Treści

Miliard zł z KPO na robotyzację i cyfryzację dużych zakładów produkcyjnych

Finansowanie inwestycji

Miliard zł z KPO na robotyzację i cyfryzację dużych zakładów produkcyjnych

Już teraz duże zakłady produkcyjne mogą ubiegać się o pozyskanie bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje związane z robotyzacją i cyfryzacją. Do rozdania jest ponad miliard zł. Środki są rozdysponowywane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Warunki udziału w konkursie

Z Programu A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach będą mogły skorzystać wyłącznie duże przedsiębiorstwa – tj. takie, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników. Program będzie dostępny dla przedsiębiorców z całej Polski, z wyłączeniem inwestycji w m. Warszawa i regionie stołecznym.

Wsparcie przyznawane będzie na duże, kompleksowe przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości min. 8 mln zł netto mające na celu wdrażanie całych inteligentnych linii produkcyjnych i przybliżających daną firmę do statusu inteligentnej fabryki (Smart factory). Zasadniczym celem takiego projektu powinna być robotyzacja procesów produkcyjnych oraz cyfryzacja procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru będzie Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). Rozporządzenie dotyczące udzielania pomocy w ramach ww. działania zostało opublikowane 30 marca br.

Katalog kosztów możliwych do objęcia wsparciem

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń oraz systemów wpisujących się w ideę Przemysłu 4.0 – roboty przemysłowe, technologie M2M, IoT, Big Data czy sztuczna inteligencja (AI). W budżecie projektu można także ująć koszty robót budowlanych powiązanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym.

Udział procentowy i wartość dotacji

Wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnych dotacji. Udział procentowy dofinansowania zależeć będzie od lokalizacji inwestycji i wahać się będzie w przedziale od 20% do 50% kosztów netto – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Minimalna wartość projektu to 8 mln zł netto, a maksymalna – 140 mln zł netto.

Jak zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie?

Preferowane będą inwestycje przygotowane do realizacji (pozwolenia, zezwolenia),  generujące nowe specjalistyczne miejsca pracy,  zwiększające zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa oraz redukujące negatywny wpływ środowiskowy. Dodatkowe punkty otrzymają także przedsięwzięcia najpełniej wpisujące się w ideę Przemysłu 4.0 oraz kompleksowej cyfryzacji procesów.

W celu rzetelnego przygotowania pakietu aplikacyjnego przedsiębiorcy zainteresowani konkursem powinni zacząć niezbędne prace już teraz. Konieczne będzie m.in. przygotowanie biznesplanu projektu oraz zebranie ofert od potencjalnych dostawców na wszystkie planowane koszty inwestycyjne. Wnioski można składać do 14 września br. 

Prefinansowanie przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Program KPO A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach korzystać będzie z prefinansowania krajowego. Wsparcie na robotyzację i cyfryzację dużych przedsiębiorstw prefinansowane będzie przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Środki będą pochodzić z nadwyżek z Tarczy Finansowej.

 

W przypadku chęci poszerzenia informacji prosimy o kontakt z firmą ECDF Dotacje na adres mailowy m.kmieciak@ecdf.pl lub nr tel. 734 107 266.

Źródło: ECDF Dotacje

 

Avatar photo

Bartłomiej Aksman

Starszy Specjalista ds. funduszy UE w ECDF Dotacje. Wspiera polski biznes w pozyskiwaniu funduszy m.in. na prace badawczo-rozwojowe, innowacje, cyfryzację i robotyzację. W swojej karierze opracował już ponad 60 dokumentacji projektowych dla podmiotów reprezentujących szeroki wachlarz branż i dziedzin nauki. Może pochwalić się licznymi sukcesami we flagowych konkursach inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autor wielu artykułów eksperckich nt. funduszy UE publikowanych m.in. w Business Insider, Plastech, Staleo, Chemia i Biznes.

Temat jest dla Ciebie interesujący? Napisz wiadomość do autora i zdobądź ciekawy kontakt.

Czytaj więcej

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej