Jak połączenie IT i OT napędza przemysł 4.0?

Do rozwoju współczesnych fabryk przyczyniły się między innymi trzy rewolucje przemysłowe. Bez wątpienia to jednak trwająca obecnie, czwarta rewolucja przynosi najwięcej zmian pod kątem zwiększania efektywności przedsiębiorstw. Jak wskazują badania, kluczem do pełnej optymalizacji działań jest dziś stosowanie łącznie technologii operacyjnych (OT) i informatycznych (IT), które oddzielnie nie są tak skuteczne, jak przy ich integracji ze sobą.

Historia robotyzacji sięga niesamowicie daleko!

Początkowo człowiek wykonywał pracę wyłącznie samodzielnie, za pomocą własnych rąk. Z biegiem czasu zaczęto wspomagać się mechanicznymi pomocnikami usprawniającymi wykonywanie wiele działań. Pierwsze maszyny ułatwiające „ręczną pracę” wprowadzono już w 1760 roku.

Wpływ na rozwój początkowo stosowanych maszyn miała niewątpliwie pierwsza rewolucja przemysłowa. Przykładem działań wspieranych przez pracę maszyn są choćby usprawnienia wdrożone przez Edmunda Cartwrighta w Anglii. Przedsięwzięcie nazwane jako Textile Power Loom bazowało na wykorzystaniu energii wodnej i parowej do napędzania krosien tekstylnych.

Efektem były znacząco usprawnione procesy produkcyjne i zwiększenie wydajności. W połączeniu z zatrudnieniem większej liczby osób, fabryki stosujące tego typu maszyny były w stanie wytwarzać więcej materiałów w takim samym czasie. Błyskawicznie zyskiwały zatem przewagę nad opierającym się pierwszej rewolucji konkurentami.

Już pierwsze maszyny pozwoliły na usprawnienie żmudnie wykonywanych zadań

Druga i trzecia rewolucja przemysłowa

Wraz z drugą rewolucją przemysłową upowszechniła się elektryczność i metal. To także wtedy maszyny usprawniające pracę w fabrykach zaczęły pojawiać się w sposób bardziej masowy. Ich działanie było skupione głównie na możliwości obróbki stali. W tym okresie swoje działania rozszerzył także Henry Ford, tworząc największą zintegrowaną fabrykę na świecie.

Stanowczo szybszy i bardziej intensywny rozwój przyniosła trzecia rewolucja przemysłowa. To właśnie wtedy w firmach produkcyjnych zaczęły pojawiać się elementy automatyzacji, wykorzystania programowalnych sterowników logicznych i elektronicznego sterowania produkcją. Pierwsze tego typu rozwiązania wprowadziła firma Modicon w 1969 roku. Ich rozwój pozwolił na obniżenie kosztów produkcji, a co za tym idzie – zapewnienie tańszych produktów.

Przemysł 4.0 prawdziwą rewolucją dla firm produkcyjnych

Czwarta rewolucja przemysłowa jest natomiast możliwa dzięki połączeniu wiedzy specjalistycznej na temat technologii operacyjnych (OT) oraz stosowanych technologii informatycznych (IT). W taki sposób powstają rozwiązania inteligentne, autonomiczne i połączone ze sobą w celu optymalizacji działań.

Przemysł 4.0 stawia bowiem na wdrażanie rozwiązań wyręczających człowieka z najbardziej powtarzalnych, mozolnych czynności. Wiele działań może bowiem zostać wykonanych w pełni niezależnie od niego. Dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu to właśnie komputer może podjąć najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa decyzje.

Co więcej, dzięki integracji wielu systemów w jedną sieć połączonych urządzeń, realne staje się nie tylko planowanie i podejmowanie decyzji, ale także faktyczne działanie. Wzajemne oddziaływanie na siebie wielu sensorów doprowadza do sytuacji współpracy niezależnych od siebie maszyn i wykonywania czynności bez angażowania człowieka. Wpływa to naturalnie na wręcz wykładnicze zwiększanie efektywności, a także na oszczędność czasu i pieniędzy.

Nowoczesne maszyny są w stanie pracować niezależnie od człowieka

Technologie informatyczne i operacyjne muszą być integrowane

Wspomniana technologia operacyjna (OT) obejmuje wszelkie działania związane z kontrolowaniem i zarządzaniem maszynami. Praca ma jednak charakter pojedynczo wykonywanych zadań na poszczególnych urządzeniach, bez integracji większej liczby systemów.

Mówiąc o technologii informatycznej (IT) można mieć na myśli urządzenia zbierające i przesyłające między sobą dane. Pozwalają one zarejestrować sposób wykonywanej pracy, a także zarządzać kilkoma systemami jednocześnie.

Dla optymalizacji pracy wewnątrz fabryki najkorzystniejsze jest integrowanie ze sobą obu technologii. Zbieranie, przesyłanie i sterowanie produkcją staje się wtedy zdecydowanie łatwiejsze. Łączenie systemów opartych o IT i OT jest podstawą Przemysłu 4.0, a w szczególności inteligentnych koncepcji, takich jak Internet Rzeczy (IoT).

Bez człowieka technologia nie funkcjonuje!

Implementacja inteligentnych rozwiązań usprawniających pracę fabryk jest możliwa tylko dzięki człowiekowi. Szczególne znaczenie mają obecnie zagadnienia z zakresu sztucznej inteligencji, zbierania i analizowania danych, przetwarzania informacji w chmurze oraz z obszaru zapewniania szybkiej łączności.

Jak wskazaliśmy, do rozwoju tych dziedzin niezbędne okazują się nie tylko nowe technologie informatyczne, ale także skuteczne działania organizacyjne. Powinniśmy więc skupiać swoje działania na integracji dotychczasowych umiejętności z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. To właśnie na tym najpewniej opierać się będzie przemysł 4.0.

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

One thought on “Jak połączenie IT i OT napędza przemysł 4.0?”

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *