagają w logistyce uzupełniania kuwet, czyli pojemników służących do gromadzenia elementów potrzebnych do skompletowania zamówienia. Z listy brakujących elementów za pomocą sczytanych kodów kreskowych dostaje informację zwrotną o miejscu, gdzie należy uzupełnić kuwetę. Dodatkowo zapala się również kolumna świetlna nad regałem docelowym. Taka automatyzacja systemu wpływa na zwiększenie wydajności procesu.

Rozwiązaniem, ułatwiającym zarządzenie całym systemem intralogistycznym jest przyjazny interfejs panelu. Będąca jego częścią wyszukiwarka, daje możliwość szybkiego odszukania produktu i informacji na jego temat.

Ekran główny wyświetla szczegółowe informacje dotyczące zlecenia oraz stanowiska operatorskiego, jego aktualny stan i możliwość edycji. Przydatny jest także panel do zarządzania kontrolą jakości, stanami magazynowymi i ewentualnymi przestojami.

Kompletacja zamówień w magazynie może przynieść wiele korzyści:

  • Zwiększona wydajność: Automatyzacja kompletacji zamówień umożliwia szybsze i bardziej efektywne pobieranie produktów z magazynu. Systemy automatyzacji mogą zoptymalizować trasę jaką pokonuje towar, identyfikować najkrótsze ścieżki, grupować zamówienia do kompletacji z wykorzystaniem technologii, takich jak transportery, roboty mobilne czy automatyczne systemy sortowania. To wszystko przyczynia się do zwiększenia wydajności procesu kompletacji zamówień i skrócenia czasu potrzebnego na ich realizację.
  • Ograniczanie liczby błędów i reklamacji: Ręczna kompletacja zamówień wiąże się z ryzykiem wystąpienia błędów ludzkich takich jak pomyłki w pobraniu produktu lub jego identyfikacji. Automatyzacja kompletacji zamówień minimalizuje to ryzyko, ponieważ systemy automatyczne mogą precyzyjnie identyfikować produkty, monitorować proces kompletacji nie myląc się ani razu. Zmniejszając tym samym ilość i koszty reklamacji.

  • Zwiększona dokładność: Automatyzacja może zapewnić większą dokładność w procesie kompletacji zamówień. Systemy automatyzacji mogą być wyposażone w technologie, takie jak skanery kodów kreskowych, wizyjne systemy umożliwiające precyzyjne i niezawodne identyfikowanie produktów oraz ich lokalizację w magazynie. To minimalizuje ryzyko pomyłek i zapewnia wysoką jakość skompletowanych zamówień.
  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni: Automatyzacja kompletacji zamówień może pomóc w optymalnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni magazynowej. Systemy automatyczne ułatwiają zarządzanie rozmieszczeniem towarów, optymalizację układu regałów i kontrolę przepływu materiałów w magazynie, przyczyniając się do efektywnego wykorzystania przestrzeni i zwiększenia pojemności magazynu.
  • Poprawa śledzenia i zarządzania zapasami: Automatyzacja kompletacji zamówień może być połączona z systemami zarządzania produktami zmagazynowanymi i, co umożliwia ścisłe monitorowanie i kontrolę ilości produktów na stanie. Systemy mogą automatycznie aktualizować stan magazynowy, generować raporty o stanie zapasów i powiadomić o potrzebie uzupełnienia.

Podsumowanie

Automatyzacja procesów wewnątrz przedsiębiorstw to ważny element rozwoju Przemysłu 4.0. Nowoczesne systemy intralogistyczne można dostosować do istniejących warunków w firmie, można je modyfikować wraz z rozwojem firmy i dopasowywać do oczekiwań rynku i wyzwań stawianym każdej branży.

Avatar photo

Kinga Tarsa

Koordynator ds. marketingu w linii biznesowej intralogistyka.

Temat jest dla Ciebie interesujący? Napisz wiadomość do autora i zdobądź ciekawy kontakt.

Czytaj więcej

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

Treści

Ostatnie metry – jak usprawnić transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie

Intralogistyka

Ostatnie metry – jak usprawnić transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie

Automatyzacja transportu towarów na końcówkach linii produkcyjnych zwiększa efektywność fabryki.

Nawet jeśli łącze internetowe wykorzystuje światłowód, jego przepustowość będzie niewielka, gdy przesył danych pomiędzy routerem a komputerem ma znacznie gorsze parametry. Nawet jeśli towar z magazynu jedzie do centrum logistycznego szybkim pociągiem, nie dotrze do klienta końcowego na czas, jeśli kurier wiozący go w następnym etapie jedzie rowerem po wyboistych, lokalnych drogach.

To różne warianty tzw. zasady ostatniej mili, która obowiązuje także w kontekście produkcyjnym i transporcie wewnątrzzakładowym.

Nawet jeśli sama linia produkcyjna jest wydajna, nie będzie funkcjonować optymalnie, jeśli odbiór towarów, pakowanie i etykietowanie będą realizowane w sposób niewydajny. Jest jednak sposób by się przed tym ustrzec, to wykorzystanie specjalnych zrobotyzowanych stanowisk.

Obecnie w wielu zakładach produkcyjnych odbiór towaru z końcówek linii produkcyjnych odbywa się w sposób tradycyjny i daleki od doskonałości. Palety z towarami odbierane są za pomocą wózków czołowych sterowanych przez operatora, ustawione na nich towary są ręcznie owijane folią zabezpieczającą je na czas transportu, ręcznie etykietowane i następnie wózkiem widłowym przewożone do magazynu.

Zrobotyzowana końcówka linii produkcyjnej

Proces ten jest czasochłonny, wymaga zaangażowania wielu osób, co jest szczególnym problem w zakładach zmagających się z niedoborami kadrowymi. Mogą pojawić się uszkodzenia, wynikające z nieprecyzyjnego ustawienia towarów na palecie czy innych błędów ludzkich. Alternatywą jest inteligentne usprawnienie transportu wewnętrznego na końcówkach linii produkcyjnych, co może przełożyć się na poprawę pracy całego przedsiębiorstwa. System paletyzacji jest jednym z elementów, który można usprawnić.

Robot paletyzujący odbiera towary z linii produkcyjnej i układa na paletach. Dzięki powtarzalności jego ruchów i przewidywalności, ryzyko uszkodzenia towaru jest minimalne. Transporter rolkowy przesuwa towar do specjalnego stanowiska, gdzie również w sposób automatyczne realizowane jest owijanie folią. Automatycznie wybierany jest właściwy program owijania, dostosowany do rozmiarów towaru. W kolejnym kroku towar jest, etykietowany a etykieta jest weryfikowana. Następnie towar na palecie jest pobierany przez mobilnego robota AMR i przewożony do magazynu. Każdy etap transportu wewnętrznego jest rejestrowany, co pozwala następnie analizować dane i dalej optymalizować proces.

Nowoczesna intralogistyka przekłada się na poprawę efektywności całej produkcji. Automatyzacja procesu pomaga efektywnie zarządzać zleceniami produkcyjnymi i dostosować się do dynamicznych wymagań rynku.

Tego rodzaju system transportu wewnątrzzakładowego może być sporym ułatwieniem dla inżynierów usprawniających procesy produkcyjne, specjalistów ds. logistyki wewnętrznej czy procesów magazynowych.

Do głównych korzyści zaliczyć można:

  • Skrócenie czasu transportu towaru do magazynu
  • Zwiększenie bezpieczeństwa ludzi dzięki dużej przewidywalności pracy systemu
  • Rozwiązanie problemów kadrowych, w zakładach, w których brakuje rąk do pracy
  • Zapewnienie stałej, przewidywalnej wydajności przy pracy w systemie 24/7

Korzyści biznesowe:

System obsługi wewnątrzzakładowej może ułatwić także pracę dyrektorom czy kierownikom produkcji, ponieważ niesie ze sobą szereg korzyści biznesowych:

Obniżenie kosztów produkcji

Optymalizacja procesów wiąże się nieodłącznie z ograniczeniem zbędnych wydatków w obszarach takich jak transport, magazynowanie czy obsługa klienta.

Zwiększenie elastyczności

Lepsza obsługa transportu wewnętrznego pozwala sprawniej dostosowywać się do zmiennego zapotrzebowania na towary i szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klientów.

Skrócenie czasu dostawy do klienta

Sprawniejszy transport z linii produkcyjnej do magazynu oznacza, że towar szybciej dociera też do klientów, co buduje ich lojalność.

Ograniczenie kosztów związanych z wadliwymi produktami

Automatyzacja produkcji na jej ostatnim etapie pozwala zmniejszyć ryzyko błędu ludzkiego, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo dostarczenia do klientów produktu bezusterkowego.

Zapewnienie ciągłości procesów biznesowych

Automatyzacja sprawia, że ryzyko przestojów, a tym samym zaburzenia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa jest niewielkie.

 

 

Usprawnienie końcówek linii produkcyjnych, dostarczenie odpowiednio zapakowanego i oznaczonego towaru do magazynu końcowego w szybki i bezpieczny sposób to ważny element produkcji. Często potrzeba wkomponować taki system w realia zakładu. Planując proces od początku do końca należy zadbać, by wszystko znalazło się we właściwym miejscu, czasie i w odpowiedniej ilości.

Systemy intralogistyczne są projektowane według indywidualnych wymagań i potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki modułowej konstrukcji dostarczane rozwiązania intralogistyczne mogą być łatwo rozbudowywane wraz z rozwojem firmy.

Zapytaj jak usprawnić Twoją linię produkcyjną!

Avatar photo

Kinga Tarsa

Koordynator ds. marketingu w linii biznesowej intralogistyka.

Temat jest dla Ciebie interesujący? Napisz wiadomość do autora i zdobądź ciekawy kontakt.

Czytaj więcej

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej