Whitepaper "Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej?". Poznaj rekomendacje ASTOR dla sektora produkcji

ASTOR, dostawca nowoczesnych technologii z zakresu automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, od ponad 30 lat działająca na polskim rynku, prezentuje strategiczne spojrzenie na finanse i inwestycje w Przemyśle 4.0, rozwojowy model biznesowy oparty o ekonomię binarną i autorską metodę pomiaru rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych w dobie transformacji cyfrowej.


Pobierz bezpłatnie whitepaper ASTOR
„Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać
w rewolucji technologicznej?”
POBIERZ WHITEPAPER

Przygotowanie do wdrażania Przemysłu 4.0 wymaga rozwoju kompetencji biznesowo-finansowych w organizacjach. Dodatkowo potrzebna jest zmiana paradygmatu budowania relacji między inwestorem a dostawcą technologii. Dotychczasowe podejście traci na skuteczności i nie jest motywujące dla zespołów inżynierskich.

Badania przeprowadzone w 2019 przez ASTOR wśród integratorów systemów automatyki oraz producentów maszyn i urządzeń pokazują, że skuteczne wdrożenia wymagają zaangażowania i partnerstwa we współpracy pomiędzy inwestorem a wykonawcą technologii. Niezbędne jest także przemyślane dzielenie się zyskiem, zamiast nacisku na obniżanie ceny produktu lub usługi. Z badania jednoznacznie wynika, że model „wygrana–wygrana” zapewnia największe prawdopodobieństwo sukcesu podczas wdrażania projektów z zakresu automatyzacji w przemyśle.

Takie tezy leżą u podstaw powstania najnowszego whitepapera ASTOR „Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej”. Najwyższą rekomendacją firmy ASTOR, dostawcy najnowszych technologii dla przemysłu i certyfikowanej organizacji wspierającej ADMA, jest podejście „wygrana-wygrana”.Podejście „wygrana–wygrana” wymaga odpowiedzialności po obydwu stronach. Nie w każdej relacji da się je zrealizować i warto mieć narzędzia pozwalające to na chłodno rozpoznać. Gdy win–win nie wchodzi w grę, ludzie, którzy preferują partnerskie podejście do biznesu, mogą wybrać opcję „no deal” – „w ten biznes nie wchodzę”. Istnieją też momenty niejednoznacznego wyboru. Np. gdy jestem dostawcą, a mój klient znalazł się w sytuacji "pod ścianą", mogę wykorzystać okazję i zmaksymalizować mój dochód. W ciągu wielu lat pracy dyrektora finansowego zaobserwowałem, że w długiej perspektywie osiągnięcie win–win w takich sytuacjach bardziej się opłaca.

– komentuje Michał Wojtulewicz, dyrektor finansowy i członek zarządu ASTOR.

Eksperci ASTOR w powyższej publikacji pokazują skuteczne kierunki działania dla przedsiębiorstw produkcyjnych aspirujących do miana Fabryki 4.0:

  • pomnażanie kapitału technologicznego, intelektualnego i społecznego przedsiębiorstwa,
  • umiejętność skutecznej współpracy z wykonawcami wdrożeń, której bazą jest podejście „wygrana–wygrana”,
  • efektywny balans pomiędzy pracą zaangażowanych ludzi a skutecznością technologii / zdrowa relacja nakładów na kapitał technologiczny do wydatków na podnoszenie kompetencji pracowników w kapitale produkcyjnym przedsiębiorstwa – stałe podnoszenie wartości Indeksu Technologicznego ASTOR.
  • umiejętność budowania relacji z pracownikami, na bazie podejścia „wygrana–wygrana”; budowa systemów wspierających dzielenie się efektami ekonomicznymi inwestycji z pracownikami.Relacje pomiędzy przedsiębiorcami a pracownikami często są trudne. Naszą odpowiedzią jako ASTOR jest propagowanie filozofii „wygrana–wygrana” w biznesie. Na dłuższą metę zatrzymywanie całego wypracowanego zysku dla siebie jest mniej opłacalne, niż dzielenie się nim z pracownikami, kontrahentami, klientami, czy szerzej rozumianym społeczeństwem. Najpierw trzeba jednak ten zysk wypracować. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych podnoszenie kapitału technologicznego jest jednym z niezbędnych kroków.

– komentuje Stefan Życzkowski, prezes ASTOR.
Whitepaper omawia także dostępne na rynku i szeroko już stosowane metody finansowania rozwoju i inwestycji technologicznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych: finansowanie za pomocą kredytu, pozyskanie inwestora, tradycyjne narzędzia kapitałowe, takie jak akcje i obligacje, nowoczesne narzędzia kapitałowe, jak sekurytyzacja i mezzanine finance, dotacje i ulgi podatkowe.

  • Jak mierzyć i monitorować ekonomiczne efekty inwestycji?
  • 10 zasad efektywnego inwestowania wg ASTOR
  • Jak zmieniają się koszty inwestycji w różnych modelach współpracy z wykonawcą technologii?
  • Jak konstruować partnerską umowę z realizatorem inwestycji i fundusz premiowy?

Te i inne zagadnienia znajdziesz w najnowszej publikacji Whitepaper ASTOR 2019: „Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej?”.

Więcej informacji i whitepaper do pobrania na www.astor.com.pl/industry4
Badanie ASTOR „Umowy na dostawę technologii” przeprowadzono w 2019 roku wśród grupy integratorów systemów automatyki przemysłowej oraz producentów maszyn i urządzeń dla przemysłu z całej Polski, znajdujących się w bazie danych ASTOR. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Aided Web Interview, internetowa ankieta prowadzona przy pomocy komputera).


ASTOR od 2019 roku jest Organizacją Wspierającą (Supporting Organization) projekt ADMA i jest uprawniony do prowadzenia doradztwa w procesie transformacji przedsiębiorstw do Fabryk Przyszłości.

ADMA (ADvanced MAnufacturing) to projekt stworzony przez Komisję Europejską mający na celu wspieranie przedsiębiorstw w implementacji nowych technologii oraz strategii innowacji, które mają prowadzić do otrzymania statusu Factory of the Future.

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2023 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone