Technik robotyk – praca XXI wieku. Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku kształci młodych techników, efektywnie współpracując z przemysłem


Jesteśmy w erze cyfryzacji i rewolucji przemysłowej. To duże wyzwanie dla przyszłych inżynierów robotyków. Polskie firmy coraz bardziej inwestują w automatyzację i robotyzację, dlatego technik robotyk czy inżynier robotyk to aktualnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów.

 

Specjaliści z tego zakresu poszukiwani są do obsługi, instalowania, programowania, serwisowania i utrzymania robotów przemysłowych i układów automatyki przemysłowej. Ucząc się w szkole, która blisko współpracuje z przemysłem, szybciej niż inni zdobędziesz dobrą pracę.

W taki sposób działa Zespół Szkół Technicznych, największa szkoła w powiecie, w której naukę pobiera ponad 1700 uczniów w 14 zawodach technikum i w 13 zawodach branżowej szkoły I stopnia. W szkole pracuje 148 nauczycieli.

„Śledzimy trendy na rynku pracy i jesteśmy otwarci na ciągły rozwój. Nasza szkoła współpracuje z wieloma firmami z przemysłu, takimi jak Borg Warner, MTU Aero Engines, Thoni Alutec, B&P Engineering czy ASTOR. W 2013 roku rozpoczęliśmy współpracę z tą firmą – dostarczyła dla nas pierwsze systemy automatyki i robotyki, w tym roboty przemysłowe Kawasaki Robotics i EPSON – do pracowni dla klasy ‘technik mechatronik’, a w 2021 roku objęła patronatem i wyposażyła pracownię klasy ‘technik robotyk’” – mówi Halina Samko, dyrektor ZST w Leżajsku.

Pracownie zostały wyposażone dzięki środkom z Unii Europejskiej i Fundacji VELUX oraz wiedzy i kompetencjom zarówno nauczycieli, jak i firm partnerskich.

„Jesteśmy bardzo skuteczni w pozyskiwaniu takiego dofinansowania. Dzięki zrealizowanym projektom wyposażyliśmy pracownie w sprzęt za ponad 10 mln zł i utworzyliśmy Centrum Robotyki w całości sfinansowane przez Fundację VELUX” – dodaje dyrektor ZST.

Pracownie dynamicznie się rozwijają z roku na roku, także dzięki inspiracjom z przemysłu – w oparciu o cykliczne certyfikowane szkolenia dla nauczycieli i uczniów, aby wspólnie mogli realizować coraz więcej ciekawych projektów. Szkoła współpracuje także z wieloma uczelniami wyższymi, także z zagranicy – np. z Uniwersytetem w Aarhus (Dania), w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz koordynuje wymianę uczniów z niemieckimi szkołami technicznymi.

Siedziba ZST w Leżajsku

Uczniowie pracują na lekcjach w zespołach 2-3-osobowych, wspólnie odpowiadając za realizację projektów i osiągnięty cel. Dlatego, oprócz kompetencji inżynierskich, szkoła dba także o rozwój kompetencji miękkich, tak ważnych w pracy zespołów inżynierskich. Uczniowie i nauczyciele mają zajęcia i szkolenia ze współpracy zespołowej, asertywności, umiejętności prezentacji oraz warsztaty z działami HR partnerskich firm.

„Współpracuję z Robertem Maruszakiem już od 8 lat. Podejście tego nauczyciela do uczniów i do samorozwoju jest spójne z moją wizją współpracy i rozwoju inżyniera. Cieszy nas, że jako firma ASTOR i ZST w Leżajsku mamy wspólny kierunek działań, którego celem jest nowoczesna edukacja techników robotyków. W ASTOR Robotics Center organizujemy dla nich dedykowane szkolenia i wizyty studyjne w showroomie” – podsumowuje Łukasz Mąka, specjalista ds. robotyzacji w firmie ASTOR.

Jak stworzyć profesjonalną edukacyjną pracownię robotową?

Nauczyciel Robert Maruszak podczas indywidualnych konsultacji z przyszłym technikiem robotykiem

Stanowiska zrobotyzowane w ZST Leżajsk są skonstruowane wg najlepszych praktyk z przemysłu. Wizyty nauczycieli w showroomach firm partnerskich mają w tym duży udział. Stanowiska są montowane przez uczniów pod nadzorem i z pomocą nauczycieli.

Każde stanowisko wyposażone jest tak, aby po nauce w szkole, absolwent mógł jak najszybciej wdrożyć się do pracy w docelowym zakładzie produkcyjnym:

 • robota Kawasaki Robotics lub EPSON, z systemami wizyjnymi
 • oprogramowanie do tworzenia pełnej aplikacji i przetestowania jej w symulatorze, po czym wgranie jej do rzeczywistego robota,
 • panel operatorski do obsługi stanowiska,
 • czujniki bezpieczeństwa,
 • dokumentację techniczną i opisy,
 • instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i kultury pracy,
 • podręczniki i inne materiały szkoleniowe,
 • okulary ochronne.

Uczniowie ZST w Leżajsku podczas zajęć w pracowni robotyki

Pod nadzorem nauczyciela, uczniowie mogą dokładnie poznać budowę robota, zasady jego eksploatacji i programowania, np. dla robotów Kawasaki w Block Teaching i AS Language. W pracowni dostępne są następujące roboty: Kawasaki Robotics RS003N z systemem wizyjnym, EPSON T3, EPSON VT6 z systemem wizyjnym. Łącznie aż 4 roboty przemysłowe dostarczone przez firmę ASTOR są dostępne w pracowni robotowej. W październiku 2021 roku do ZST w Leżajsku ASTOR dostarczył także robota spawalniczego Kawasaki Robotics BA006L, by znacząco wesprzeć uczniów i nauczycieli w procesie nauki zrobotyzowanego spawania.

Oprócz nich są jeszcze dwa roboty od innych dostawców, aby uczniowie mogli poznać szersze spektrum rozwiązań. Pozostałe pracownie także są wyposażone w najlepszy sprzęt, np. obrabiarki przemysłowe. „Nie uczymy na zabawkach, tylko na rzeczywistym sprzęcie” – podsumowuje z uśmiechem Robert Maruszak.

Stanowisko do nauki programowania robota EPSON w pracowni robotyki

„Podczas nauki zdalnej realizowaliśmy projekt ‘Wirtualne przedsiębiorstwo’” – opowiada Robert Maruszak. „Uczyliśmy się programowania robota na zasadzie: 2-godzinne konsultacje z nauczycielem, 6-godzinna praca własna uczniów. Młodzież podjęła wyzwanie i zrealizowaliśmy projekt z bardzo dobrymi efektami. Wydawałoby się, że nauka zdalna ma swoje ograniczenia, ale dzięki wzajemnej motywacji uczniów i wsparciu wszystko się udało i byłem z nich dumny”.

Po zakończeniu nauki, każdy absolwent może sprawdzić stan swojej wiedzy i umiejętności, zdając egzamin organizowany przez Akademię ASTOR, certyfikowaną jednostkę szkoleniową firmy ASTOR.

„W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, zdający otrzymuje pełnoprawny imienny certyfikat wraz z opisem zakresu nabytych kompetencji. W taki sposób współpracujemy – jako autoryzowana instytucja szkoleniowa – ze wszystkimi partnerskimi placówkami edukacji technicznej” – mówi Małgorzata Stoch, Dyrektor Akademii ASTOR.

ZST w Leżajsku dla najlepszych uczniów zapewnia staże, stypendia i nagrody oraz może pochwalić się także corocznie kilkoma finalistami w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości NOT i konkursów typu „Od pomysłu do przemysłu” organizowanych na Politechnice Rzeszowskiej.

„Zawodowiec to musi być pasjonat. Zarówno nauczyciel, jak i uczeń. W naszej szkole dajemy przyszłym robotykom i ich nauczycielom fundamenty do rozwoju i mobilizację do współpracy” – podsumowuje dyrektor szkoły, Halina Samko.

„Podczas nauki zawodu stawiamy nacisk na praktykę oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Młodzież zdobywa tu praktyczne umiejętności programowania i obsługi robotów przemysłowych. Tworzą realne aplikacje i integrują zrobotyzowane systemy – dokładnie takie, jak w przemyśle. Stanowiska dydaktyczne są wykorzystywane nie tylko podczas lekcji. W ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonuje w szkole Koło Automatyka i Robotyka, w ramach którego uczniowie realizują szereg swoich pomysłów i projektów.”
– Robert Maruszak, nauczyciel przedmiotów związanych z robotyką w ZST w Leżajsku.


Pracownia systemów sterowania i napędów, wyposażona m.in. w sterowniki PLC Astraada One i przemienniki częstotliwości Astraada DRV od ASTOR

„Pracujemy zespołowo. Jesteśmy otwarci na rozwój – regularnie rozmawiamy z partnerami i ze sobą o nowych pomysłach, małych i dużych optymalizacjach i udoskonaleniach. A potem wdrażamy je w życie! To dlatego pracodawcy chętnie nawiązują z nami kontakty i wyposażają pracownie, a uczniowie chętnie się uczą na nowoczesnych stanowiskach. W takiej atmosferze każdy nauczyciel może poczuć, że spełnia się w zawodzie, a uczniowie – że ich nauczyciele mają entuzjazm do pracy i stosują nowoczesne metody nauczania”
– Halina Samko, dyrektor ZST w Leżajsku, nauczyciel matematyki i informatyki.


Jakie projekty robotyki realizują uczniowie ZST w Leżajsku?

Źródło: Arch. ZST w Leżajsku, zst.lezajsk.pl

1. Robot mobilny wykrywający przeszkody

2. Samolot analizujący jakość powietrza

3. Robot humanoidalny

4. Micro Servo Robot

5. Inteligentne Okulary

6. P&P Robot – model robota delta

7. Robotyczna ręka InMoov sterowana podczerwienią

8. Implementacja systemu wizyjnego OnRobot w robocie współpracującym

9. System do wykrywania twarzy

10. Frezarka CNC

11. Dron

12. Łazik marsjański

Robot mobilny wykonany przez uczniów technikum mechatronicznego. Konstrukcja została zaprojektowana w Autodesk Inventor i wydrukowana na drukarce 3D. Sterowanie oparte jest na platformie Arduino. Robot wykrywa i omija przeszkody, wykrywa linię i wyposażony jest w chwytak. Dodatkowo posiada funkcję sterowania z aplikacji na smartfonie. W przyszłości będzie rozbudowany o kamerę identyfikującą twarze w oparciu o bibliotekę OpenCV.

Co robi technik robotyk?

Program nauczania w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku dla klasy ‘technik robotyk’:

 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
 • eksploatacja i programowanie systemów zrobotyzowanych,
 • posługiwanie się programami CAD/CAM,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz narzędziami pomiarowymi,
 • programowanie sterowników PLC i paneli HMI do obsługi stanowisk zrobotyzowanych,
 • uruchamianie i obsługa układów mechanicznych i elektronicznych robotów,
 • tworzenie układów współpracy między robotami, projektowanie linii produkcyjnej obsługiwanej przez roboty przemysłowe.

Finaliści olimpiad z ZST w Leżajsku wraz z nauczycielami. Źródło: Archiwum ZST w Leżajsku, https://zst.lezajsk.pl/

Jak zostać technikiem robotykiem? 5 wskazówek Akademii ASTOR na start

Zadajesz sobie pytanie, jak zostać technikiem robotykiem i zdobyć dobrą pracę po ukończeniu szkoły? Poznaj 5 rad Akademii ASTOR, która zna potrzeby rynku pracy w przemyśle – przeszkoliła już 15.000 uczniów i inżynierów.

Warto wybrać taką szkołę, w której jako uczeń znajdziesz:

1. program współpracy z przemysłem: stale aktualizowany program praktyk i staży oraz wizyt celowanych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy – rozwijający wiedzę inżynierską w praktyce produkcyjnej;

2. dostęp do nowoczesnych stanowisk edukacyjnych: naukę w świetnie wyposażonych pracowniach (efekt skuteczności szkoły w pozyskiwaniu dofinansowania unijnego), gdzie 1-2 uczniów pracuje na jednym stanowisku z robotem przemysłowym;

3. nauczycieli – pasjonatów ciągłego uczenia się i współpracy zespołowej: takich, którzy skutecznie przekazują wiedzę uczniom (na lekcjach i w pozalekcyjnych kołach zainteresowań), ale przede wszystkim sami się dokształcają – na stałe współpracują z firmami z przemysłu, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach oraz wymieniają się wiedzą w ramach organizacji (swojej szkoły);

4. program interdyscyplinarnego nauczania w metodyce rozwiązywania problemów i zespołowej pracy projektowej – aby zostać inżynierem robotykiem, powinieneś zdobyć wiedzę w zakresie elektroniki, automatyki, informatyki, pneumatyki i elektryki, działać samodzielnie, ale także realizować projekty zespołowo i rozwijać kompetencje miękkie (komunikacja, kreatywność, współpraca);

5. program certyfikacji przez partnerskie firmy produkcyjne i technologiczne – autoryzowany przez zewnętrzną firmę certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności uwiarygodni Cię na rynku pracy. W ZST w Leżajsku każdy, kto pozytywnie zda egzamin z programowania robotów Kawasaki / EPSON, otrzymuje imienny certyfikat Akademii ASTOR.

Chcesz wiedzieć więcej o współpracy ASTOR z uczelniami i szkołami technicznymi? Zobacz stronę WWW

AUTOR: Joanna Kowalkowska

WSPÓŁPRACA: Robert Maruszak, ZST w Leżajsku

Halina Samko. Dyrektor ZST w Leżajsku (od 2009 roku, wcześniej w latach 2003 – 2009 – wicedyrektor). Nauczyciel matematyki i informatyki, od 33 lat w tej samej szkole. Autor i współautor wielu projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych.

Robert Maruszak. Od małego – pasjonat elektroniki. Absolwent technikum elektronicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Automatyka. Absolwent studiów podyplomowych z mechatroniki na AGH. Nauczyciel z powołania – od 22 lat w tej samej szkole. Oprócz zajęć lekcyjnych i koła zainteresowań, prowadzi także kursy robotyki dla uczniów szkół podstawowych. Aktualnie także pasjonat motocykli. Mąż i ojciec dwójki dzieci.

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2023 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone