Belgijskie fabryki przyszłości – kierunek rozwoju dla innych krajów?

W ciągu ostatnich 5 lat aż 32 belgijskie fabryki, m.in. takich firm jak Continental, Newtec, Rousselot czy Duracell zostało nagrodzonych prestiżowym tytułem „fabryk przyszłości”. Jakie są źródła tak dynamicznego rozwoju przemysłu 4.0 na terenie krajów Beneluxu i dlaczego powinniśmy wziąć z nich przykład?

Fabryka przyszłości – nagroda czy wzór dla każdej firmy produkcyjnej

Factories of the Future to coroczny konkurs, w ramach którego eksperci firmy Agoria metodą Made Different wyłaniają najbardziej innowacyjne fabryki. W swoje działania wdrażają reguły przemysłu 4.0. Firmy te doceniane są m.in. za:

  • Wysokiej klasy materiały używane do produkcji
  • Bazowanie na gospodarce cyrkularnej
  • Wysokiej jakości technologię
  • Sprawność operacyjną
  • Humanocentryzm i przekonanie, że „liczą się ludzie”
  • Tworzenie spersonalizowanych produktów i usług, przy jednoczesnej optymalizacji procesów

Warto zauważyć zatem, że hasło „fabryka przyszłości” to nie tylko prestiżowy tytuł. To przede wszystkim filozofia działania, która powinna przyświecać każdej organizacji, chcącej osiągnąć sukces w przemyśle 4.0.

Twórcza destrukcja

Wspomniane we wstępie belgijskie fabryki stanowią wzór dla innych, nie tylko europejskich, krajów. Aż 32 nagrody „Factory of the Future” są, z jednej strony, wynikiem blisko 850 milionów euro inwestycji poczynionych na przestrzeni lat 2012-2018, a z drugiej, przyczynkiem do zwiększenia zatrudnienia w sektorze produkcyjnym – aż o 15%.

Droga belgijskich firm do tak okazałych wyników jest oparta w dużej mierze na otwartości na zmiany i zdolności szybkiego „redefiniowania” aktywności – zarówno na poziomie planowania, jak i operacji. Sprzyja temu wdrażanie koncepcji związanych z zarządzaniem zmianą, bazujących na współpracy między pionem strategicznym a pracownikami oraz klarownej, opartej na akcentowaniu korzyści ze zmian, komunikacji.

Belgijskie fabryki przyszłości zakładają ponadto transformację z „kompleksowych organizacji i prostych działań” w „prostą organizację i kompleksowe działania”. Pozwala to firmom na kontrolę poszczególnych aktywności na każdym możliwym poziomie – również stricte operacyjnym. Idea ta zakłada również integrację poszczególnych zadań w fabryce i budowanie flow. Wszystko w imię uproszczenia aktywności, a następnie ich zdigitalizowania w celu podniesienia efektywności działań.

Dużym wsparciem w tym obszarze są narzędzia i rozwiązania, których głównym celem jest właśnie uproszczenie i optymalizacja procesów zachodzących w firmie (od planowania, przez produkcję, aż po logistykę). Warto wymienić w tym kontekście choćby koncepcję lean manufacturing (zakładającą standaryzację procesów i redukowanie strat) czy też Quick Response Manufacturing (QRM).

Inicjatywa ADMA

Narzędziem wspierającym firmy w upraszczaniu i standaryzacji procesów jest inicjatywa ADMA. Pełni ona rolę centrum pomocy dla organizacji, które planują wdrożyć w swoje działania założenia „fabryk przyszłości”.

W jaki sposób funkcjonuje? Proces ADMA rozpoczyna się od audytu firmy. Pozwala on wskazać potencjalne problemy na drodze do zdigitalizowania działań organizacji (przy założeniu wspomnianego wcześniej uproszczenia procesów). W kolejnym kroku ADMA wskazuje szczegółowy plan transformacji w wybranych obszarach. W ostatnim etapie następuje natomiast analiza i identyfikacja potencjalnych rozwiązań, które pozwolą przeprowadzić transformację cyfrową firmy na poziomie operacyjnym.

Koncepcje i narzędzia takie jak ADMA dają organizacjom szansę na niezwykle efektywne działania w obrębie standaryzowania procesów i digitalizowania codziennych aktywności. W połączeniu z ideą lean manufacturing czy Quick Response Manufacturing mogą stanowić niezwykle istotny czynnik na drodze do bezproblemowej transformacji ze „współczesnej fabryki” w „fabrykę przyszłości”. Rynek belgijski, na którym ADMA jest stosowana na szczególnie dużą skalę pokazuje, że warto implementować tego rodzaju rozwiązania i zyskiwać benefity w postaci sprawnie funkcjonującej, efektywnej organizacji.

Źródła zdjęć:

https://unsplash.com/photos/EIhQFo8kBbw

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *