Raporty

Najnowsza publikacja dotycząca rozwoju Inżynierów 4.0.
Pierwszy polski przewodnik po ideach Przemysłu 4.0.
The first Polish whitepaper on Engineer 4.0 idea
W STRONĘ
PRZEMYSŁU 4.0