Największe przeszkody w tworzeniu organizacji opartej na danych

Ludzie i procesy – to kluczowe czynniki sukcesu w budowaniu organizacji opartej na danych. Jednak zbudowanie kultury organizacyjnej, która będzie wspierać osiągnięcie tego celu, to zadanie dla długodystansowców.

Organizacja oparta na danych

Zdigitalizowana gospodarka i przemysł 4.0 rosną w siłę. NewVantage Partners przeprowadziło w tym roku badanie z 70 dyrektorami zarządzającymi w firmach z listy Fortune 1000. Aż 98,8% z nich zadeklarowało, że ich organizacje inwestują w rozwój obszarów związanych z danymi i ich analityką. Niemal 20% spośród tych firm wyłożyło na ten cel kwotę wyższą niż 500 milionów dolarów.

Jednocześnie 54,9% spośród badanych oceniło, że ich firmy nie budują swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o posiadane dane i analitykę. Tylko połowa ankietowanych uznała, że dane w ich przedsiębiorstwach są traktowane i zarządzane jako biznesowy zasób. Według badań jedynie 37,8% firmom w istocie udało się stworzyć organizacje oparte na danych.

Oparcie swoich działań na danych nieustannie zyskuje na znaczeniu

Skąd ta rozbieżność? Jak to możliwe, że przy takich nakładach i przy ogólnej zgodzie co do faktu, że w dane należy inwestować, tak mało firm produkcyjnych widzi w nich szansę na rynkowy sukces?

Jak czytamy w artykule w MIT Sloan Review, największą barierą w budowaniu organizacji opartej na danych jest kultura organizacyjna, a w szczególności ludzie i procesy – wskazuje na to aż 90% badanych.

Więcej o badaniach NewVantage Partners w MIT Sloan Management Review  

Kultura organizacyjna i dane

Kultura organizacyjna nie jest czymś uchwytnym i łatwym do zdefiniowania. Może właśnie dlatego, tak ciężko ją świadomie budować. Jej znaczenie jest dziś jednak niekwestionowane. Prof. Robert Kozielski, ekspert w dziedzinie zarządzania i strategii marketingowej, na podstawie badań kilkuset firm, uznał wręcz kulturę organizacyjną za jeden z czterech kluczowych czynników sukcesu współczesnych przedsiębiorstw – obok konceptu i modelu biznesowego oraz sprawności organizacyjnej.

Na kulturę organizacyjną składają się wyznawane przez firmę wartości, normy zachowań, zwyczaje, przekonania, sposób i styl komunikacji, a także styl zarządzania. Przejawia się ona w specyficznym klimacie, panującym w firmie produkcyjnej, w relacjach między pracownikami czy w kontakcie z klientami, a nawet w sposobie ubierania się. To od kultury organizacyjnej zależy, czy ludzie komunikują się ze sobą w sposób oficjalny czy na luzie. Czy organizacja jest otwarta na zmiany i nowości, czy raczej stara się utrzymać status quo. Czy wszelkie procesy przebiegają szybko i płynnie, czy też napotykają na różne bariery.

Na kulturę organizacyjną składają się wyznawane przez firmę wartości, normy zachowań, zwyczaje, przekonania, sposób i styl komunikacji, a także styl zarządzania.

Jak dbamy o kulturę organizacyjną w ASTOR? Zobacz film:

Jak kultura organizacyjna ma się do danych? Jeśli przyjąć, że jest ona czymś na kształt stanu umysłu, wspólnego wszystkim pracownikom firmy, to będzie się to przejawiać przede wszystkim w otwartości na przyjęcie nowej perspektywy zarządzania.

Analityka danych zajmuje dziś strategiczne miejsce w zarządzaniu. Stąd też wpychanie tego obszaru w istniejące już procesy i utarte schematy działania nie ma sensu. Obszar związany z danymi zajmuje dziś na tyle ważne miejsce, że wymaga całkowitego przeobrażenia większości procesów. Żeby było to możliwe, ludzie w organizacji muszą mieć świadomość wagi tych przeobrażeń i być na nie gotowi.

Jak kształtować kulturę organizacyjną w firmie produkcyjnej?

Jakie zatem pierwsze kroki powinny poczynić przedsiębiorstwa, które chcą budować swoją przewagę na rynku w oparciu o dane?

Rande Bean, autor artykułu Why Culture is The Greatest Barrier to Data Success, daje 6 wskazówek:

  1. Budowanie sojuszy wśród dyrektorów zarządzających – jeśli na tym szczeblu będzie panowała zgoda co do tego, że należy kreować kulturę organizacyjną, w której danym przypisywane jest centralne znaczenie, będzie to pierwszy krok we właściwym kierunku.
  2. Przyjęcie postawy pracy organicznej – budowanie organizacji opartej na danych to długa i mozolna droga i trzeba być na nią gotowym. Oczekiwanie, że jeden pomysł czy jeden projekt zmienią naszą firmę, jest płonną nadzieją.
  3. Realistyczne oczekiwania zamiast nieosiągalnych celów – zakładanie, że stworzymy organizację opartą na danych w 90 dni to pomysł z góry skazany na porażkę.
  4. Stały progres i pokonywanie porażek – zbyt wiele firm produkcyjnych oczekuje satysfakcjonujących rezultatów w krótkim czasie. W tym obszarze wskazana jest jednak cierpliwość.
  5. Uczenie się z doświadczeń innych – organizacje, które z powodzeniem przeprowadziły u siebie taką transformację są doskonałym punktem odniesienia.
  6. Ukierunkowanie na długoterminowe cele i gotowość na długą podróż – cierpliwość, wytrwałość i utrzymywanie stałego tempa to najlepsze podejście do tego wyzwania.

Przede wszystkim jednak trzeba mieć świadomość, że biznes oparty na danych to zupełnie inny biznes niż ten, który prowadziliśmy dotychczas. Dlatego kluczem do sukcesu jest zmiana perspektywy, sposobu myślenia i wyjście poza znane schematy.

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *