Jak finansować przedsiębiorstwa przemysłu 4.0?

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga poniesienia odpowiednich inwestycji. Firma nie zawsze musi jednak posiadać odpowiednie fundusze, aby rozpocząć dane przedsięwzięcie. Pomocne jest wtedy korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania.

Kredyt podstawową formą finansowania

Najbardziej znaną, często wybieraną formą finansowania przedsiębiorstw, nie tylko przemysłu 4.0, ale i bardziej tradycyjnych, jest kredyt. Dostępne są jego różne rodzaje – kupieckie, bankowe, czy nawet leasingi. Są to stosunkowo bezpieczne formy o ograniczonym ryzyku zwiększenia kosztów spłaty.

Dzięki temu istnieje również możliwość skorzystania z tarczy podatkowej obniżającej kwotę podatku dochodowego. Jej wartość wyliczana jest poprzez pomnożenie kwoty raty i ustalonej stawki podatku.

Kredyty są także jednym z bardziej pewnych sposobów finansowania przedsiębiorstwa. Jest tak dzięki zachowaniu prostej struktury i przejrzystych zasad, wynikających z występowania jedynie dwóch, stałych stron transakcji. Poza firmą, drugą stroną jest bank lub leasingodawca.

Kredyty bankowe są jedną z najbardziej popularnych form finansowania innowacji

Pozyskiwanie inwestorów efektywnym sposobem na szybkie finansowanie

W przypadku firm większych lub charakteryzujących się wyższym poziomem innowacyjności, ciekawym sposobem finansowania jest pozyskanie odpowiedniego inwestora. Dzięki temu możemy wynegocjować korzystniejsze warunki, lecz niekiedy wiąże się to z ryzykiem wyższych kosztów późniejszej spłaty pozyskiwanych funduszy. Jest tak chociażby w przypadku inwestorów branżowych, kapitałowych typu private equity lub venture capital.

Są także sposoby na pozyskiwanie finansowania przy stanowczo mniejszym ryzyku. Może to być chociażby anioł biznesu, który inwestuje w przedsiębiorstwo albo bezinteresownie, albo oczekując spełnienia zazwyczaj jasno zdefiniowanych warunków. Bardzo często są to firmy lub osoby, którym zależy na rozwoju nowego pomysłu w zamian za udział w przyszłych zyskach.

Jedną z bardziej współczesnych, coraz częściej stosowanych metod finansowania nowoczesnych inwestycji jest korzystanie z finansowania społecznościowego, czyli tak zwanego crowdfundingu. Polega on na pozyskiwaniu funduszy od osób, które uwierzą w dany projekt i zdecydują się na jego wsparcie. Najczęściej w zamian za wpłacenie środków otrzymują dostęp do pierwszych wersji produktu bądź usługi.

Crowdfunding polega na finansowaniu pomysłów przez społeczność osób wierzących w powodzenie danego projektu

Narzędzia kapitałowe, dotacje i ulgi

W przypadku wielu firm dobrym sposobem na pozyskiwanie funduszy może okazać się emisja akcji lub obligacji. W obu wariantach są to papiery wartościowe, w przypadku akcji osoba je nabywająca ma jednak stanowczo większe prawa, na przykład do wypłaty corocznych dywidend.

Inną możliwością jest sekurytyzacja aktywów, polegająca na przekształceniu aktywów w papiery wartościowe lub opcja mezzanine finance, łącząca cechy obligacji i pożyczki.

Mniej zobowiązującymi, lecz jednocześnie nierzadko trudniejszymi metodami zdobywania pieniędzy potrzebnych do przeprowadzenia inwestycji może być pozyskiwanie wszelkiego rodzaju funduszy, na przykład w formie dotacji z Unii Europejskiej. Można skorzystać także z rządowych instrumentów wsparcia, uzyskiwanych chociażby z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Programów Inteligentnego Rozwoju lub Programów Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Nowoczesne formy finansowania

Opisane powyżej sposoby pozyskiwania funduszy są w większości stosowane przez mnóstwo firm od wielu lat. Jest jednak kilka możliwości na bardziej nowoczesne finansowanie przedsiębiorstw przemysłu 4.0.

Poza tradycyjnymi formami finansowania przedsiębiorstw do dyspozycji mamy kilka bardziej współczesnych metod

Wśród takich metod znajdziemy między innymi:

  • Performance Contracting, polegający na kontraktowaniu wyników inwestycji. Pozwala to na częściowe finansowanie danej modernizacji poprzez oszczędności, które możemy za jej pomocą wygenerować. Taki sposób finansowania jest popularny w przypadku działań w niedawno opisywanym modelu win-win
  • Model subskrypcyjny, którego założeniem jest zmiana podejścia do zakupu produktów lub usług. Zamiast niego często korzystniejsze okazuje się cykliczne opłacanie dostępu za użytkowanie
  • SaaS, czyli software as a service (oprogramowanie jako usługa). Jest to jeden z rodzajów modelu subskrypcyjnego, skupiający się na opłacaniu dostępu do usługi
  • XaaS, czyli X as a service (cokolwiek jako usługa). Podobnie jak w przypadku SaaS koncentruje się na subskrypcyjnym dostępie do dobra. Tu jednak nie ma ograniczenia do oprogramowania – usługą może być praktycznie wszystko
  • Sharing Economy (gospodarka współdzielenia), której celem jest stworzenie zasobów używanych jednocześnie przez kilka firm. Wspólny dostęp zmniejsza koszty, a jednocześnie pozwala usprawnić ich wykorzystywanie.

Jak widzicie, możliwości finansowania przedsiębiorstwa w przemyśle 4.0 jest niesamowicie dużo. Tylko od profilu naszej działalności i przyjętych wartości zależy, z której z nich najbardziej opłaci się skorzystać.

Artykuł powstał na podstawie whitepapera „Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej?”

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *