ASTOR patronem klasy w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

Firma ASTOR, dostawca nowoczesnych technologii dla przemysłu, została patronem klasy w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie. W ramach tej współpracy uruchomiona została pracownia wyposażona w zestawy edukacyjne. Wszystkie działania mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych, a tym samym świetny start na rynku pracy.

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie to szkoła z wieloletnimi tradycjami, dbająca o kształcenie zawodowe uczniów nie tylko w oparciu o wysokie kompetencje nauczycieli, ale i o współpracę z przemysłem. W dniu 27 listopada 2015 r., pomiędzy Zespołem Szkół a firmą ASTOR, została zawarta umowa o współpracy na rzecz kształcenia zawodowego z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych przez ASTOR. Umowa została podpisana przez dyrektor szkoły – Marzenę Chodkowską i Annę Wójcik-Wolską, zastępcę dyrektora oddziału ASTOR Warszawa.

„Podpisanie umowy patronackiej z firmą ASTOR jest konsekwencją przyjętej przez naszą szkołę polityki kształcenia zawodowego. Jej głównym punktem jest nawiązanie współpracy z najlepszymi w kraju uczelniami technicznymi oraz wiodącymi na rynku firmami z przemysłu. Z jednej strony zachęcamy naszych uczniów do kontynuacji nauki na uczelniach wyższych - podpisaliśmy umowę o współpracy z Politechniką Warszawską, z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych. Z drugiej strony, dajemy możliwość kontaktu naszym uczniom z technologiami z najwyższej światowej półki. Podpisana w tym momencie umowa patronacka z firmą ASTOR jak najbardziej spełnia nasze oczekiwania." – podsumowuje Marzena Chodkowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie.

Na mocy podpisanej umowy o współpracy, w Technikum nr 3 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie, powstała klasa o profilu technik-mechatronik, która nosi nazwę "Klasa ASTORa". Zajęcia dydaktyczne w tej klasie obejmować będą zagadnienia związane z obsługą i programowaniem urządzeń automatyki przemysłowej, dostarczonych przez firmę na potrzeby uczniów wraz z materiałami szkoleniowymi oraz dokumentacją techniczną.

 

ASTOR ZSnr3 Ciechanow

"Klasopracownia ASTORa"

 

Dodatkowo ASTOR wesprze merytorycznie działalność szkolnego Kółka Mechatronicznego oraz obejmie patronatem szkolne konkursy. Wszystkie działania mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych.

Klasopracownia ASTOR została oficjalnie otwarta przez obie panie dyrektor. Sala wyposażona jest m.in. w stanowiska komputerowe połączone ze sterownikami PLC, stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki, skaner 3D, drukarkę 3D, mikroroboty LEGO Mindstorms. Część wyposażenia do tej pracowni dostarczała firma ASTOR w ramach projektu unijnego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu". Po oficjalnym otwarciu nastąpił pokaz działania urządzeń, które przeprowadzili dla zwiedzających gości uczniowie Klasy ASTORa.

"Firma ASTOR jest na krajowym rynku jednym z liderów technologii związanych z automatyką, robotyką oraz technologiami wizualizacji procesów przemysłowych. Technik-mechatronik to przyszłościowy kierunek, pokrewny działalności firmy. Doposażyliśmy salę w sterowniki PLC, HMI i komputery z możliwością realizacji na tych stanowiskach egzaminów zawodowych. Planujemy także szkolenia związane z obsługą robotów i wizyty w oddziałach ASTORa, aby zwiększyć przepływ wiedzy z przemysłu do edukacji. Będziemy chcieli współpracować z ASTORem w realizacji kolejnych projektów, co z pewnością wpłynie korzystnie na poziom kształcenia w naszej placówce" - podsumowuje Piotr Praczukowski, Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie.

Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie to szkoła z dużymi osiągnięciami edukacyjnymi. Aktualnie ZS nr 3 zajmuje II miejsce w kraju w rankingu egzaminów zawodowych, VIII miejsce w rankingu techników na Mazowszu, I miejsce w kraju w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz sześćdziesiąte piąte miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół technicznych. Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie jest jedną z dwóch szkół w kraju, które są objęte patronatem firmy Yamaha.

 

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2023 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone