Centrum prasowe

ASTOR dla edukacji i Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

2022-07-28 | Renata PoredaRozwój edukacji ze wsparciem biznesu nabiera zupełnie innego wymiaru. To połączenie teorii z praktyką oraz transfer najnowszych technologii i wiedzy o nich do zawodowych szkół średnich i uczelni wyższych. Popisana przez ASTOR i krakowski Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego umowa patronacka potwierdza potrzebę współpracy na linii biznes – nauka.Beata Śliwa, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie jest przekonana o tym, że wsparcie ze strony nowoczesnych zakładów pracy daje uczniom możliwość zapoznania się z rzeczywistym środowiskiem pracy oraz nabycia praktycznych umiejętności zawodowych, tak ważnych na współczesnym rynku pracy.

Współpraca z firmą ASTOR to przede wszystkim praktyka zawodowa, staże oraz warsztaty oferowane przez naszego Partnera. Uzupełniają one proces kształcenia, rozwijają kompetencje zawodowe Uczniów, tym samym przyczynią się do podnoszenia jakości pracy szkoły. Profesjonalizm i zaangażowanie firmy ASTOR jest ważnym czynnikiem wzmacniającym rozwój naszych Uczniów i kadry nauczycielskiej w branży elektroniczno-mechatronicznej, informatycznej i mechanicznej – podkreślała Beata Śliwa.Cieszę się, że grono szkół objętych patronatem ASTOR nieustannie się powiększa. To dla nas ważny sygnał, że polskie szkolnictwo zawodowe dostrzega potencjał we współpracy z firmami, które mogą być potencjalnymi pracodawcami dla przyszłych techników i inżynierów – mówił Michał Wojtulewicz, wiceprezes ds. finansów, podczas uroczystości podpisania umowy patronackiej i dodał, że w ASTOR idea dzielenia się wiedzą i współpracy z uczelniami i szkołami średnimi obecna była niemal od początku działania firmy, stąd podpisane porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie to kolejny powód do dumy i otwarcie się na ciekawą wzajemną wymianę doświadczeń.Fakt ten podkreśla także Rafał Karaś, nauczyciel i członek zespołu ds. przedmiotów mechatronicznych w Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, według którego nauka nowoczesnych technologii wynikających z kolejnej rewolucji przemysłowej, staje się kluczowym kierunkiem dla możliwości rozwoju gospodarczego państwa. Technologie oraz innowacje związane z mechatroniką, robotyką oraz sztuczną inteligencją to odpowiedź na dzisiejsze, pilne zapotrzebowanie w szeroko rozumianym przemyśle.Edukacja to fundament tego rozwoju, stąd wszechstronna współpraca z firmą ASTOR na wielu poziomach oraz możliwość wykorzystania w procesie kształcenia nowoczesnych narzędzi dydaktycznych jest wyjątkową szansą dla uzyskania wysokiego poziomu kształcenia przyszłych specjalistów – mówił Rafał Karaś i podkreślił, że w ramach współpracy Uczniowie oprócz poznania firmy o wysokiej kulturze technicznej i organizacyjnej, mają możliwość praktycznego rozwoju w zakresie: projektowania i symulacji zrobotyzowanych stanowisk, diagnostyki i obsługi systemów serwo-napędowych, tworzenia aplikacji sterujących i wizualnych oraz zarządzania i optymalizacji.Umowa podpisana została w kwietniu 2022 r. w siedzibie firmy ASTOR przy ul. Smoleńsk 29 w Krakowie, w centrum pokazowym technologii Przemysłu 4.0 - ASTOR Innovation Room 4.0, będące jednocześnie interaktywną wystawa z najnowszymi technologiami które na co dzień wspierają polski przemysł w drodze do przemysłu przyszłości.W uroczystości udział wziął także inż. Przemysław Trzop - opiekun edukacji z ramienia krakowskiego oddziału ASTOR, który oprowadził Gości po krakowskim centrum pokazowym Cyfrowej Fabryki i zaprosił ich do przyjrzenia się z bliska najnowszym rozwiązaniom firmy ASTOR.Pobierz dokument jako:     WORD ZDJĘCIA

Czytaj więcej

Centrum prasowe 2024-06-10

Program Partnerski ASTOR 2024 z lotu ptaka

W dniach 23-25 maja br. w Gródku n. Dunajcem w Heron Live Hotel odbyło się doroczne spotkanie biznesowe certyfikowanych Partnerów ASTOR. Tytuły Diamentowych i Złotych Partnerów ASTOR w zakresie integracji technologii oraz budowy rozwiązań i maszyn otrzymały 22 firmy partnerskie.  

czytaj więcej

Centrum prasowe 2024-06-03

VELOWELD. Nowa marka dla zrobotyzowanego spawania od ASTOR

ASTOR z dumą przedstawia nową markę VELOWELD dedykowaną zrobotyzowanemu spawaniu.  

czytaj więcej

Centrum prasowe 2024-05-17

Inteligentne technologie 4.0 w nowościach od ASTOR na targach ITM Industry Europe 2024

Przemysł ery cyfrowej wymaga nie tylko doskonalenia rozwiązań, narzędzi, produktów. Chodzi także o innowacyjne podejście do technologii z zakresu. automatyzacji, oprogramowania przemysłowego, robotyzacji i intralogistyki.  

czytaj więcej


Kontakt

12 428 63 00
PL EN