AVEVA raportuje i szuka odpowiedzi na pytanie: Jak optymalnie wykorzystać technologię cyfrowego bliźniaka w fabrykach przyszłości? #2

Raport przygotowany przez ekspertów AVEVA na bazie danych od Gartner Research z 2019 roku, pokazuje, że aż 75% fabryk przyszłości stosujących w swoich działaniach Internet Rzeczy (IoT), wdrożyło lub planowało wdrożyć w ciągu roku technologię cyfrowych bliźniaków. Tyle samo przedsiębiorstw produkcyjnych zgodnie stwierdziło, że do połowy 2021 roku tego typu rozwiązania staną się powszechne. I mimo, że globalna pandemia spowolniła ten proces, to tym bardziej warto przyjrzeć się wnioskom płynącym z raportu.

Cyfrowy bliźniak przyspiesza cyfrową transformację

Przede wszystkim, wdrożenie cyfrowego bliźniaka powinno mieć miejsce już na etapie projektowania nowych, digitalowych rozwiązań wewnątrz przedsiębiorstwa produkcyjnego. Co więcej, jego ewolucja powinna przebiegać równolegle z rozwojem kolejnych etapów transformacji. W ten sposób każdy nowy, fizycznie realizowany proces może być od razu weryfikowany i optymalizowany pod kątem najwyższej efektywności. Dzięki temu zyskujemy także możliwość monitorowania zmieniających się kosztów oraz szacowania prawdopodobieństwa napraw w przyszłości.

Wbrew pozorom takie działania wcale nie spowalniają cyfrowej transformacji w fabryce lub zakładzie. Wręcz przeciwnie. Pomagają eliminować ewentualne błędy i problemy, które mogłyby pojawić się po wdrożeniu nowych rozwiązań. Cyfrowy bliźniak może bowiem już na etapie planowania i realizacji inwestycji, weryfikować poprawność działania i wyszczególnić nieefektywnie działające elementy.

Cyfrowy bliźniak pozwala zweryfikować działanie urządzeń i systemów już na etapie planowania

Jednomyślność kluczem do sukcesu fabryk przyszłości

Wdrażanie cyfrowego bliźniaka może wiązać się szeregiem wyzwań. Kłopotliwy może okazać się aspekt zaawansowania technologicznego poszczególnych etapów inwestycji. Odmienne mogą być także wizje osób odpowiedzialnych za implementowanie nowości. I to na każdym z poziomów procesu. Dla efektywnej transformacji z udziałem digital twins bardzo ważna jest więc spójność wizji, celów i szczegółowych elementów projektu.

Różnice najczęściej pojawiają się na poziomie decyzji o formatach danych i dopasowaniu wskaźników KPI. Często spotykane są także opóźnienia w synchronizacji przetwarzanych danych lub ich całkowity brak już na wczesnych etapach projektowania.

Cyfrowy bliźniak potrzebuje dostępu do wysokiej jakości danych

Wspomniane dane są „czarnym złotem” dla właściwego funkcjonowania systemów opartych o cyfrowe bliźniaki. Ich jakość, weryfikowalność i spójność są kluczowe dla prawidłowego działania wszelkich rozwiązań. To bowiem właśnie na nich będą opierać się wszelkie podejmowane decyzje oraz predykcje w kontekście przyszłego działania urządzeń.

Cyfrowy bliźniak może czerpać dane z wielu źródeł. Do najczęściej stosowanych należą systemy: finansowe, zarządzania operacyjnego, planowania łańcucha dostaw, zaopatrzenia czy szkolenia i symulacji operatorów. Niezbędne są także informacje uzyskiwane z systemów projektowych, zarządzania danymi produktu, automatyki, symulacji procesów oraz optymalizacji w czasie rzeczywistym.

Szczególnie istotny w wirtualnych technologiach jest również, po prostu, czas. Kluczowe dane powinny być przekazywane na bieżąco, bez żadnych opóźnień. Dostęp do nich powinien być zorganizowany tak, aby stosowane algorytmy mogły do nich dotrzeć łatwo i szybko. Dlatego tak ważna jest dokładna weryfikacja dostępności i szybkości pozyskiwania danych.

Korzyści płynące ze stosowania cyfrowych bliźniaków cały czas rosną!

Cyfrowe bliźniaki, tak jak niemal każda technologia, nieustannie ewoluują, stopniowo zwiększając swoje możliwości. Poszerza się także zakres funkcji oprogramowania oraz stopień jego integracji z maszynami i ludźmi. Działania te prowadzą do uzyskania przewagi konkurencyjnej w czterech obszarach:

  • Szybkości – poprzez błyskawiczne reagowanie na zmiany, pojawiające się okazje oraz wiążące się z nimi ryzyko,
  • Skali – dzięki możliwości zwiększenia objętości danych przetwarzanych w czasie rzeczywistym, co wpływa na efektywność produkcji,
  • Inteligencji – za sprawą stosowania technologii w miejscach, w których człowiek nie jest w stanie gromadzić danych (na przykład drony na wysokości),
  • Kosztów – poprzez optymalizację wydatków na produkcję i zastąpienie kosztownej pracy człowieka automatycznym działaniem maszyn.
Wykorzystanie cyfrowych bliźniaków ułatwia ograniczanie kosztów produkcji

Cyfrowy bliźniak coraz bardziej popularny

Według danych z raportu Gartner Research z 2019 roku, aż 75% fabryk przyszłości stosujących w swoich działaniach Internet Rzeczy (IoT), wdrożyło lub planowało wdrożyć w ciągu roku technologię cyfrowych bliźniaków. Tyle samo przedsiębiorstw produkcyjnych zgodnie stwierdziło, że do połowy 2021 roku tego typu rozwiązania staną się powszechne. Prognozy te spowolniła pandemia covid-19, ale popularność digital twins nie ustaje.

Szczególnie, że cyfrowy bliźniak może być wsparciem dla nowoczesnych firm nie tylko w bieżących działaniach, ale także (lub przede wszystkim!) w planowaniu bliższej i dalszej perspektywy działania. To mocny argument, który powinien przekonać każdego CEO fabryki przyszłości do inwestycji w tę innowacyjną technologię.

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

One thought on “AVEVA raportuje i szuka odpowiedzi na pytanie: Jak optymalnie wykorzystać technologię cyfrowego bliźniaka w fabrykach przyszłości? #2”

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *