Centrum prasowe

ASTOR wspiera MŚP w transformacji technologicznej w ramach EDIH hub4industry

2024-02-05 | Renata Poreda

Mapa drogowa automatyzacji czy analiza zwrotu z inwestycji w technologię AI to tylko wybrane innowacyjne usługi dla firm z sektora MŚP, jakie oferuje ASTOR w ramach EDIH. Uruchomiony z początkiem 2024 roku przez Krakowski Park Technologiczny hub innowacji cyfrowych hub4industry to unijny program, który ma pomóc firmom z sektora MŚP w transformacji technologicznej w zakresie digitalizacji i poprawy jakości produkcji.

Hub4industry to konsorcjum, które tworzą zarówno firmy z obszaru najnowszych technologii i usług konsultingowych: takie jak Krakowski Park Technologiczny, T-Mobile, ASTOR wraz z ImFactory - spółką zależną Grupy ASTOR, entra group, ICsec, ReliaSol, BIM Klastra oraz instytucje badawcze: AGH, Politechnika Krakowska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. Szeroki dostęp do wiedzy eksperckiej oraz nowoczesnych technologii w ramach pomocy de minimis to dla firm MŚP szansa na optymalizację procesów produkcyjnych i zadbanie o konkurencyjność rynkową. 

Dzięki hub4industry klienci z małych i średnich przedsiębiorstw mogą zweryfikować zastosowalność nowoczesnych technologii w swoim środowisku. Przeprowadzić swego rodzaju dowód koncepcji, sprawdzić czy technologia będzie dawała akceptowalne wyniki i co najważniejsze, czy przyniesie korzyści efektywnościowe a co za tym idzie finansowe czyli doprowadzi do zwrotu na inwestycji. Zdecydowaliśmy się na udział w projekcie, ponieważ widzimy, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie wykorzystują swojego potencjału nie inwestując w automatyzację, robotyzację i cyfryzację, a na rozwoju tego sektora bardzo nam zależy. Jest on w naszym przekonaniu dźwignią polskiej gospodarki. Nasze doświadczenie pokazuje, że firmy, które zdecydowały się na pierwsze kroki w kierunku Przemysłu 4.0 nierzadko obserwują skokowy rozwój np. jedna z firm rodzinnych po zastosowaniu robota zwiększyła swoje zatrudnienie z 2 osób (właściciele) do 20.  Hub4industry zatem otwiera możliwości doboru odpowiedniej nowoczesnej technologii z minimalnym zaangażowaniem finansowym przedsiębiorstwa

- podkreśla Michał Wojtulewicz, wiceprezes ds. finansów w ASTOR.

Potwierdza to Bartosz Józefowski, dyrektor ds. przemysłu 4.0 z Krakowskiego Parku Technologicznego, który jest operatorem konsorcjum hub4industry:

Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne muszą szybko podnieść swój poziom cyfryzacji, aby móc skutecznie konkurować na europejskim rynku. Wyzwania, jakie napotykają podczas transformacji, są spore, ale dzięki naszemu wsparciu i unijnemu finansowaniu, stajemy się dla nich solidnym partnerem w pokonywaniu tych barier.

To wszystko możliwe jest dzięki organizowanym warsztatom i szkoleniach o nowych technologiach. W ramach projektu odbywają się także spotkania i demonstracje w showroomach fabryki przyszłości oraz wizyty studyjne w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Oferowane jest strategiczne doradztwo i audyty, które pomagają ustalić kierunek transformacji cyfrowej i skoncentrować się na kluczowych aspektach rozwoju firmy. Najbardziej zaawansowanymi usługami są usługi proof-of-concept. Są to testowe wdrożenia technologii w zakładach produkcyjnych, pozwalające ocenić rentowność inwestycji.

W ofercie ASTOR w ramach hub4undustry znajdują się usługi takie, jak:

  • testowa analiza automatyzacji wybranego procesu monitoringu maszyn realizowana przez ImFactory;
  • doradztwo techniczno-technologiczne wraz ze zbudowaniem mapy drogowej automatyzacji;
  • dedykowana platforma edukacyjna oraz szkolenia stacjonarne z zakresu robotyzacji procesów produkcyjnych z zastosowaniem rewolucyjnego robota edukacyjnego Astorino;
  • demonstracja technologii z koła technologii Przemysłu 4.0 w dwóch centrach pokazowych Fabryki Przyszłości;
  • analiza zwrotu z inwestycji [ROI] w technologię sztucznej inteligencji [AI];
  • analizy wykonalności technologii z wykorzystaniem robotów przemysłowych [tzw. PoC].

Bardzo się cieszę na współpracę z KPT w ramach hubu innowacji cyfrowych, tym razem w wydaniu europejskim. European Digital Innovation Hub to unikatowa możliwość przybliżania firm MŚP do Przemysłu 4.0. Pozwala na kontynuację dotychczas prowadzonych działań, ale też podjęcie nowych. Jako ASTOR będziemy wspierać przedsiębiorstwa zarówno w przygotowaniu planów transformacji (doradztwo techniczno-technologiczne - Mapa drogowa automatyzacji), jak i testowania wybranej przez klienta technologii (analiza zwrotu z inwestycji w technologię sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie, analiza wykonalności technologii z wykorzystaniem robotów przemysłowych), prowadzone także przez Improvement Factory - spółkę z Grupy ASTOR  (analiza testowej automatyzacji (wybranego procesu) związanej z monitoringiem maszyn - uzupełnia Agnieszka Wojtaczka, koorydantorka projektu EDIH w ASTOR.

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym: edih@astor.com.pl

O hub4industry:

Konsorcjum ekspertów z zakresu przemysłu 4.0, które ma na celu przekształcenie polskich firm w innowacyjne i konkurencyjne przedsiębiorstwa. Jest jednym z 11 hubów innowacji cyfrowych (EDIH) działających w Polsce. Hub4industry stawia na cyfryzację, która prowadzi do zwiększonej wydajności operacyjnej, optymalizacji procesów, lepszego zarządzania danymi czy poprawy jakości i innowacyjności produktów. Projekt finansowany jest ze środków unijnych, a usługi dla MŚP świadczone są nieodpłatnie w ramach pomocy de minimis.

O ASTOR:

ASTOR jako konsorcjant hub4industry, prezentuje przedsiębiorcom zagadnienia związane z procesami automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji oraz intralogistyki, dzięki którym klienci nie tylko uzupełniają swoje kompetencje, ale również mają szansę przygotować swoje przedsiębiorstwa na wyzwania współczesnego rynku. ASTOR to marka technologiczna z  polskim kapitałem, konsekwentnie budowana od 35 lat. Jest wiodącym dystrybutorem z wartością dodaną (Value Added Distributor, VAD) w obszarze czterech strategicznych linii biznesowych: automatyzacji, robotyzacji, oprogramowania przemysłowego oraz intralogistyki, z silnie rozwiniętą działalnością doradczą w ramach ASTOR Consulting i edukacyjną wspieraną przez Akademię ASTOR oraz branżowe periodyki. Posiada oddziały w siedmiu miastach w Polsce: Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Warszawa oraz centra kompetencyjne, które działają zarówno w Polsce, jak i w regionie CEE: 1. Centrum Kompetencyjne Zrobotyzowanego Spawania 2. ImFactory AVEVA MES Competence Center 3. Mission Critical by ASTOR 4. Dynamotion. 

O ImFactory:

Improvement Factory Sp. z o.o. [w skrócie ImFactory] to spółka zależna, część Grupy ASTOR, która powstała na fundamencie wewnętrznego centrum kompetencyjnego, MES Solutions by ASTOR, wyspecjalizowanego w systemach MES.  Po 6. latach, z uwagi na dynamiczny rozwój rynku cyfrowych rozwiązań dla usprawniania procesów produkcyjnych w zakładach i fabrykach, spółka rozszerza swoją działalność w tym zakresie. Dostarcza Centralne Systemy IT dla produkcji, do których należą systemy klasy MES (Manufacturing Execution System), systemy do planowania produkcji APS (Advance Planning and Schedulling) oraz integracje systemów IT (Enterprise Service Bus). Zespół tworzą Inżynierowie – specjaliści w zakresie systemów IT dla przemysłu, kierownicy projektów oraz konsultanci w zakresie konsultingu technicznego i procesowego, co w efekcie pozwala firmom produkcyjnym na kompleksowe przeprowadzenie cyfryzacji procesów i ich usprawniania, a tym samym podnoszenia wartości przedsiębiorstw. Od 2021 r.  ImFactory jest także Centrum Kompetencji AVEVA MES, które wspiera rozwój rynku MES w Europie Środkowo-Wschodniej.

Projekt hub4industry jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027 oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet II, Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.22 „Współfinansowanie działań EDIH”.

 Pobierz dokument jako:     WORD ZDJĘCIA

Czytaj więcej

Centrum prasowe 2023-12-11

ASTOR i jego myśl inżynierska oraz menedżerska docenione w Japonii

28 listopada 2023 r. w Japonii, w Tokio odbyło się globalne spotkanie partnerów Kawasaki Robotics. ASTOR otrzymał nagrodę za jakość współpracy.  

czytaj więcej

Centrum prasowe 2023-11-27

Stefan Życzkowski uhonorowany Krakowskim Dukatem

24 listopada 2023 r. podczas święta 173. rocznicy powstania Izby Przemysłowo-Handlowej, prestiżowym Krakowskim Dukatem uhonorowany został Stefan Życzkowski, założyciel i wieloletni prezes ASTOR.  

czytaj więcej

Centrum prasowe 2023-11-23

ASTOR i "Pakt dla klimatu" podczas Kongresu OEES '23

Energia społeczna i jej generatory były motywem przewodnim 8. edycji Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit [21-22 listopada 2023].  

czytaj więcej


Kontakt

12 428 63 00
PL EN