Centrum prasowe

Technik robotyk – praca XXI wieku. Szkoły techniczne kształcą młodych techników i inżynierów, efektywnie współpracując z przemysłem

2021-12-06 | Joanna Kowalkowska

Jesteśmy w erze cyfryzacji i rewolucji przemysłowej. To duże wyzwanie dla przyszłych inżynierów robotyków. Polskie firmy coraz bardziej inwestują w automatyzację i robotyzację, dlatego technik robotyk czy inżynier robotyk to aktualnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów.

 

Co robi technik robotyk?

Specjaliści z tego zakresu poszukiwani są do obsługi, instalowania, programowania, serwisowania i utrzymania robotów przemysłowych i układów automatyki przemysłowej. Dlatego uczniowie ze szkół technicznych, które blisko współpracują z przemysłem, szybciej niż inni zdobywają dobrą pracę.

Przyjrzyjmy się, jak kierunek technik robotyk realizują 4 różne placówki edukacyjne: w Leżajsku, Mielcu, Krośnie i Nowym Sączu.

Technik robotyk w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku

W taki sposób działa Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku, w której naukę pobiera ponad 1700 uczniów w 14 zawodach technikum i w 13 zawodach branżowej szkoły I stopnia. W szkole pracuje 148 nauczycieli.

„Śledzimy trendy na rynku pracy i jesteśmy otwarci na ciągły rozwój. Nasza szkoła współpracuje z wieloma firmami z przemysłu, takimi jak Borg Warner, MTU Aero Engines, Thoni Alutec, B&P Engineering czy ASTOR. W 2013 roku rozpoczęliśmy współpracę z tą firmą – dostarczyła dla nas pierwsze systemy automatyki i robotyki, w tym roboty przemysłowe Kawasaki Robotics i EPSON – do pracowni dla klasy ‘technik mechatronik’, a w 2021 roku objęła patronatem i wyposażyła pracownię klasy ‘technik robotyk’” – mówi Halina Samko, dyrektor ZST w Leżajsku.

Pracownie zostały wyposażone dzięki środkom z Unii Europejskiej i Fundacji VELUX oraz wiedzy i kompetencjom zarówno nauczycieli, jak i firm partnerskich.

Uczniowie pracują na lekcjach w zespołach 2-3-osobowych, wspólnie odpowiadając za realizację projektów i osiągnięty cel. Dlatego, oprócz kompetencji inżynierskich, szkoła dba także o rozwój kompetencji miękkich, tak ważnych w pracy zespołów inżynierskich. Uczniowie i nauczyciele mają zajęcia i szkolenia ze współpracy zespołowej, asertywności, umiejętności prezentacji oraz warsztaty z działami HR partnerskich firm.

„Współpracuję z Robertem Maruszakiem już od 8 lat. Podejście tego nauczyciela do uczniów i do samorozwoju jest spójne z moją wizją współpracy i rozwoju inżyniera. Cieszy nas, że jako firma ASTOR i ZST w Leżajsku mamy wspólny kierunek działań, którego celem jest nowoczesna edukacja techników robotyków. W ASTOR Robotics Center organizujemy dla nich dedykowane szkolenia i wizyty studyjne w showroomie” – mówi Łukasz Mąka, Z-ca dyrektora oddziału w firmie ASTOR.

Technik robotyk w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

CKPiDN w Mielcu to placówka edukacyjna, która działa i rozwija się już ponad 25 lat. W tym obiekcie znajduje się 10 bardzo nowoczesnych pracowni technicznych. W tych pracowniach placówka kształci młodzież z mieleckich szkół zawodowych, a także osoby dorosłe w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach mechanicznych, mechatronicznych, informatycznych i robotycznych.

Eksperci CKiPDN w Mielcu są odpowiedzialni za opracowanie podstawy programowej dla kierunku technik robotyki w Polsce. To ta placówka uruchomiła jako pierwsza kształcenie w tym zawodzie w naszym kraju. Od 2022 roku mieleccy uczniowie mają możliwość innowacyjnej nauki robotyki przemysłowej z robotami edukacyjnymi Astorino. Placówka zakupiła na ten cel 4 roboty, w tym 1 złożonego i 3 do samodzielnego montażu, i wdrożyła je do programu nauczania. Wkrótce planuje przeprowadzić na nich eksperymentalny egzamin w klasach technik robotyk w specjalizacjach ELM-07 - Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki oraz ELM.08 - Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.„Sześcioosiowy robot edukacyjny Astorino do nauki robotyki przemysłowej charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością pod kątem budowy i możliwości stosowania części zamiennych. Jego środowisko programistyczne jest dostosowane do realizacji różnych zadań zawodowych, zgodnych z podstawą programową technika robotyki” – mówi Sylwester Paterek, nauczyciel przedmiotów zawodowych w CKPiDN w Mielcu.

Technik robotyk w Zespole Szkół i Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie

Od 2023 roku ZSEiO w Krośnie dzięki współpracy z firmą Splast i ASTOR, rozpoczęło realizację nowoczesnych metod nauczania w klasach technik robotyk. Zamiast tradycyjnych lekcji teoretycznych, placówka zastosowała nowoczesne kształcenie modułowe oparte na praktyce, w które doskonale wpisał się robot Astorino.

Na wydarzeniu, podczas którego doszło do przekazania robota szkole przez firmę Splast, uczniowie mieli okazję spróbować własnych sił w tworzeniu prostych aplikacji na robocie Astorino i przekonali się dość szybko, że wymaga on nabycia podstaw wiedzy nie tylko z robotyki, automatyki, ale także programowania IT.„To jest najnowsza technologia, która jest przystosowana do nauczania w szkołach tematyki związanej z robotami. Daje też możliwość rozwijania ich pasji i pasji nauczycieli. Dzięki temu robotowi mieliśmy już przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli z zakresu programowania robota - mówi Marek Kubit, Dyrektor ZSEiO w Krośnie.

Technik robotyk w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

Dzięki wsparciu finansowemu Miasta Nowego Sącza i współpracy Centrum Kształcenia Zawodowego z firmą ASTOR, nauczyciele i uczniowie nowosądeckiego Centrum otrzymali nowoczesne narzędzie dydaktyczne. Robota, którego ufundowało Miasto Nowy Sącz, przekazał na ręce dyrektora szkoły, Marka Aleksandra, prezydent miasta – Ludomir Handzel.

Robot edukacyjny Astorino daje szansę szybszego startu na rynku pracy dla techników robotyków, będąc wiernym odwzorowaniem robotów przemysłowych zarówno pod kątem 6-osiowej konstrukcji, metod programowania, jak i metod obsługi urządzeń mechatronicznych.„Nauczyciele dzięki Astorino dostają świetne narzędzie dydaktyczne wraz z instrukcjami programowania i konspektami lekcji oraz wielką szansę na rozwój swojej wiedzy z robotyki i kompetencji nauczycielskich - mówi Marek Aleksander, Dyrektor CKZ w Nowym Sączu.

Jak stworzyć profesjonalną edukacyjną pracownię robotową?

Stanowiska zrobotyzowane powinny być skonstruowane wg najlepszych praktyk z przemysłu. Wizyty nauczycieli w showroomach firm partnerskich mają w tym duży udział.

Każde stanowisko wyposażone jest tak, aby po nauce w szkole, absolwent mógł jak najszybciej wdrożyć się do pracy w docelowym zakładzie produkcyjnym:

 • robota przemysłowego lub edukacyjnego analogicznego do przemysłowego, z systemami wizyjnymi
 • oprogramowanie do tworzenia pełnej aplikacji i przetestowania jej w symulatorze, po czym wgranie jej do rzeczywistego robota,
 • programator ręczny lub panel operatorski do obsługi stanowiska,
 • czujniki bezpieczeństwa,
 • dokumentację techniczną i opisy,
 • instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i kultury pracy,
 • podręczniki i inne materiały szkoleniowe,
 • okulary ochronne.

Nauczyciel Robert Maruszak z ZST Leżajsk podczas indywidualnych konsultacji z przyszłym technikiem robotykiem

Pod nadzorem nauczyciela, uczniowie mogą dokładnie poznać budowę robota, zasady jego eksploatacji i programowania, np. dla robotów Kawasaki w Block Teaching i AS Language. W pracowni dostępne są następujące roboty: Kawasaki Robotics RS003N z systemem wizyjnym, EPSON T3, EPSON VT6 z systemem wizyjnym. W październiku 2021 roku do ZST w Leżajsku ASTOR dostarczył także robota spawalniczego Kawasaki Robotics BA006L, by znacząco wesprzeć uczniów i nauczycieli w procesie nauki zrobotyzowanego spawania.

Stanowisko do nauki programowania robota przemysłowego w pracowni robotyki w ZST Leżajsk

Po zakończeniu nauki, każdy absolwent może sprawdzić stan swojej wiedzy i umiejętności, zdając egzamin organizowany przez Akademię ASTOR, certyfikowaną jednostkę szkoleniową firmy ASTOR. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, zdający otrzymuje pełnoprawny imienny certyfikat wraz z opisem zakresu nabytych kompetencji.

„Podczas nauki zawodu stawiamy nacisk na praktykę oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Młodzież zdobywa tu praktyczne umiejętności programowania i obsługi robotów przemysłowych. Tworzą realne aplikacje i integrują zrobotyzowane systemy – dokładnie takie, jak w przemyśle. Stanowiska dydaktyczne są wykorzystywane nie tylko podczas lekcji. W ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonuje w szkole Koło Automatyka i Robotyka, w ramach którego uczniowie realizują szereg swoich pomysłów i projektów.”
– Robert Maruszak, nauczyciel przedmiotów związanych z robotyką w ZST w Leżajsku.


Pracownia systemów sterowania i napędów w ZST Leżajsk, wyposażona m.in. w sterowniki PLC Astraada One i falowniki Astraada DRV od ASTOR

Co robi technik robotyk? Przygotowanie do pracy robotyka:

Program nauczania w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku dla klasy ‘technik robotyk’:

 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
 • eksploatacja i programowanie systemów zrobotyzowanych,
 • posługiwanie się programami CAD/CAM,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz narzędziami pomiarowymi,
 • programowanie sterowników PLC i paneli HMI do obsługi stanowisk zrobotyzowanych,
 • uruchamianie i obsługa układów mechanicznych i elektronicznych robotów,
 • tworzenie układów współpracy między robotami, projektowanie linii produkcyjnej obsługiwanej przez roboty przemysłowe.

Jak zostać technikiem robotykiem? 5 wskazówek Akademii ASTOR na start

Zadajesz sobie pytanie, jak zostać technikiem robotykiem i zdobyć dobrą pracę po ukończeniu szkoły? Poznaj 5 rad Akademii ASTOR, która zna potrzeby rynku pracy w przemyśle – przeszkoliła już 15.000 uczniów i inżynierów.

Warto wybrać taką szkołę, w której jako uczeń znajdziesz:

1. program współpracy z przemysłem: stale aktualizowany program praktyk i staży oraz wizyt celowanych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy – rozwijający wiedzę inżynierską w praktyce produkcyjnej, możesz np. pracować jako operator robota spawalniczego na stażu;

2. dostęp do nowoczesnych stanowisk edukacyjnych: naukę w świetnie wyposażonych pracowniach (efekt skuteczności szkoły w pozyskiwaniu dofinansowania unijnego), gdzie 1-2 uczniów pracuje na jednym stanowisku z robotem przemysłowym albo edukacyjnym analogicznym do przemysłowego;

3. nauczycieli – pasjonatów ciągłego uczenia się i współpracy zespołowej: takich, którzy skutecznie przekazują wiedzę uczniom (na lekcjach i w pozalekcyjnych kołach zainteresowań), ale przede wszystkim sami się dokształcają – na stałe współpracują z firmami z przemysłu, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach oraz wymieniają się wiedzą w ramach organizacji (swojej szkoły);

4. program interdyscyplinarnego nauczania w metodyce rozwiązywania problemów i zespołowej pracy projektowej – aby zostać inżynierem robotykiem, powinieneś zdobyć wiedzę w zakresie elektroniki, automatyki, informatyki, pneumatyki i elektryki, działać samodzielnie, ale także realizować projekty zespołowo i rozwijać kompetencje miękkie (komunikacja, kreatywność, współpraca);

5. program certyfikacji przez partnerskie firmy produkcyjne i technologiczne – autoryzowany przez zewnętrzną firmę certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności uwiarygodni Cię na rynku pracy. W placówce patronackiej ASTOR każdy, kto pozytywnie zda egzamin z programowania robotów Kawasaki / EPSON / Astorino, otrzymuje imienny certyfikat Akademii ASTOR.

Chcesz wiedzieć więcej o współpracy ASTOR z uczelniami i szkołami technicznymi? Zobacz stronę WWW o rewolucyjnej koncepcji edukacji dla klas technik robotyk

Wykształcenie i praca robotyka - co planować po szkole średniej?

Jeśli chciałbyś/chciałabyś zostać w przyszłości inżynierem robotykiem, najpierw zaplanuj zdobycie odpowiedniego wykształcenia wyższego, w tym przede wszystkim licencjat, a potem tytuł magistra automatyki, robotyki czy magistra mechatroniki. Warto rozwijać wiedzę nie tylko o umiejętności techniczne i analityczne, ale także umiejętności miękkie (interpersonalne, rozwiązywanie problemów, zarządzanie projektami). Ucząc się na kursach, zadbaj o kwalifikacje potwierdzone certyfikatami. Czytaj więcej w artykule w portalu iAutomatyka: Automatyka i robotyka - działania podczas studiów, aby znaleźć po nich wymarzoną pracę

Co robi integrator robotów przemysłowych? Jaka jest naprawdę „robota” integratora robotyki?

Wykształcony i wykwalifikowany integrator robotyki przemysłowej przede wszystkim zajmuje się takimi obszarami jak: projektowanie stanowisk zrobotyzowanych, programowanie robotów przemysłowych (w tym programowanie robotów spawalniczych, paletyzujących, mobilnych, i in.), utrzymanie linii produkcyjnych wyposażonych w roboty, programowanie osprzętu (np. panel HMI) do obsługi robota, zarządzanie projektami wdrożeniowymi stanowisk zrobotyzowanych, przezbrajanie aplikacji zrobotyzowanych pod zmienne serie detali, serwis i przeglądy robotów przemysłowych, szkolenia z robotyki przemysłowej.

Stanowisko zrobotyzowane do obsługi procesu metalizacji nasadek do butelek, zrealizowane przez integratora robotyki przemysłowej SIMPLAR

Zapytaj nas o technika robotyka

Joanna Kowalkowska

Joanna Kowalkowska

Opiekun oferty Astorino
tel. 601 525 331


e-mail: Joanna.Kowalkowska@astor.com.plPobierz dokument jako:     WORD ZDJĘCIA

Czytaj więcej

Centrum prasowe 2024-06-10

Program Partnerski ASTOR 2024 z lotu ptaka

W dniach 23-25 maja br. w Gródku n. Dunajcem w Heron Live Hotel odbyło się doroczne spotkanie biznesowe certyfikowanych Partnerów ASTOR. Tytuły Diamentowych i Złotych Partnerów ASTOR w zakresie integracji technologii oraz budowy rozwiązań i maszyn otrzymały 22 firmy partnerskie.  

czytaj więcej

Centrum prasowe 2024-06-03

VELOWELD. Nowa marka dla zrobotyzowanego spawania od ASTOR

ASTOR z dumą przedstawia nową markę VELOWELD dedykowaną zrobotyzowanemu spawaniu.  

czytaj więcej

Centrum prasowe 2024-05-17

Inteligentne technologie 4.0 w nowościach od ASTOR na targach ITM Industry Europe 2024

Przemysł ery cyfrowej wymaga nie tylko doskonalenia rozwiązań, narzędzi, produktów. Chodzi także o innowacyjne podejście do technologii z zakresu. automatyzacji, oprogramowania przemysłowego, robotyzacji i intralogistyki.  

czytaj więcej


Kontakt

12 428 63 00
PL EN