Cyfrowa Europa. Jak zbudować potencjał przy pomocy Hubów Innowacji Cyfrowych?

Trwa globalny wyścig o to, która gospodarka będzie najbardziej innowacyjna, a tym samym konkurencyjna i najbardziej dostosowana do technologicznie zmieniającej się rzeczywistości. Obecnie, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, pierwsze skrzypce grają Stany Zjednoczone oraz państwa azjatyckie, jak Chiny, Japonia czy Korea Południowa. W uwolnieniu olbrzymiego potencjału, jaki drzemie w Europie, pomóc mają Digital Innovation Hubs.

Czym są Huby Innowacji Cyfrowych?

Huby Innowacji Cyfrowych, tzw. DIHy (Digital Innovation Hubs) to unijna inicjatywa, której celem jest ustanawianie regionalnych centrów innowacji cyfrowych. W myśl jednego z priorytetów Komisji Europejskiej, któremu przyświeca cyfryzacja unijnej gospodarki, a szczególnie przemysłu. Nic bowiem tak nie hamuje rozwoju jak bierna postawa przedsiębiorców wobec dziejącej się cyfrowej rewolucji. Huby Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs) poprzez powiązanie ich w sieć, mają umożliwić dyfuzję najbardziej efektywnych rozwiązań w całej UE.

W Polsce od października 2019 roku działa 5 DIH-ów, wyłonionych w ramach programu Ministerstwa Rozwoju (wcześniej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii) „Przemysł 4.0.” Są to: Krakowski Park Technologiczny, Politechnika Wrocławska, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Voicelab.AI i Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.

Huby Innowacji Cyfrowych dbają o rozwój innowacji w firmach

Jaką rolę będą pełnić Huby Innowacji Cyfrowych w Polsce?

Przez najbliższe dwa lata huby będą prowadzić m.in. działania informacyjno-demonstracyjne, szkoleniowe oraz doradcze, aktywnie docierając do przedsiębiorców, co pozwoli wypracować standardy świadczenia usług na wysokim poziomie jakościowym przez ośrodki tego typu. W tym procesie DIH-y będą budowały także pogłębioną współpracę z Platformą Przemysłu Przyszłości oraz pomiędzy sobą.

Działania hubów będą koncentrować się na:

 1. Informowaniu o potencjale transformacji przemysłowej i skutkach dla modeli biznesowych;
 2. Działaniach demonstracyjnych, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z procesami opartymi na technologiach cyfrowych, wraz z możliwością wykorzystania ich w swojej firmie (symulacja procesów, wykonanie prototypów);
 3. Edukacji i szkoleniach, których celem jest przekazanie przedsiębiorcom i ich (potencjalnym) pracownikom wiedzy z zakresu technologii cyfrowych i umiejętności ich stosowania;
 4. Doradztwie, które będzie polegać na wskazaniu przez Hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Ponadto współpraca może zakończyć się przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa;
 5. Działaniach implementacyjnych tj.:
 • wdrożeniowych, w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych: maszyn, urządzeń oraz oprogramowania;
  • integrujących, których celem jest ułatwienie przez Hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.
Jednym z działań Hubów Innowacji Cyfrowych jest przeprowadzanie szkoleń

Jakie obszary obejmą Huby Innowacji Cyfrowych?

Rozwiązania technologiczne, które będą głównymi obszarami działalności wyłonionych w konkursie hubów to:

 • łączność w technologii 5G,
 • algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne,
 • Internet Rzeczy (IoT),
 • BIM (Building Information Modelling),
 • chmura obliczeniowa,
 • rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR),
 • automatyka i robotyka,
 • Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie (Computer Integrated Manufacturing),
 • cyberbezpieczeństwo,
 • technologie przyrostowe (druku 3D).

Program będzie realizowany do 2021 roku.

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

One thought on “Cyfrowa Europa. Jak zbudować potencjał przy pomocy Hubów Innowacji Cyfrowych?”

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *