Jak sfinansować cyfrową transformację przedsiębiorstw ze wsparciem środków publicznych?

crido
Cyfrowa Europa to program, dzięki któremu transformacja cyfrowa gospodarki ma szansę przyspieszyć. W perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 znajduje się szereg instrumentów przeznaczonych na finansowanie inwestycji w automatyzację, robotyzację i cyfryzację przedsiębiorstw. Podstawowe założenia programów najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia przedsiębiorców przedstawiamy poniżej.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Podstawowym instrumentem będzie moduł cyfryzacji w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W tym module wsparcie zostanie skierowane na finansowanie obszarów takich jak:

 • analityka danych i optymalizacja produkcji;
 • robotyzacja linii produkcyjnych;
 • oprogramowania obniżające koszty prototypowania i wprowadzania nowych produktów;
 • Internet Rzeczy;
 • cyfrowy bliźniak;
 • systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo;
 • wykorzystywanie dużych zbiorów danych i zaawansowanej analityki w procesie produkcji.

Moduł cyfryzacji będzie modułem uzupełniającym, co oznacza, że będzie dostępny wyłącznie w przypadku uwzględnienia w projekcie modułu obowiązkowego, czyli prac B+R lub infrastruktury B+R (bądź obu z nich).

Krajowy Plan Odbudowy

Kolejną szansą pozyskania środków na inwestycje związane z Przemysłem 4.0 będzie działanie „Inwestycje wspierające robotyzację i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy o łącznej alokacji na poziomie 450 mln EUR. Będzie to działanie skierowane wyłącznie do dużych przedsiębiorstw, w którym wsparciu będą podlegać projekty inwestycyjne polegające na m.in.:

 • wdrażaniu inteligentnych linii produkcyjnych i budowie inteligentnych fabryk (Smart factory);
 • wykorzystaniu technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji w integracji procesów produkcyjnych i biznesowych oraz zarządzania nimi;
 • wdrażeniu nowoczesnych technologii cyfrowych, które wspierają transformację w kierunku redukcji emisji środowiskowych;
 • wdrażaniu technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystaniu przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

W przypadku firm z sektora MSP, program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przewiduje wsparcie z zakresu automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji. Będzie on przeznaczony dla firm z woj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, a dodatkowo obejmie region statystyczny mazowiecki regionalny, czyli województwo mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów.

W ramach tego działania przewidziano kompleksowe wsparcie dla firm z sektora MŚP w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, które zostanie przeznaczone na:

 • usługi rozwojowe w postaci audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych oraz stworzenie mapy drogowej transformacji cyfrowej;
 • dofinansowanie wdrożenia rozwiązań zaplanowanych w mapie drogowej transformacji cyfrowej oraz przeszkolenie/przekwalifikowanie pracowników do celów obsługi nowych procesów.

Pozostałe możliwości

Oprócz programów ogólnokrajowych i ponadregionalnych, dla każdego z województw uruchomiony zostanie program regionalny. Zakres i przeznaczenie środków w programach regionalnych mogą być zróżnicowane, jednakże zazwyczaj jest w nich uwzględnione wsparcie na projekty wdrożeniowe, przede wszystkim realizowane przez MŚP, którym można objąć finansowanie inwestycji w robotyzację, automatyzację i cyfryzację przedsiębiorstw.

Alternatywnym instrumentem wsparcia wobec programów dotacyjnych jest mechanizm Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) i zwolnienie z podatku dochodowego. Uruchomienie programów dotacyjnych z perspektywy na lata 2021-2027 w optymistycznym wariancie nastąpi w połowie 2021 r. Możliwość ubiegania się o zwolnienie podatkowego z mechanizmu PSI istnieje obecnie na terenie całej Polski, a procedura jest otwarta.

Doradztwo przy sięganiu po środki finansowania

W najbliższych latach wsparcie finansowe będzie dostępne dla niemalże każdego aspektu działalności przedsiębiorcy: od badań i rozwoju przez wdrożenie i inwestycje. Ponad 40-osobowy zespół doradców CRIDO aktywnie wspiera przedsiębiorstwa w trakcie całego procesu ubiegania się o pozyskanie finansowania na realizację innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych, ryzykownych projektów B+R, inwestycji związanych z ochroną środowiska czy też OZE.

Wśród kluczowych kompetencji naszego zespołu są m.in. dotacje i ulgi, w tym Polska Strefa Inwestycji, wsparcie na etapie realizacji projektów oraz zarządzanie innowacjami. Oferujemy kompleksowe podejście zaczynając od identyfikacji najwłaściwszych źródeł pomocy z dostępnych programów wsparcia aż do właściwego wykorzystania otrzymanej pomocy na etapie realizacji projektu. Od początku naszej działalności zrealizowaliśmy z sukcesem ponad 450 projektów. Dla naszych klientów pozyskaliśmy ponad 7,5 mld PLN, w tym 2 mld PLN na projekty badawczo-rozwojowe oraz infrastrukturę badawczą, a także 1,9 mld PLN dla inwestycji środowiskowych.


O AUTORZE

Mateusz Markowski jest menedżerem w CRIDO, gdzie pracuje od 2016 roku. W tym czasie uczestniczył w przygotowaniu szeregu projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych oraz środowiskowych, dla których pozyskano dofinansowanie w kwocie przekraczającej 400 mln PLN. Wśród obsługiwanych przez Mateusza klientów znajdują się zarówno polskie firmy technologiczne i przedsiębiorstwa rodzinne, jak również międzynarodowe korporacje.​ Współpracował z podmiotami funkcjonującymi w branżach takich jak m.in. automotive, transport kolejowy, przemysł chemiczny, spożywczy i IT. Uczestniczył w przygotowaniu strategii innowacji dla przedsiębiorstw oraz koncepcji projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. ​Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Europeistyka o specjalizacji Fundusze UE. Autor licznych artykułów na temat innowacji i funduszy europejskich cytowanych m.in. na łamach Pulsu Biznesu.  ​Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie consultingowej, gdzie odpowiadał za pozyskiwanie i rozliczanie pomocy publicznej dla firm z sektora MSP oraz w zespole projektowym realizującym jeden z największych projektów IT, który był współfinansowany z funduszy UE w poprzedniej perspektywie finansowej na rzecz administracji państwowej. 

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *