Jak przemysł 4.0 zmienia łańcuch wartości?

Choć koncepcja łańcucha wartości ewoluowała na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, to właśnie obecnie jest w fazie największej rewolucji. Transformacja cyfrowa ma bowiem ogromny potencjał reorganizacji poszczególnych etapów łańcucha i zmiany istotności jego elementów. W jaki sposób przedsiębiorstwo może zatem wykorzystać szanse związane z tym procesem?

Czym jest łańcuch wartości?

Łańcuch wartości jest sekwencją zadań podejmowanych przez firmę w celu opracowania, wytworzenia, sprzedaży i dostarczenia produktu. Obejmuje także usługi posprzedażowe. Jest to wieloelementowy, skomplikowany proces, który angażuje całą firmę, wraz z jej zewnętrznymi interesariuszami – partnerami, dostawcami czy klientami. Uproszczoną wersję łańcucha wartości znajdziecie na poniższej grafice:

źródło: Whitepaper Finanse Przemysłu 4.0, ASTOR, 2019

W praktyce model ten jest naturalnie zdecydowanie bardziej rozszerzony. Poszczególne elementy łańcucha wartości obejmują bowiem szereg pomniejszych zadań, które znacząco wpływają na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Warto również zaznaczyć, że we współczesnych firmach znacząco rośnie rola każdego ze wskazanych wyżej etapów z wyłączeniem jednego – wytwarzania. Efektem tego firmy wciąż skupione na doskonaleniu samej fazy produkcji są poddawane coraz większej presji na obniżanie cen produktów i podnoszenie efektywności.

Jak dokonać cyfrowej transformacji w łańcuchu wartości?

Aby umożliwić firmom produkcyjnym należyty rozwój i funkcjonowanie na rynku przemysł 4.0 najczęściej skupia się zatem na cyfryzacji samego procesu produkcji. Wdrożenia takie jak automatyzacja, robotyzacja, analityka predykcyjna czy cyfrowe symulacje procesów pozwalają bowiem znacząco wpłynąć na efektywność tego etapu, przyspieszając cały proces i redukując jego koszty.

Warto jednak zauważyć, że cyfrowa transformacja pozwala tak naprawdę usprawnić każdy z elementów łańcucha wartości. Choć w istocie największej rewolucji możemy dokonać na wspomnianym etapie produkcji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać możliwości przemysłu 4.0 w fazie badań i rozwoju, projektowania czy też marketingu i sprzedaży. Poniżej znajduje się omówienie każdego z elementów łańcucha wartości, poddanego cyfrowej transformacji:

Badania i rozwój

Na etapie B+R firma może wdrożyć przede wszystkim zaawansowane badania potrzeb klientów (jak choćby analitykę cyfrową, analizę big data). Dzięki temu podnosi swój poziom wiedzy na temat potrzeb odbiorców i może proponować im bardziej dopasowane do ich oczekiwań produkty.

Na początku łańcucha wartości powinny znaleźć się badania potrzeb klientów

Projektowanie

W fazie projektowania przedsiębiorstwo może skorzystać z symulacji, cyfrowego projektowania oraz technologii virtual reality. Efektem będzie zwiększona wiedza o technologii wytwarzania oraz posiadanie wzorów przemysłowych.

Logistyka surowców

W tej fazie cyfryzacja wspiera przede wszystkim optymalizację zakupów. Dzięki technologii firmy mogą znacznie precyzyjniej analizować fluktuację cen na rynkach surowców, co pozwala im dokonywać bardziej ekonomicznych transakcji.

Logistyka dostaw

Podobnie, jak w przypadku etapu logistyki surowców, w fazie logistyki technologia również umożliwia optymalizację procesu. Pozwala także wyszukiwać najbardziej efektywne kanały dystrybucji i analizować ich przyszłą skuteczność (m.in. dzięki analityce predyktywnej).

W fazie logistyki dostaw technologia może wpłynąć na usprawnienie całego procesu

Marketing i sprzedaż

Ten element łańcucha wartości może zostać znacząco usprawniony dzięki wdrożeniu cyfrowych kanałów sprzedaży. Na jego skuteczność może wpływać także podnoszenie poziomu tzw. digital experience, czyli doświadczenia klienta w środowisku cyfrowym (np. podczas zakupów online).

Usługi posprzedażowe

Ostatni z elementów łańcucha wartości oferuje jednocześnie najbogatszą paletę możliwości, które generuje transformacja cyfrowa. W zależności od profilu przedsiębiorstwa i rodzaju oferowanych produktów, firma może bowiem wykorzystać m.in. cyfrową obsługę klienta, augmented i virtual reality czy też elementy analityki predykcyjnej. Efektem jest nie tylko poprawa doświadczenia bieżącego klienta, ale również garść danych, które można wykorzystać do doskonalenia ścieżki zakupowej kolejnych nabywców.

Artykuł powstał na podstawie whitepapera „Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej?”

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *