Czym jest Magic Quadrant dla systemów MES wg Gartnera?

Gartner Magic Quadrant to cykl badań rynkowych, które są wykonywane przez amerykańską korporację Gartner. Jego owocem jest przekrojowy raport, który wskazuje najistotniejsze technologie i narzędzia, które warto wykorzystać w biznesowej i produkcyjnej praktyce. Jak wygląda tego rodzaju dokument poświęcony systemom MES? Kto został uznany za lidera rynku w 2021 roku? Spieszymy z odpowiedzią!

Gartner – firma, która potrafi analizować

Gartner to znana na całym świecie firma analityczno-doradcza, która działa w kilkudziesięciu krajach, w tym także w Polsce. Gartner zatrudnia około 1200 analityków i konsultantów. Działania firmy skupiają się przede wszystkim na doradztwie i analityce dla rynków technologicznych. Analizom poddawanych jest ponad 14 000 firm z ponad 100 różnych krajów.

Z pewnością wielu z Was słyszało przede wszystkim o krzywej innowacji Gartnera, czyli tzw. Gartner Hype Cycle. To cykliczna analiza dojrzałości i poziomu adopcji rozmaitych „hype’owanych” technologii – od transfer learningu, przez VR, Edge AI, aż po druk 3D w nanoskali. Cieszące się ogromną popularnością (także w świecie przemysłu 4.0) badanie pozwala specjalistom i firmom rozsądzić, która technologia zasługuje na natychmiastową inwestycję, a która charakteryzuje się obecnie zbyt wysokim ryzykiem. Umożliwia także odrzucenie tych narzędzi, które – zdaniem Gartnera – „utknęły” w jednej z faz cyklu i niewiele wskazuje na to, aby zostały zaadoptowane w powszechnej, biznesowej praktyce.

Popularności Hype Cycle Gartnera sprzyja jednak nie tylko intuicyjność samych raportów, ale – przede wszystkim – ich trafność. To właśnie Gartner właściwie oszacował tempo adopcji Virtual Reality (zwracając uwagę na dość długi czas potrzebny do upowszechnienia tej technologii), jak i wskazywał te technologie, na które „hype” znacząco przewyższał faktyczną wartość biznesową w danym momencie (np. Blockchain w 2017 roku).

Virtual Reality to technologia, która potrzebowała długiego czasu do upowszechnienia

Magic Quadrant firmy Gartner

Hype Cycle to jednak niejedyne badanie, które cyklicznie przeprowadza Gartner. Innym istotnym raportem (poświęconym bardziej teraźniejszości aniżeli przyszłości) jest Magic Quadrant, który służy do pozycjonowania graczy konkurujących ze sobą w danej branży. Badania tego typu są wykonywane dla wybranych technologii i narzędzi (w tym choćby Manufacturing Execution Systems) i podlegają aktualizacji co ok. 1-2 lata. Gartner ocenia dostawców wybranej technologii, skupiając się zwłaszcza na kompletności wizji oraz zdolności do bieżącej i przyszłej realizacji projektów.

Metodologia, za pomocą której dokonywany jest rating, nie jest ujawniona do informacji publicznej. Wynik przeprowadzonego badania jest natomiast przedstawiany w postaci zakwalifikowania dostawcy do jednej z czterech ról zamieszczonych na specjalnej macierzy.

Osie macierzy stanowią dwa wymiary:

 • „Ability to execute” określa, jakie są możliwości organizacji w zakresie wdrożenia nowych pomysłów i rozwiązań.
 • „Completeness of vision” informuje natomiast o tym, na ile wizję firmy można uznać za kompletną i wartościową dla potencjalnych klientów.

Przykład macierzy Magic Quadrant firmy Gartner przedstawiamy poniżej:

Źródło: Gartner
 • Leaders – organizacje, które charakteryzuje duża zdolność do realizacji działań oraz kompletność wizji. Liderami są organizacje, które dobrze radzą sobie z bieżącą działalnością i jednocześnie są przygotowane na przyszłość.
 • Challengers – wysoka zdolność do dominacji nad znaczącym obszarem rynku, jednocześnie zauważalne są pewne problemy związane ze zrozumieniem wizji.
 • Visionaries – potrafią zrozumieć, w jakim kierunku podąża rynek, jednak mogą mieć problemy z zarządzaniem bieżącymi działaniami.
 • Niche players – których uwaga jest skupiona na małym fragmencie rynku. Dzięki innowacyjności oraz umiejętności znalezienia przewagi konkurencyjnej są w stanie uzyskiwać sukces w dobrze znanym obszarze. Organizacje tego typu nie mają jednak długookresowej wizji i nie radzą sobie z jej realizacją.

Magic Quadrant Manufacturing Execution Systems

Jako że w naszym portfolio posiadamy m.in. systemy AVEVA MES, spośród rozmaitych Magic Quadrantów od Garnera szczególnie interesował nas raport poświęcony Manufacturing Execution Systems. Obejmuje on bowiem rynek systemów MES w ujęciu kompleksowym i globalnym. Jest ponadto prawdopodobnie najbardziej przekrojowym dokumentem dotyczącym MESów, który pozwala porównać różnych dostawców zarówno na poziomie kluczowych funkcjonalności, jak i rynkowości cen, stopnia zaadresowania globalnych trendów czy też customer experience oprogramowania.

Jakie elementy możemy znaleźć w raporcie Magic Quadrant Manufacturing Execution Systems (MES)?

 • Opis/charakterystykę działających na rynku dostawców
 • Kontekst rynkowy
 • Informacje na temat funkcjonalności systemów MES
 • Kryteria oceny
 • Mocne i słabe strony poszczególnych rozwiązań

Wyniki raportu z 2021 roku – AVEVA liderem!

Po lekturze raportu z dumą ogłaszamy, że liderem globalnego rynku systemów MES została firma AVEVA (dawniej Wonderware), której rozwiązania z powodzeniem wdrażamy u naszych klientów. Autorzy raportu podkreślili przede wszystkim znakomite spasowanie oprogramowania AVEVA z potrzebami firm produkcyjnych oraz innowacyjność stosowanych funkcji.

Co więcej, AVEVA jak na reprezentanta „liderów” Magic Quadrant przystało, charakteryzuje się ponadto szeroką gamą oferowanych rozwiązań, a także – co niezwykle istotne w bieżącej, niepewnej rzeczywistości – doświadczeniem w operowaniu w trudnych sektorach branży produkcyjnej i sukcesami osiąganymi pomimo niezwykle uciążliwego dla fabryk lockdownu. AVEVA to także stale poszerzany ekosystem partnerów biznesowych, z którymi obecnie firma pracuje w dużej mierze nad rozwiązaniami opartymi o Industrial Internet of Things (IIoT). Profetyczne podejście w najczystszej postaci.

Nowe technologie (w tym IIoT) są przyszłością firm produkcyjnych

Lider rynku MES Twojej firmie?

Specjaliści Gartnera wskazują jednocześnie, że współczesne systemy MES są absolutnym fundamentem inteligentnej produkcji i ogromnym wsparciem w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. AVEVA MES jako narzędzie skoncentrowane na cyfryzacji procesów produkcyjnych świetnie wpisuje się w ten trend i pomaga firmom w implementacji założeń przemysłu 4.0. Co więcej, w połączeniu z takimi rozwiązaniami jak Edge to Enterprise umożliwia także tworzenie cyfrowych bliźniaków. Efektem jest, jak wskazują przedstawiciele AVEVY, wzrost produktywności pracy fabryki o 5-10% oraz redukcja nawet 25% strat.

Zachęcamy zatem do zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje AVEVA MES. Specjaliści spod szyldu ImFactory (dawniejMES Solutions by ASTOR), służą kompletem porad na temat zastosowania i wdrożenia systemu w Waszej organizacji. To także gwarancja bezpieczeństwa inwestycji i jej pomyślnej implementacji. A biorąc to jak Gartner docenił MES AVEVA, implementacja ta powinna zaowocować wyłącznie biznesowymi korzyściami dla każdej firmy produkcyjnej.

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *