ASTOR patronem kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Krakowskiej

9 stycznia br. firma ASTOR oraz Politechnika Krakowska podpisały umowę o objęciu patronatem przez krakowską spółkę kierunku automatyka i robotyka. Biznesowy patronat nad kierunkiem to kolejny krok w stronę kształcenia kompetencji przyszłości u młodych inżynierów.

Na zdjęciu, od lewej: Stefan Życzkowski prezes zarządu ASTOR, prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek / fot. Jan Zych

Ten dzień to ważny moment w historii naszej firmy. Wieloletnią współpracę ASTOR z Politechniką Krakowską przypieczętowaliśmy dzisiaj podpisaniem umowy patronackiej. To wyraz wzajemnego szacunku i zaufania.– mówi Małgorzata Hadwiczak, Lider ds. rozwoju i edukacji 4.0 w ASTOR i podkreśla, że do rozwoju gospodarczego, społecznego, szczególnie w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej, potrzebna jest współpraca nauki z biznesem. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, złożoność procesów redefiniuje rolę inżynierów w przedsiębiorstwach. Coraz mocniej, obok wiedzy praktycznej opartej o najnowsze technologie, stawia na kompetencje miękkie, takie jak praca w zespole, czy szybka adaptacja do zmiany.

ASTOR czynnie będzie wspierać proces dydaktyczny. Oprócz dostarczania najnowszych urządzeń i technologii do uczelnianych pracowni, inżynierowie firmy będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie trzech specjalności: automatyzacji systemów wytwarzania, sterowania i monitoringu maszyn i urządzeń oraz technologii informacyjnych w systemach produkcyjnych. Firma zobowiązała się również do współorganizowania nie tylko zajęć dydaktycznych w murach uczelnie, ale także przyszłych inżynierów zapraszać będzie na szkolenie i pokazy do swoich centrów kompetencji takich jak ASTOR Innovation Room, czy ASTOR Robotics Center.

Wagę współpracy podkreśla również prof. dr hab. inż. Jan Kazior, rektor Politechniki Krakowskiej

Kształcimy kadry inżynierskie, które później służą rozwojowi polskiej gospodarki. Natomiast wiemy, że przemysł się zmienia i zmienia się również proces dydaktyczny na Politechnice Krakowskiej. Pamiętamy jak wcześniej wyglądały sale wykładowe, czy laboratoria. Dzisiaj chcemy podążać za nowościami i umieć je wykorzystać w procesie dydaktycznym, bo przecież kształcimy inżynierów, którzy potem będą pracować w tych nowoczesnych firmach. Chcemy dbać o to, by byli na bieżąco z wszystkimi technologiami, które będą dostępne w ich późniejszych miejscach pracy.

Dlatego też ASTOR jako firma patronacka, będzie organizować oraz prowadzić zawodowe i dyplomowe praktyki, a także staże dla studentów Politechniki Krakowskiej. Od strony praktycznej możliwy będzie udział studentów, doktorantów oraz pracowników PK w prowadzonych przez ASTOR projektach w przemyśle.

Z Politechniką współpracujemy już ponad dwadzieścia lat. Do tej pory była to współpraca mniej formalna. Dzięki umowie, bardziej programowo i systemowo podejdziemy do wymiany wiedzy i doświadczeń. Studenci będą mieli dostęp do nowości od strony praktycznej – stwierdza Stefan Życzkowski, prezes ASTOR.

Wkrótce też, na mocy zawartej umowy rozpoczną się prace nad programem i organizacją studiów o charakterze dualnym, które zakładają m.in. prowadzenie wybranych przedmiotów przez ekspertów ASTOR.

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2023 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone