Centrum prasowe

ASTOR i AGH w Krakowie z umową o współpracy. Biznes dla nauki – nauka dla biznesu

2023-09-28 | Renata Poreda

Współdziałanie edukacji z biznesem to nowe możliwości. Łączy ono wiedzę z praktycznym doświadczeniem oraz transferuje najnowsze technologie i informacje o nich do akademickiej dydaktyki. Umowa podpisana 28 września 2023 r. przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz firmę ASTOR to przykład budowania synergii między sektorem gospodarczym a środowiskiem naukowym.

Współpraca z firmą ASTOR obejmuje kilka jednostek: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Wydział Zarządzania oraz Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji AGH. Takie podejście pozwala na kompleksowość edukacji w zakresie technologii i rozwiązań stosowanych w nurcie Przemysłu 4.0.


Prof. Rafał Wiśniowski, Prorektor ds. Współpracy AGH podkreśla: 

Nawiązaliśmy strategiczną współpracę z firmą ASTOR, co otwiera przed nami nowe horyzonty rozwoju i możliwości dla naszych studentów, doktorantów oraz pracowników. To partnerskie porozumienie jest dowodem naszego zaangażowania w przekształcanie teorii w praktykę i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do naszej działalności edukacyjnej, szczególnie w obszarach sztucznej inteligencji, Przemysłu 4.0, robotyzacji oraz zarządzania. Stawiamy kolejny krok w dążeniu do integracji nauki z praktyką, wdrażania najnowszych technologii do procesu dydaktycznego oraz doskonalenia programów nauczania oraz zacieśnienia więzi między światem akademickim a biznesem.

Główne obszary tej współpracy obejmują:

  • Praktyczne doświadczenia dla studentów AGH: Studenci będą mieli możliwość odwiedzenia showroomów ASTOR Robotics Center oraz ASTOR Innovation Room, gdzie zapoznają się z najnowocześniejszymi stanowiskami zrobotyzowanymi stosowanymi w przemyśle.
  • Cyfrową bibliotekę wiedzy: Studenci AGH zyskają dostęp do cyfrowych publikacji spółki ASTOR związanych z Przemysłem 4.0.
  • Współpraca z ekspertami: Pracownicy ASTOR będą spotykać się ze studentami AGH w celu przekazania wiedzy związanej z Przemysłem 4.0 oraz w poszukiwaniu przyszłych ambasadorów i potencjalnych współpracowników.
  • Dostęp do innowacji: Zarówno pracownicy, jak i studenci AGH, będą mieli możliwość korzystania z najnowszych technologicznych rozwiązań oferowanych przez ASTOR.

Jak podkreśla Michał Wojtulewicz, wiceprezes ds. finansowych w ASTOR, podpisana umowa to ważny sygnał, że polskie szkolnictwo dostrzega potencjał we współpracy z firmami, które mogą wnieść wartość dla rozwoju przyszłych inżynierów. 

 Jestem niezwykle dumny z faktu, że współpraca z AGH, jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, ma dzisiaj swoje kontinuum i systematycznie powiększa się jej zakres. ASTOR to firma, w której idea dzielenia się wiedzą i współpraca z nauką obecna była niemal od początku jej działania. Liczymy na ciekawe wspólne projekty oraz inspirującą wymianę doświadczeń.

W ramach porozumienia planowane jest również organizowanie wspólnych wydarzeń, takich jak wykłady i spotkania edukacyjne, udostępnienie zaawansowanego sprzętu dla pracowni AGH oraz szkolenia dla kadry uczelni w technologiach oferowanych przez ASTOR. Ponadto strony współpracować będą nad wspólnymi projektami badawczo-rozwojowymi, aplikacjami oraz publikacjami naukowymi.

Obie strony podkreślają, że ich partnerstwo będzie korzystne nie tylko dla studentów i  pracowników AGH oraz ASTOR, ale również przyczyni się do wzmocnienia więzi między nauką, a sektorem przemysłowym, przyspieszając tempo innowacji w dziedzinie automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji.

---

O AGH

AGH jest nowoczesnym uniwersytetem, który aktywnie uczestniczy w bu­dowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy oraz w tworzeniu innowa­cyjnych technologii. Badania naukowe w AGH prowadzone są w obszarach nauk technicznych, nauk ścisłych, nauk o Ziemi i nauk społecznych, z uwzględnieniem aktualnych priorytetów gospodarki i biznesu, w takich dziedzinach jak m.in. cyfryzacja, transformacja energetyczna i zeroemisyjność, zmiany klimatyczne, gospodarka w obiegu zamkniętym czy przemysł 4.0. Wśród wielu przyszłościowych kierunków badawczych w AGH intensywnie rozwijane są prace w zakresie inżynierii kosmicznej i sztucznej inteligencji. Wsparciem dla prowadzonych badań jest ponad 800 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę., Rozwój przyszłościowych kierunków zapewniają także wyspecjalizowane centra badawcze, w tym m.in. Centrum Cyberbezpieczeństwa, Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji, Centrum Technologii Kosmicznych.

O ASTOR

ASTOR – dostawca inteligentnych technologii dla przemysłu, to marka technologiczna z polskim kapitałem, konsekwentnie budowana od 35 lat. ASTOR jest wiodącym dystrybutorem z wartością dodaną (Value Added Distributor, VAD) w obszarze czterech strategicznych linii biznesowych: automatyzacji, robotyzacji, oprogramowania przemysłowego oraz intralogistyki, z silnie rozwiniętą działalnością doradczą w ramach ASTOR Consulting i edukacyjną wspieraną przez Akademię ASTOR oraz branżowe periodyki. W Polsce reprezentuje globalne marki, m.in.: Emerson, Kawasaki Robotics, AVEVA, Epson, MiR, Agilox. Jest liderem w zakresie propagowania idei Przemysł 4.0 w Polsce.

Działalność firmy nie ogranicza się do rynku krajowego, ale wykracza również poza granice Polski - produkty ASTOR obecne są, m.in.: w Australii, Stanach Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, Francji, Hiszpanii czy Niemczech, gdzie spotykają się z dużym uznaniem. Jest to wynikiem wysokiej jakości oraz innowacyjnych i odważnych rozwiązań wdrażanych przez markę. ASTOR w każdym podejmowanym przez siebie działaniu, kieruje się zasadami współdziałania i budowania długotrwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu: #chodzioludzi. To w oczywisty sposób przekłada się na sposób funkcjonowania całej firmy.

---

Kontakt dla mediów:

Renata Poreda, PR Manager

tel: 691 700 019Pobierz dokument jako:     WORD ZDJĘCIA

Czytaj więcej

Centrum prasowe 2024-06-10

Program Partnerski ASTOR 2024 z lotu ptaka

W dniach 23-25 maja br. w Gródku n. Dunajcem w Heron Live Hotel odbyło się doroczne spotkanie biznesowe certyfikowanych Partnerów ASTOR. Tytuły Diamentowych i Złotych Partnerów ASTOR w zakresie integracji technologii oraz budowy rozwiązań i maszyn otrzymały 22 firmy partnerskie.  

czytaj więcej

Centrum prasowe 2024-06-03

VELOWELD. Nowa marka dla zrobotyzowanego spawania od ASTOR

ASTOR z dumą przedstawia nową markę VELOWELD dedykowaną zrobotyzowanemu spawaniu.  

czytaj więcej

Centrum prasowe 2024-05-17

Inteligentne technologie 4.0 w nowościach od ASTOR na targach ITM Industry Europe 2024

Przemysł ery cyfrowej wymaga nie tylko doskonalenia rozwiązań, narzędzi, produktów. Chodzi także o innowacyjne podejście do technologii z zakresu. automatyzacji, oprogramowania przemysłowego, robotyzacji i intralogistyki.  

czytaj więcej


Kontakt

12 428 63 00
PL EN