Jak zapewnić bezpieczeństwo sieci 5G?

Budowa sieci 5G stawia przed nami liczne wyzwania. Wprowadzenie nowej technologii wymaga bowiem zastosowania usprawnień i zmian w funkcjonowaniu dotychczas stosowanych systemów. Jedną z nich jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa licznie przesyłanych danych, co cały czas wśród wielu osób budzi wiele kontrowersji.

Prace nad bezpieczeństwem sieci 5G w UE trwają od ponad roku

Debaty na temat bezpieczeństwa danych w sieci 5G zaczęły się w marcu 2019 roku. Dyskusja była tym bardziej intensywna, że coraz mocniej zaostrzał się konflikt Stanów Zjednoczonych z Chinami, wynikający z podejrzeń nieautoryzowanego uzyskiwania poufnych danych przez drugą ze stron sporu. W przypadku implementacji sieci 5G, której podstawą jest łączność z wieloma urządzeniami jednocześnie, ryzyko wycieku informacji jest jeszcze większe.

12 marca 2019 Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą zagrożeń bezpieczeństwa wynikających ze zwiększającego się udziału chińskiej technologii w państwach Unii Europejskiej. Efektem tego było wypracowanie procedur obowiązujących podczas zamówień publicznych w ramach infrastruktury 5G. 10 dni później, Rada Europejska wyraziła poparcie dla przyjętych zasad, a już 22 marca Komisja Europejska wydała zestaw zaleceń, który dotyczył pożądanego poziomu bezpieczeństwa stosowanej technologii.

 Źródło: raport „5G. Szanse, zagrożenia, wyzwania”

Jesienią 2019 roku został utworzony specjalny zespół poświęcony cyberbezpieczeństwu sieci 5G w ramach Grupy Współpracy NIS. Rezultatem pracy było zaprezentowanie skorygowanej unijnej oceny ryzyka związanej z bezpieczeństwem cyfrowym sieci 5G. Wynikało z niej, że nowa technologia zwiększa ryzyko ataków i potencjalnych słabych punktów infrastruktury.

Dwa kluczowe poziomy wyzwań

Ocena ryzyka bezpieczeństwa sieci 5G zaowocowała stworzeniem dwóch poziomów wyzwań związanych z wdrażaniem nowej infrastruktury. Są to:

  • Wyzwania w wymiarze technologicznym, czyli konieczność stworzenia fizycznej, dopasowanej infrastruktury urządzeń. Musi ona zostać uzupełniona odpowiednim oprogramowaniem, pozwalającym w efektywny i bezpieczny sposób zarządzać połączonymi do sieci sprzętami;
  • Wyzwania w wymiarze łańcucha dostaw, obejmujące konieczność zapewnienia stabilnego, szybkiego połączenia z siecią przez każde urządzenie. Konieczne jest także zapewnienie uniezależnienia łączności od zewnętrznych dostawców. Da to możliwość zmniejszenia ingerencji w przepływające za ich pośrednictwem dane.

Początek 2020 i nowe zalecenia

Komisja Europejska pod koniec stycznia 2020 roku wydała kolejne zalecenia pozwalające ustanowić ogólnie obowiązujące standardy bezpieczeństwa sieci 5G. Obejmowały one zbiór kluczowych środków strategicznych i technicznych przygotowanych na podstawie wcześniej zaprezentowanej skoordynowanej oceny ryzyka. Opracowane zostały także działania wspierające i plany ograniczania ryzyka. Miały one na celu przestrzeganie przyjętych norm poprzez badania i audyty.

Badania i audyty są formami oferowanego wsparcia monitorującego przestrzeganie przyjętych norm

Inne instrumenty i narzędzia zapewniające bezpieczeństwo sieci 5G

Poza podstawowymi działaniami i normami przyjętymi przez Unię Europejską, opracowano szereg innych narzędzi i instrumentów pozwalających chronić dane w ramach infrastruktury sieci 5G. Wśród nich znajdują się:

  • Unijne ramy telekomunikacyjne obejmujące zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia integralności i bezpieczeństwa publicznych sieci. Istotne jest także posiadanie odpowiednich środków pozwalających zarządzać ryzykiem naruszenia tych norm. Ważne jest też to, że w ramach telekomunikacyjnych zapewnione są wyższe uprawnienia organów krajowych do egzekwowania wspólnie wypracowanych ustaleń od operatorów telekomunikacyjnych
  • Europejski kodeks łączności elektronicznej, w ramach którego wprowadzono nowe definicje i reguły dotyczące bezpieczeństwa sieci oraz sposobów reagowania w razie jego naruszenia
  • Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, która wymusza na dostawcach usług stosowanie przyjętych norm bezpieczeństwa.
  • Akt o cyberbezpieczeństwie, tworzący ramy dla europejskich systemów certyfikacji. Określa konieczność zastosowania odpowiednich systemów w produktach, procesach i usługach powiązanych z infrastrukturą nowowdrażanej sieci
  • Mechanizm monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych wspierający sposób wymiany informacji na temat podejmowanych przedsięwzięć. Ma to na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości już na wstępnych etapach podejmowanych inwestycji.
Regulacji bezpieczeństwa 5G już teraz jest wiele, a będzie ich jeszcze przybywać

Jak widać, narzędzi, reguł i ustaleń w kontekście zapewniania bezpieczeństwa sieci 5G jest już teraz bardzo dużo. Nie ma jednak wątpliwości, że w najbliższym czasie może pojawić się ich jeszcze więcej.

Sieć 5G to przyszłość globalnej infrastruktury łączności, która może okazać się rewolucją w sektorze prywatnym i biznesowym. Tym bardziej niesamowicie ważne jest to, żeby wszelkie regulacje były starannie dopracowane i nie powodowały jakichkolwiek wątpliwości. Zapewnienie bezpieczeństwa jest więc kluczowe dla wyeliminowania wszelkich obaw o przepływające przez sieć 5G dane, jednocześnie pozwalając w pełni wykorzystywać jej ogromny potencjał.

Materiał powstał na podstawie raportu „5G. Szanse, zagrożenia, wyzwania”.

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *