Centrum prasowe

Ze wsparciem ASTOR po bon na cyfryzację

2021-09-23 | Renata Poreda

Do 20 października 2021 r. trwa konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego mikro, małe i średnie firmy mogą pozyskać tzw. bon na cyfryzację w wysokości nawet 255 tys. zł. Jest to wsparcie finansowe dla firm z sektora MŚP na działania w zakresie cyfryzacji, m.in.: na zakup lub licencjonowanie oprogramowania wspierającego cyfrową transformację, usługi do wdrożenia innowacji procesowych czy zakup środków trwałych.

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – bony na cyfryzację 2021

Jak czytamy na stronie PARP celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP potwierdza, że w najtrudniejszych miesiącach najlepiej poradziły sobie firmy, które były w stanie sprawnie wykorzystać rozwiązania cyfrowe

Czym jest bon na cyfryzację?

Bon na cyfryzację to konkurs w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację oś priorytetowa: 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19. Konkurs ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR). Jego głównym celem jest wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie technologii cyfrowych, które podnoszą produktywność i wydajność przedsiębiorstw.

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Bon na cyfryzację 2021 - kiedy wnioski?

Nabór wniosków w ramach konkursu "Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację" rozpoczął się 20 września i potrwa maksymalnie do 20 października 2021 r. Konkurs jest finansowany z Programu Inteligentny Rozwój.

Bon na cyfryzację – na co można otrzymać pieniądze?

W konkursie można wnioskować o dotację w wysokości aż 85% kosztów kwalifikowanych na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem rozwiązań cyfrowych w firmie, takich jak oprogramowanie oraz sprzęt. Dodatkowo z dotacji sfinansować można koszty związane z usługami doradczymi (w tym branżowymi, technologicznymi, biznesowymi, prawnymi) lub/i zakup szkoleń bez których transformacja cyfrowa nie byłaby możliwa.Przykładem rozwiązania, które wspiera digitalizację procesów w firmie produkcyjnej jest system informatyczny do harmonogramowania produkcji, system cyfrowego monitoringu wydajności stanowisk roboczych i zarządzanie zleceniami na produkcji czy mobilna cyfrowa platforma ImGo do zarządzania i rozliczania zadań w zespołach.

Jak podkreśla Grzegorz Purzycki, dyrektor MES Solutions by ASTOR, cyfryzacja procesów w firmach produkcyjnych to nie tylko rozwój w nurcie Przemysłu 4.0, to obecnie przede wszystkim szansa na odbudowanie po-covidowych strat, wzmocnienie odporności, a tym samym przygotowanie się na wyzwania jutra. I dodaje, że inwestycja w kompleksowe, zindywidualizowane systemy IT dla produkcji klasy Manufacturing Execution System (MES) czy integracja systemów produkcyjnych z systemami klasy ERP, to krok w stronę konkurencyjności i sprawności operacyjnej. A to dopiero początek korzyści związanych z cyfryzacją procesów w firmach i zakładach produkcyjnych.

Bon na cyfryzację – zasady

Wsparcie ASTOR przy składaniu wniosku

W ramach swojej działalności konsultingowej eksperci ASTOR oraz partnerskiej firmy doradczej CRIDO, pomogą w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie. Każda z firm oferuje wsparcie w zakresie swojej specjalizacji. Ze strony ASTOR przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w  weryfikacji aktualnego sposobu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa i określenie możliwości wdrożenia usprawnień oraz dobór optymalnego rozwiązania, które usprawni jego funkcjonowanie. Z kolei doświadczenie firmy Crido w zakresie pozyskiwania funduszy zwiększy szanse na uzyskanie wsparcia.

Szczegółowe informacje o samym konkursie TUTAJ

KONTAKT:

Paweł Firek
Manager ds. rozwoju biznesu
mail: bon2021@astor.com.pl
tel.: +48 663 890 125Pobierz dokument jako:     WORD ZDJĘCIA

Czytaj więcej

Centrum prasowe 2024-06-10

Program Partnerski ASTOR 2024 z lotu ptaka

W dniach 23-25 maja br. w Gródku n. Dunajcem w Heron Live Hotel odbyło się doroczne spotkanie biznesowe certyfikowanych Partnerów ASTOR. Tytuły Diamentowych i Złotych Partnerów ASTOR w zakresie integracji technologii oraz budowy rozwiązań i maszyn otrzymały 22 firmy partnerskie.  

czytaj więcej

Centrum prasowe 2024-06-03

VELOWELD. Nowa marka dla zrobotyzowanego spawania od ASTOR

ASTOR z dumą przedstawia nową markę VELOWELD dedykowaną zrobotyzowanemu spawaniu.  

czytaj więcej

Centrum prasowe 2024-05-17

Inteligentne technologie 4.0 w nowościach od ASTOR na targach ITM Industry Europe 2024

Przemysł ery cyfrowej wymaga nie tylko doskonalenia rozwiązań, narzędzi, produktów. Chodzi także o innowacyjne podejście do technologii z zakresu. automatyzacji, oprogramowania przemysłowego, robotyzacji i intralogistyki.  

czytaj więcej


Kontakt

12 428 63 00
PL EN