Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii powstało w podwrzesińskich Grzymysławicach w 2018 roku.

Misją Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii jest instytucjonalne wsparcie dla kształcenia zawodowego, przedsiębiorstw oraz lokalnej społeczności w zakresie cyfryzacji, przemysłu 4.0, sztucznej inteligencji czyli szeroko rozumianej nowoczesnej technologii. Centrum realizuje tę misję poprzez zajęcia praktyczne dla młodzieży, szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria, prelekcje i wiele innych aktywności mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa.

Centrum jest jednostką edukacyjną w ramach struktury Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Na co dzień, centrum służy także lokalnej społeczności, przybliżając technologie całym rodzinom dosłownie na wyciągnięcie ręki.

We Wrześni dobrze się żyje, pracuje i inwestuje. Było kwestią czasu, że we wrzesińskiej strefie gospodarczej powstanie nowoczesne centrum edukacji w zakresie technologii dla przemysłu i produkcji. Zrealizowana inwestycja – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w podwrzesińskich Grzymysławicach – odzwierciedla potencjał rozwoju regionu i know-how inżynierów, który ma przełożenie na sukcesy obecnych tu licznych zakładów produkcyjnych z branży automotive.

Na ponad 4500 m.kw. powierzchni, to unikatowe centrum edukacji zawodowej oferuje 20 pomieszczeń szkoleniowo-testowych, wyposażonych w najnowsze rozwiązania z zakresu technologii produkcyjnych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 47 mln zł.

W wyposażanych aktualnie pracowniach będą możliwe szkolenia i pokazy dla uczniów i dorosłych, służące prowadzeniu efektywnego kształcenia zawodowego od niezbędnych podstaw aż do poziomu zaawansowanego i dostosowywaniu kwalifikacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Stanowisko zrobotyzowane Kawasaki Robotics do przenoszenia i zgrzewania

Stanowisko dydaktyczne 1

 • robot przemysłowy Kawasaki BX200L
 • zgrzewadło Serra
 • chwytak podciśnieniowy
 • urządzenie do zmiany narzędzia robota – tool changer
 • system sterowania bazujący na kontrolerach Emerson PACSystems RX3i i panelu Astraada HMI
 • wygrodzenie ochronne
 • detal – elementy karoserii samochodu
 • szafa sterująca

Założenia dydaktyczne stanowiska:

 • Nauka programowania robotów przemysłowych
 • Nauka implementacji zrobotyzowanych aplikacji produkcyjnych do:
  • przenoszenia,
  • zgrzewania.

Centrum ma służyć nie tylko dużym zakładom produkcyjnym, ale też małym firmom i start-upom, które najczęściej nie mają zaplecza technologicznego i odpowiedniego doświadczenia, by testować i rozwijać nowe projekty czy prototypy produktów.

Współpraca Centrum z ekspertami rynkowymi, dostawcami nowoczesnych technologii, ma zapewnić nie tylko dostęp do sprzętu, ale i wsparcie merytoryczne na każdym etapie rozwoju nowych pomysłów i ewaluacji projektów.

Centrum nieustannie rozwija się w oparciu o współpracę z wiodącymi dostawcami nowoczesnych technologii oraz ekspertami, którzy prowadzą tu szkolenia, warsztaty i konferencje. Taki kierunek współdziałania to najlepsza inwestycja w rozwój ludzi, w rozwój regionu.

Idea działania Centrum jest zgodna z koncepcją rozwoju Inżyniera 4.0, której autorem jest firma ASTOR. Z badania potrzeb inżynierów przeprowadzonego przez ASTOR w 2015 roku wynika, że połowa firm szkoli inżynierów, ale tylko jedna trzecia buduje dla nich programy rozwoju. Jednocześnie sami inżynierowie, zapytani o swoje potrzeby zawodowe, na pierwszym miejscu wymieniają rozwój i akcentują wewnętrzną potrzebę nabywania nowych umiejętności, realizacji ciekawych projektów oraz podejmowania wyzwań. Na znaczeniu zyskują także tzw. „umiejętności miękkie”: szybkość działania, otwartość na zmiany i elastyczność wobec nich, współpraca i kreatywność. Kompetencje techniczne są oczywiście najważniejsze.

2 stanowiska dydaktyczne Robobox

 • Robot przemysłowy Kawasaki RS007L
 • Chwytak szczękowy
 • chwytak podciśnieniowy
 • urządzenie do zmiany narzędzia robota – tool changer
 • Mobilna kabina robota

Założenia dydaktyczne stanowiska:

 • Nauka programowania robotów przemysłowych
 • Nauka implementacji zrobotyzowanych aplikacji produkcyjnych do:
  • układania kostek w zadanej sekwencji z wykorzystaniem różnych chwytaków,
  • poruszania narzędziem robota po wyznaczonej trajektorii.

Do nowych obszarów kompetencji technicznych Inżyniera 4.0, ASTOR zalicza na przykład: integrację systemów sterowania z systemami IT, programowanie zespołów robotów przemysłowych, integrację systemów analitycznych w chmurach danych z systemami lokalnymi, cyberbezpieczeństwo czy zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w systemach automatyki i robotyki.

Dzięki współpracy z firmą ASTOR, w Centrum powstała dedykowana przestrzeń wyposażona w stacje zrobotyzowane, w której można poszerzać właśnie takie kompetencje techniczne.

Sala ze stacjami zrobotyzowanymi Kawasaki Robotics powstała w 2019 roku. Jej celem jest przybliżenie aplikacji zrobotyzowanego zgrzewania karoserii oraz możliwość nauki programowania robotów przenoszących detali i projektowania trajektorii ruchu. Elementem wyposażenia sali jest także robot mobilny MiR symulujący proces intralogistyczny.

Specjaliści z ASTOR wspierają współpracujące z Centrum zewnętrzne firmy podczas ewaluacji projektów, testów aplikacji i szkoleń pracowników.

„Robot Kawasaki BX200L realizuje doskonale znaną w branży automotive aplikację przenoszenia elementów karoserii samochodu i symuluje proces zgrzewania oporowego. Robot najpierw używa chwytaka podciśnieniowego, w kolejnym kroku wymienia narzędzie na zgrzewadło. Stanowisko jest przygotowane tak, że w łatwy sposób można je przekonfigurować pod inne aplikacje szkoleniowe lub testowe”

- opowiada Damian Fryska, Zastępca kierownika oddziału ASTOR Zachód.Dwa mniejsze stanowiska dydaktyczne z robotami Kawasaki RS007L to aplikacje typowo dydaktyczne – do nauki programowania robotów przemysłowych. Jeden robot ma za zadanie ułożyć kostki w odpowiedniej sekwencji, wykorzystując do tego różne dostępne chwytaki, a drugi – uczy poruszać się po wyznaczonej trajektorii ruchu.

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii - widok z dronaNa drodze do Przemysłu 4.0, przedsiębiorstwa produkcyjne potrzebują przede wszystkim podnosić kwalifikacje inżynierów. Strategia rozwoju Centrum realizuje ten cel, oferując dostęp do edukacji i testów na nowoczesnym sprzęcie, ze wsparciem ekspertów i specjalistów ze współpracujących firm.

Firma ASTOR serdecznie zaprasza do odwiedzenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach i do współpracy w ramach testowania aplikacji zrobotyzowanych.

Autor:

Joanna Kowalkowska

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2022 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone