Współpraca ASTOR z Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych TechnologiiCentrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach k. Wrześni oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw, firm integratorskich i placówek kształcenia zawodowego w zakresie automatyzacji, robotyzacji i szeroko rozumianych nowoczesnych technologii.Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii powstało w podwrzesińskich Grzymysławicach w 2018 roku. Misją Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii jest instytucjonalne wsparcie dla kształcenia zawodowego, przedsiębiorstw oraz lokalnej społeczności w zakresie cyfryzacji, przemysłu 4.0, sztucznej inteligencji czyli szeroko rozumianej nowoczesnej technologii. Centrum realizuje tę misję poprzez zajęcia praktyczne dla młodzieży, szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria, prelekcje i wiele innych aktywności mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa. Centrum jest jednostką edukacyjną w ramach struktury Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Na co dzień, centrum służy także lokalnej społeczności, przybliżając technologie całym rodzinom dosłownie na wyciągnięcie ręki.Centrum oferuje dodatkowe zaplecze technologiczne, warsztatowe i szkoleniowe dla małych i dużych firm, które chcą testować i rozwijać nowe projekty, nie inwestując w dodatkową infrastrukturę. Na ponad 4500 m.kw. powierzchni, Centrum dysponuje ponad 20 salami szkoleniowo-testowo-pokazowymi. Tutejsi eksperci mocno współpracują z ekspertami z branży przemysłowej. Wśród nich znajduje się firma ASTOR. Idea działania Centrum jest zgodna z koncepcją rozwoju Inżyniera 4.0, której autorem jest firma ASTOR. Z badania potrzeb inżynierów przeprowadzonego przez ASTOR w 2015 roku wynika, że połowa firm szkoli inżynierów, ale tylko jedna trzecia buduje dla nich programy rozwoju. Jednocześnie sami inżynierowie, zapytani o swoje potrzeby zawodowe, na pierwszym miejscu wymieniają rozwój i akcentują wewnętrzną potrzebę nabywania nowych umiejętności, realizacji ciekawych projektów oraz podejmowania wyzwań.Na znaczeniu zyskują także tzw. „umiejętności miękkie”: szybkość działania, otwartość na zmiany i elastyczność wobec nich, współpraca i kreatywność. Kompetencje techniczne są oczywiście najważniejsze.ASTOR kompleksowo wspiera klientów na każdym etapie inwestycji w robotyzację. Współpraca z Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii otwiera dodatkowe okna możliwości. Nasi klienci z branży metalowej zyskują wiarygodne testy aplikacji i specjalistyczne szkolenia dla operatorów bez konieczności zatrzymywania produkcji na swoim obiekcie - mówi Damian Fryska, Dyrektor oddziału ASTOR Zachód. 

Pierwsze stanowiska testowo-szkoleniowe Kawasaki Robotics zainstalowano tu w 2019 roku. Obejmują one dwa procesy: symulację zgrzewania karoserii samochodu oraz przenoszenie detali na linii produkcyjnej. Robot Kawasaki Robotics BX200L realizuje doskonale znaną w branży automotive aplikację przenoszenia elementów karoserii samochodu i symuluje proces zgrzewania oporowego. Robot najpierw używa chwytaka podciśnieniowego, w kolejnym kroku wymienia narzędzie na zgrzewadło. Stanowisko jest przygotowane tak, że w łatwy sposób można je przekonfigurować pod inne aplikacje szkoleniowe lub testowe.Dwa mniejsze stanowiska dydaktyczne z robotami Kawasaki Robotics RS007L to aplikacje typowo dydaktyczne – do nauki programowania robotów przemysłowych. Jeden robot ma za zadanie ułożyć kostki w odpowiedniej sekwencji, wykorzystując do tego różne dostępne chwytaki, a drugi – uczy poruszać się po wyznaczonej trajektorii ruchu.W 2021 roku pojawiły się dwa kolejne stanowiska. Wdrożenie stacji spawalniczej zrealizowała firma Vision Project z Suchego Lasu.
 
Wdrożenie multistacji do procesów zgrzewania, kołkowania, klejenia i cięcia zrealizowała firma Woxar z Wrocławia. ASTOR wraz z firmami integratorskimi wspiera rozwój Centrum, dostarczając cele zrobotyzowane pod klucz oraz w zakresie ewaluacji projektów, testów aplikacji 
i szkoleń dla operatorów robotów
- Damian Fryska, Dyrektor oddziału ASTOR ZachódZrobotyzowana stacja spawalnicza umożliwia naukę programowania robota spawalniczego. W skład stanowiska wchodzi robot Kawasaki Robotics BA006N ze źródłem spawalniczym Kemppi do procesu spawania metodą MIG-MAG. Można tu realizować testy spawalnicze na wybranych detalach dostarczonych przez klienta, a także bezpieczną naukę obsługi stanowiska przez operatora- Łukasz Rudnicki, właściciel firmy integratorskiej Vision Project

Zrobotyzowana multistacja do obsługi kilku procesów produkcyjnych składa się z robota Kawasaki Robotics CX165L i specjalistycznego osprzętu aplikacyjnego. Na tym stanowisku można wykonywać testy przenoszenia detalu pomiędzy procesami pośrednimi, takimi jak zgrzewanie oporowe, zgrzewanie kołków, klejenie i cięcie plazmą. Stanowisko jest przygotowane do bezpiecznej nauki obsługi procesu przez operatorów -Wojciech Skowroński, właściciel firmy integratorskiej WoxarCentrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii odzwierciedla potencjał rozwoju regionu i know-how inżynierów, który ma przełożenie na sukcesy obecnych tu licznych zakładów produkcyjnych z branży automotive.Na drodze do Przemysłu 4.0, przedsiębiorstwa produkcyjne potrzebują przede wszystkim podnosić kwalifikacje inżynierów. Strategia rozwoju Centrum realizuje ten cel, oferując dostęp do edukacji i testów na nowoczesnym sprzęcie, ze wsparciem ekspertów i specjalistów ze współpracujących firm.KONTAKT:
Damian Fryska
Dyrektor oddziału 
ASTOR Zachód
e-mail: damian.fryska@astor.com.pl

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2023 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone