Centrum prasowe

Odpowiedzialnie i humanistycznie – w przyszłość. Nowy Raport Społeczny ASTOR

2022-06-03 | Renata Poreda

Publikacja nowego raportu społecznego Grupy ASTOR, dostawcy nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu to, z jednej strony, podsumowanie działalności spółki w latach 2016-2021. Z drugiej, prezentacja strategicznych działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w dobie zmian społecznych, technologicznych, gospodarczych. Stąd odpowiedzialnie i humanistycznie w przyszłość to nie tylko myśl przewodnia nowego Raportu Społecznego ASTOR. To także wizja firmy, która jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Przede wszystkim w wymiarze odpowiedzialności za wszystkich interesariuszy należących do ekosystemu firmy.Na ponad stu stronach raportu, zespół redakcyjny, składający się z 30 przedstawicieli wszystkich zespołów tworzących ASTOR, przedstawia kluczowe projekty i działania, które miały miejsce w ostatnich pięciu latach, a które wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. To zgodne z ideą partycypacji, współpracy i współodpowiedzialności, która są wpisane w DNA firmy. Raport powstał w oparciu o 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ., które uwzględniają pięć obszarów ( tzw. 5xp): ludzi. Planetę, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo. Raport Społeczny ASTOR powstał przez pryzmat tych celów.W raporcie wyodrębniono 7 głównych filarów działań. W pierwszej kolejności zostały wymienione działania skupiające się na ludziach w otoczeniu ASTOR. W rozdziale zatytułowanym „Chodzi o Ludzi” opisane zostały działania , które mają wpływ na pracowników i otoczenie firmy, w tym efekty pracy Akademii ASTOR, funkcjonowanie showroomów AIR 4.) oraz ARC czy wparcie dla branży edukacyjnej w postaci robota edukacyjnego ASTORINO. W budowaniu relacji z otoczeniem pomagają również bezpłatnie wydawane magazyny Biuletyn Automatyki oraz Biznes i Produkcja.

Kolejne rozdziały skupiają się na aspekcie zdrowia i działań w związku z nim promowanych (Chodzi o zdrowie). Nie zabrakło również skierowania uwagi w kierunku Przemysłu 4.0 (Chodzi o Przemysł 4.0), innowacyjności oraz przedsiębiorczości, która jest mocno wpisana w DNA firmy (Chodzi o przedsiębiorczość). Raport uwzględnia również wpływ firmy na otaczające środowisko i pokazuje praktyki w tym zakresie, takie jak: zero energetyczny budynek siedziby głównej ASTOR w Krakowie, system monitoringu energii eklektycznej, czy wspieranie krakowskiego ZOO (Chodzi o środowisko).Jarosław Gracel, prezes ASTOR, podkreśla wagę działań z zakresu CSR:

„Odpowiedzialność społeczna to taki rodzaj działań, który jest bardzo ważny i którego nie da się wpisać w schematy czy opisać wskaźnikami KPI. W wizji ASTOR 2030 mówimy, że odpowiedzialnie i humanistycznie prowadzimy do przemysłu przyszłości. Czujemy się odpowiedzialni zarówno za naszych pracowników, jak i za naszych Partnerów, szczególnie mniejsze firmy. Staramy się motywować naszych klientów myśleniem wygrana-wygrana. W wymiarze technologicznym inspirujemy i dostarczamy technologie, które odciążają ludzi od ciężkiej i nudnej pracy, a dają im przestrzeń do rozwoju i kreatywnego myślenia”.Raport może stanowić inspirację dla innych firm z sektora MŚP, które mają przekonanie, że CSR jest tylko dla spółek giełdowych czy międzynarodowych korporacji. W ASTOR panuje przekonanie, że społecznie odpowiedzialne działania to naturalny i oczywisty krok dla przedsiębiorstwa, które osiągnęło dojrzałość rynkową, niezależnie od jego rozmiaru. Taki raport pozwala poznać firmę od środka, jej kulturę organizacyjną i to, jakie wartości wyznaczają jej biznesowe działania.Podkreśla to Stefan Życzkowski, Przewodniczący Rady Strategicznej ASTOR i dodaje, że działalność w wymiarze społecznie zaangażowanego biznesu była związana z naszą firmą od początkowych lat jej istnienia. Największą satysfakcję przez te wszystkie lata dawały mi działania systemowe, wieloletnie i powtarzalne. Powinien być to pewien stały proces, który jest rozwijany przez firmę. To, że my trwamy w działaniach CSR wiele lat, daje mi największą satysfakcję. Wyobrażam sobie, że będziemy te działania rozwijać i na pewno jest potrzebne skupienie się na tym. Przyjmujemy do pracy ludzi z dużą energią i staramy się umożliwiać im udział w działaniach – tak, żeby mogli oni też brać czynny udział we wszystkich akcjach, które organizujemy.Raport Społeczny ASTOR to ciekawa opowieść o nowościach, jakie nastąpiły w spółce w ostatnich pięciu latach. Pokazuje jej umiejętność do zwinnego reagowania na zmieniające się realia prowadzenia biznesu. ASTOR odpowiada na wyzwania przyszłości adaptując inteligentne technologie tak wewnątrz organizacji jak i we współpracy z wszystkimi Partnerami. Niezmiennie pracuje w oparciu o zaufanie i dba o ludzi i ich rozwój.Realizacja tak zaawansowanego projektu była dla mnie nie tylko wyzwaniem rozwojowym, ale również wyrazem zaufania firmy do mnie, jako młodego pracownika. Podczas koordynacji prac nad przygotowaniem Raportu Społecznego ASTOR miałam okazję w praktyce zweryfikować zdobytą podczas studiów wiedzę z zakresu odpowiedzialności biznesu. Było to także niesamowite doświadczenie poznawcze. W krótkim czasie uzupełniłam wiedzę o działaniach ASTOR z ostatnich 5 lat w zakresie CSR. A co najważniejsze, mogłam pracować w fantastycznym zespole zaangażowanych ludzi, pasjonatów swojej pracy i aktywnych uczestników działań społecznie odpowiedzialnych, w jakie włącza się ASTOR - podsumowuje Karolina Tracz, kierownik projektu Raport Społeczny.

Więcej w dokumencie raportu i na stronie www.chodzioludzi.pl/

Pobierz dokument jako:     WORD ZDJĘCIA

Czytaj więcej

Centrum prasowe 2024-01-29

ASTOR wspiera MŚP w transformacji technologicznej w ramach EDIH hub4industry

Mapa drogowa automatyzacji czy analiza zwrotu z inwestycji w technologię AI to tylko dwie z sześciu usług dla firm z sektora MŚP, jakie oferuje ASTOR w ramach EDIH.  

czytaj więcej

Centrum prasowe 2023-12-11

ASTOR i jego myśl inżynierska oraz menedżerska docenione w Japonii

28 listopada 2023 r. w Japonii, w Tokio odbyło się globalne spotkanie partnerów Kawasaki Robotics. ASTOR otrzymał nagrodę za jakość współpracy.  

czytaj więcej

Centrum prasowe 2023-11-27

Stefan Życzkowski uhonorowany Krakowskim Dukatem

24 listopada 2023 r. podczas święta 173. rocznicy powstania Izby Przemysłowo-Handlowej, prestiżowym Krakowskim Dukatem uhonorowany został Stefan Życzkowski, założyciel i wieloletni prezes ASTOR.  

czytaj więcej


Kontakt

12 428 63 00
PL EN