Dojrzałość technologiczna, rozwój talentów i edukacja oparta na danych [poradnik lidera i Inżyniera 4.0 #1]

Na blogu Biznes i Produkcja startujemy z kolejnym cyklem, poświęconym tematyce Industry 4.0. Tym razem mamy dla was cztery managerskie i inżynierskie wskazówki, które pozwolą Wam okiełznać cyfrową transformację i wynieść prowadzony przez Was przemysł czwartej generacji na wyższy, biznesowy poziom.

1. Zrozumienie celów cyfrowej transformacji

To kluczowy czynnik transformacji cyfrowej wewnątrz przedsiębiorstwa – zarówno kadra zarządzająca, jak i inżynierowie powinni być świadomi i przekonani o celach, do których dąży organizacja. Jakie założenia przyjmują liderzy 4.0 i na czym skupiają się w swoich działaniach?

Jako że z każdą kolejną rewolucją przemysłową, podejście organizacji do swoich odbiorców staje się coraz bardziej „klientocentryczne”, niezwykle istotne jest stawianie celów w odniesieniu do pojedynczego klienta. Wśród założeń przedsiębiorstwa czwartej generacji powinna znaleźć się zatem większa personalizacja, bieżąca interakcja z klientem, podniesienie szybkości reakcji na jego uwagi czy też wdrażanie innowacji, które w pierwszej kolejności dostarczają wartości odbiorcy.

Chcąc wdrażać ideę Przemysłu 4.0, musimy doskonale wiedzieć (i komunikować) dokąd zmierzamy.

Musimy naturalnie pamiętać również, że „biznes jest biznesem”. Innowacje i transformacje w modelu biznesowym przedsiębiorstwa powinny służyć takim celom, jak zwiększenie zysku, obniżka kosztów, podniesienie customer experience i zoptymalizowanie długookresowej wartości klienta oraz jego lojalności.

2. Stosowanie modeli dojrzałości i gotowości technologicznej

Zmiany w biznesowym środowisku wymuszają na organizacjach ciągłe tworzenie innowacji i proponowanie odbiorcom rozwiązań, których nie wymyślili jeszcze konkurenci. Należy jednak uważać, aby nie wpaść w pułapkę „niepewności” i doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorstwo nie ma wiedzy i prognoz odnośnie dalszych, rynkowych losów większości swoich produktów, a co za tym idzie – przyjętej strategii.

Dzieje się tak wówczas, gdy większość innowacji proponowanych przez firmę niejako przewyższa jej faktyczne, technologiczne możliwości, co sprawia, że bardziej przypominają one MVP (ang. minimum viable product, minimalna wersja produktu o podstawowych funkcjonalnościach), a nie gotowy produkt.

Panaceum na ten problem jest stosowanie modeli dojrzałości i gotowości technologicznej. Pozwalają one oszacować, na ile organizacja jest gotowa na pełną transformację cyfrową i wdrażanie rozwiązań, które charakteryzują się szczególnie wysokim poziomem innowacyjności.

Istnieją cztery główne (jak przystało na przemysł 4.0) modele dojrzałości i gotowości technologicznej[1]:

  • IMPULS—Industrie 4.0 Readiness (2015)
  • Industry 4.0/Digital Operations Self-Assessment (2016)
  • The Connected Enterprise Maturity Model (2016)
  • Industry 4.0 Maturity Model (2016).

Umożliwiają one analizę bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, wskazanie potencjalnych problemów oraz rozwiązań, które pozwolą je wyeliminować. Więcej na ich temat znajdziecie w znakomitej książce „Industry 4.0: Managing The Digital Transformation”, w której Alp Ustundag i Emre Cevikcan tłumaczą, jak krok po kroku wdrożyć je w funkcjonowanie własnej fabryki.

3. Rozwijajmy talenty!

Automatyzacja biznesu, jak również konieczność ciągłego dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia firmy wymaga zupełnie nowych kompetencji pracowników. Dla każdego przemysłu czwartej generacji kluczowe jest zatem nie tylko pozyskiwanie talentów z rynku pracy, ale również rozwijanie umiejętności wśród aktualnych pracowników.

Jak tego dokonać? Bardzo „gorącym” trendem w dzisiejszych czasach jest uwzględnianie potencjalnych luk kompetencyjnych i zmian na rynku pracy w planowaniu strategicznym firmy. Pozwala to w porę zauważyć problemy i wdrożyć działania naprawcze. Te zaś obejmują nie tylko klasyczne szkolenia, ale także rotację pracowników między zespołami, umożliwienie inżynierom planowania ścieżki własnej kariery czy włączenie ich do procesu kształtowania wizji rozwoju organizacji.

Warto pamiętać bowiem o kompetencjach miękkich. Umiejętność współpracy, komunikacji czy też odpowiedzialność za własne działania należą do najważniejszych zdolności, które decydują o powodzeniu cyfrowej rewolucji. Dale Carnegie, autor bestsellera „Jak zyskać przyjaciół i zjednać sobie ludzi” wspomniał kiedyś, że za 85% biznesowego sukcesu odpowiadają nie nasze twarde umiejętności, a właśnie zdolność nawiązywania relacji z innymi ludźmi.  Nawet jeśli procent ten jest dziś nieco niższy, wciąż musimy pamiętać o tym, jak istotne w każdym przedsiębiorstwie są zdrowe relacje międzyludzkie.

4. Czas na nową formę edukacji

Z rozwojem talentów wiąże się jeszcze jedno, niezwykle istotne pojęcie – edukacja inżynierów. Edukacja, która poniekąd właśnie przez rozwój Przemysłu 4.0 ma szansę być efektywna, jak nigdy dotąd. Jej integralnym elementem stają się bowiem dane, kluczowy zasób każdego przedsiębiorstwa z sektora Industry 4.0.

Dane są kluczowym elementem procesu edukowania pracowników przedsiębiorstwa

Big Data, analiza danych czy cloud computing może stanowić znakomity fundament pod proces edukacyjny w każdej firmie. Dzięki zdolności gromadzenia, a następnie obróbki informacji o pracownikach i ich aktywności, przedsiębiorstwo może starannie zaplanować strategię edukowania każdego, pojedynczego inżyniera.

Technologia wspiera organizacje również w realizacji samego procesu nauki. Wystarczy pomyśleć choćby o Virtual Labs [pl. wirtualne laboratoria] czy Augmented Reality [pl.rozszerzona rzeczywistość]. Dzięki możliwości zasymulowania zbliżonych do realistycznych warunków, pracownicy mogą swobodnie eksplorować daną tematykę, ucząc się i zdobywając doświadczenie.

Ciekawą innowacją, na którą warto zwrócić uwagę jest grywalizacja. Wdrożenie elementów znanych z gier i stworzenie systemów zdobywania punktów, realizowania questów czy uczestnictwa w fabularnej całości może znacząco zwiększyć zaangażowanie pracowników w proces nauki. Grywalizacja może również wspierać zdobywanie kompetencji, o których wspominaliśmy w punkcie 3. – związanych ze współpracą wewnątrz zespołu. Punkty za „społeczne aktywności” czy pomoc innemu „zawodnikowi” pozwolą bowiem wzmocnić w pracownikach nawyki pracy w grupie – tak niezbędne w procesie transformacji cyfrowej.


[1] Ustundag, Alp; Cevikcan, Emre (2018): Industry 4.0: Managing The Digital Transformation, Springer

Źródła zdjęć:

https://unsplash.com/photos/WjZ4eaHq9G4

https://pixabay.com/pl/illustrations/biznes-pomys%C5%82-wzrostu-3189797/

https://pixabay.com/pl/photos/papieru-biznesu-dokument-analiza-3249919/

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *