Akademia Przemysłu 4.0, czyli wielostronny rozwój kompetencji inżyniera

Umiejętność adaptowania się do zmian i rozwój umiejętności miękkich to kluczowe kierunki rozwoju inżynierów w dobie przełomowych zmian i nowych sytuacji. Przemyślany program rozwoju pracowników wciąż jest czymś niezbyt często spotykanym w polskich firmach z branży przemysłowej. Tylko 38% firm deklaruje takie działania. Czy jesteś w grupie 38% firm, które dbają o rozwój swoich inżynierów?

Badania Akademii ASTOR przeprowadzone w 2016 roku wskazują na to, że głównymi motywatorami dla inżynierów w codziennej pracy są chęć ciągłego rozwoju i zdobywania doświadczeń, ambitne wyzwania i różnorodne projekty oraz pasja zawodowa i samorealizacja. Wspomniane badania ujawniają jednocześnie niedostatek w podejściu pracodawców do rozwijania kadry inżynierskiej. A szkoda. Bo pracodawcom coraz trudniej będzie o specjalistę. Nie mówiąc już o wszechstronnym inżynierze, który skupia w sobie i umiejętności techniczne, i kompetencje miękkie.

Kim jest inżynier 4.0?

Konfrontacja badań ASTOR z obecnymi trendami na rynku pracy, stawia przed pracodawcami wyzwanie budowania ścieżek rozwoju inżynierów. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy zwinnie trzeba przezbroić się na wykonywanie innych niż do tej pory zadań. Wyzwanie to dodatkowo obecna sytuacja gospodarcza, która wymaga utrzymania konkurencyjności firmy w łańcuchu wartości oraz konieczność adaptacji nowoczesnych technologii.

Najistotniejszym ogniwem łączącym świat technologii z biznesem jest człowiekinżynier poruszający się w tym zmiennym, interdyscyplinarnym, skomplikowanym biznesowo świecie. Nazwaliśmy go Inżynierem 4.0. (2017 „Inżynierowie Przemysłu 4.0. [Nie]gotowi do zmian”).

Inżynier 4.0 efektywnie łączy pracę z technologią

Inżynier 4.0 to specjalista w swojej dziedzinie, otwarty na ciągły rozwój i poszerzanie wiedzy oraz kompetencji w szybko zmieniającym się otoczeniu przemysłowym, to osoba, która jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom interdyscyplinarności, komunikatywności oraz świadomości biznesowej. Można by zapytać, czy nie staramy się wykreować superbohatera? Czy współczesny inżynier przygotowany jest na tak stawiane wyzwania?

Bądź gotowy – inwestuj w rozwój swoich pracowników. Przygotuj plan szkoleń

Inżynierowie XXI wieku powinni mieć umiejętności komunikowania się w każdej sytuacji. Oczywiście, komunikacja na linii inżynier – inżynier to podstawa. Kolejny wymiar to umiejętność mówienia językiem korzyści biznesowych w obszarach zarządczych. Taka umiejętność często wyrażana jest poprzez:

  • dostarczanie danych do decyzji biznesowych,
  • zarządzanie projektami,
  • rozumienie potrzeby liczenia zwrotu na inwestycji (ROI).

W dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej stajemy nie tylko przed wyzwaniami technicznymi, ale przede wszystkim przed wyzwaniami biznesowymi. Dlatego koniecznością staje się wypełnienie luki między biznesowym i technicznym engineeringiem. Z jednej strony zależy nam na inwestycji w szkolenia dla konstruktorów, dopasowaniu ich kompetencji do coraz powszechniejszej interdyscyplinarności, z drugiej zaś należy zorientować ten rozwój także na realizację celów biznesowych organizacji. Jak się do tego przygotować?

Akademia Przemysłu 4.0 – kształcimy inżynierów 4.0!

Odpowiedzią na współczesne wyzwania jest powołana jesienią 2019 Akademia Przemysłu 4.0. Tworzą ją znakomici partnerzy, którzy przygotowali autorskie szkolenia i programy rozwoju kompetencji kadr sektora produkcji w dobie Przemysłu 4.0. Wspólna inicjatywa ASTOR, Nowych Motywacji, Entra Group, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego to innowacyjne, wielopoziomowe podejście do kształcenia pracowników w Przemyśle 4.0.

Warsztaty, szkolenia dla inżynierów i menedżerów, studia podyplomowe i MBA oraz wieloletnie programy rozwoju to droga, jaką proponuje Akademia firmom produkcyjnym, strategicznie zaangażowanym w rozwój ludzi i zespołów. Wielopoziomowe podnoszenie kompetencji z zakresu cyfrowej transformacji z Akademią Przemysłu 4.0 odbywa się dzięki:

  1. łączeniu aspektów technologicznych z biznesowymi, teorii z praktyką,
  2. konstruktywnej analizie rzeczywistych przykładów zastosowań,
  3. budowaniu map transformacji do Przemysłu 4.0 we współpracy z ekspertami,
  4. testowaniu najbardziej innowacyjnych technologii dla przemysłu.

Jakie obszary przemysłu 4.0 obejmuje Akademia?

Każdy z partnerów posiada ponad 20 lat doświadczeń w zarządzaniu wiedzą: budowaniu kompetencji pracowników sektora produkcji oraz dedykowanych programów rozwoju. Kadra Akademii to praktycy z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym oraz eksperci z obszaru zarządzania produkcją. Przykładowe zakresy szkoleń technologicznych i biznesowych to:

• Wirtualna (Virtual Reality) i Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality) dla przemysłu,

• autonomiczne mobilne roboty (AMR),

• cyberbezpieczeństwo firm produkcyjnych,

• warsztaty z planowania i raportowania produkcji.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych, dedykowanych planów rozwoju kompetencji w zależności od wyzwań danego przedsiębiorstwa. U podstaw stworzenia Akademii Przemysłu 4.0 leży przekonanie jej założycieli, że w wyłaniającej się ekonomii 4.0 podstawą sukcesu jest nie tylko kapitał finansowy, ale także kapitał technologiczny, intelektualny i społeczny.

Zarządzanie wiedzą to wewnętrzny proces w organizacji pozwalający powiększać zasoby kapitału intelektualnego firmy. Przeczytaj więcej w publikacji ASTOR: „Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej?”

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *