Jak optymalizować fabrykę dzięki predictive maintenance?

Awarie stosowanych w firmach produkcyjnych urządzeń skutecznie utrudniają efektywną pracę. Najczęściej pojawiają się one niespodziewanie i generują sporo niepotrzebnych problemów oraz kosztów. Istnieje jednak sposób na przewidzenie konieczności naprawy używanych komponentów i wykonanie jej przed wystąpieniem problemu. Takie możliwości daje nam predictive maintenance.

Przedsiębiorstwa chętnie sięgają po nowe technologie

Według danych z 2016 udostępnionych przez PwC, aż 70% firm produkcyjnych planowało zwiększenie inwestycji w technologie i cyfryzację fabryk. Z perspektywy czasu widać, że faktycznie coraz więcej przedsiębiorstw sięga po nowoczesne rozwiązania pozwalające zautomatyzować lub usprawnić wykonywane działania.

Badanie przeprowadzone przez IDC pokazuje, że już teraz 30% ankietowanych firm zaimplementowało nowoczesne rozwiązania z przemysłu 4.0. Co więcej, 40% przedsiębiorstw planuje wdrożenie nowych technologii w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W przypadku wielu firm produkcyjnych wprowadzane technologie są na etapie testów pilotażowych lub projektów wdrożeniowych. Większość stosowanych rozwiązań opiera się o koncepcję IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy). Celem działań jest usprawnienie pracy, optymalizacja działań oraz mniejsza zawodność i awaryjność stosowanych urządzeń.

IIoT wpływa na usprawnienie pracy i zmniejszanie awaryjności

Problemem są niespodziewane awarie

W niemal każdym przedsiębiorstwie podstawowym problemem, który zakłóca prawidłowe funkcjonowanie są awarie. Stosowane technologie i rozbudowane urządzenia nie mają bowiem żadnego zastosowania, jeśli przestają działać.

Przestoje w pracy niosą za sobą sporo konsekwencji. Przede wszystkim generują one straty czasu i pieniędzy poprzez brak możliwości wykonywania pracy w dotychczasowy sposób. Wpływa to także na zmniejszenie efektywności i możliwości produkcyjnych. Czasami bowiem awaria jednego urządzenia, odpowiedzialnego za procesy wykonywane na początku produkcji powoduje zatrzymanie całego procesu.

Szacuje się, że przestoje są niesamowicie kosztowne dla wielu firm. Roczny koszt ponoszony z tego tytułu przez firmy produkcyjne może wynosić nawet 50 miliardów! Dodatkowo wpływa to także na zmniejszoną o 20% zdolność produkcyjną.

Rozbudowane systemy IIoT pozwalają ograniczyć ryzyko wystąpienia niespodziewanych awarii. Dzięki połączeniu ze sobą wielu urządzeń w jedną sieć, firmy otrzymują możliwość większej kontroli i eliminowanie ryzyka przestoju w pracy. Niesamowitym ułatwieniem w tym jest tutaj technologia predictive maintenance.

Czym jest predictive maintenance?

Predykcyjne utrzymanie ruchu (z angielskiego predictive maintenance) pozwala z dużym prawdopodobieństwem oszacować, kiedy dane urządzenie będzie wymagało naprawy. Pozwala to wyeliminować przyszłe problemy jeszcze przed ich wystąpieniem. Predictive maintenance opiera się przede wszystkim na zbieraniu i analizowaniu danych na temat pracy sprzętów i budowaniu na ich podstawie scenariusza prawdopodobnych działań, które powinniśmy podjąć w celu uniknięcia awarii.

Predictive maintenance pozwala powiadomić kiedy może pojawić się konieczność naprawy któregoś z komponentów stosowanej infrastruktury

Predictive maintenance jest używane głównie w nowoczesnych fabrykach funkcjonujących w duchu przemysłu 4.0. W prawidłowym działaniu pomagają rozbudowane algorytmy, sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe, które funkcjonują dzięki licznie zbieranym danym.

Jeśli wierzyć przewidywaniom ekspertów, do 2030 roku rozwój tego typu działań jeszcze bardziej przyspieszy. Już teraz IIoT prężnie rozwija się w wielu przedsiębiorstwach, a za 10 lat jego globalna wartość może wynosić nawet 15 bilionów dolarów. Niewątpliwie pozwoli tona jeszcze lepsze dopracowanie stosowanych systemów oraz skuteczniejsze przeciwdziałanie pojawiającym się awariom.

Nowe technologie dostępne na wyciągnięcie ręki

Na rynku już dziś dostępne są odpowiednie technologie pozwalające na monitorowanie stanu technicznego urządzeń. Są to zazwyczaj specjalne kontrolery, łączące ze sobą wiele sprzętów w jedną sieć. Takie rozwiązanie znacząco wpływa na ułatwienie i usprawnienie obsługi, także w trybie zdalnym.

Jednym z takich rozwiązań są kontrolery IICS (Industrial Internet Control System), a w szczególności model CPE400 od Emerson. Jest to pierwsze urządzenie pozwalające na kompleksową obsługę maszyn, automatyzację procesów oraz sterowanie i konfigurację wykonywanych przez nie zadań.

CPE400 to kontroler, który ma jednak znacząco szersze zastosowanie niż obsługa i automatyzacja. To urządzenie, które pobiera i analizuje wszelkie dane na temat pracy podłączonych maszyn, dając możliwość inteligentnego dostosowywania pracy do warunków otoczenia. To także rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo pracy oraz danych przetwarzanych wewnątrz systemu.

Urządzenia IICS, w tym model CPE400, działają zgodnie z istotą predictive maintenance. Zastosowane systemy pozwalają bowiem monitorować pracę maszyn i od razu informować (poprzez wiadomość SMS) w przypadku pojawienia się zagrożenia awarią. Powiadomienie zawiera konkretną informację o rodzaju uszkodzenia oraz miejsca, dając możliwość szybkiego opracowania sposobów wyeliminowania błędów. Pozwala to znacząco przyspieszyć proces naprawy lub nawet wymienić wadliwe elementy przed zatrzymaniem pracy urządzenia.

źródło: Manufacturing AUTOMATION

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *