4 przeszkody na drodze do transformacji cyfrowej

Błyskawiczne zmiany w środowisku biznesowym i niezwykle dynamiczny rozwój technologii sprawia, że przedsiębiorstwa muszą bezustannie dostosowywać się do otaczających ich warunków. Nie wszyscy są jednak gotowi na kolejną, przemysłową rewolucję. Na dodatek, w procesie transformacji cyfrowej pojawiają się przeszkody, z którymi musi borykać się niemal każda organizacja. Zebraliśmy 4 największe problemy współczesnych przemysłów i wskazaliśmy sposoby, które pozwolą się z nimi uporać.

1.Opory przed zmianami

Rutyna jest nieodzowną częścią funkcjonowania niemal każdego, większego przedsiębiorstwa. Co więcej, pracownicy doskonale się w niej odnajdują. Nic dziwnego. Pewność, pozostanie w strefie komfortu to przecież czynniki, które znacząco ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie w zawodowym środowisku.

Wszelkie zmiany, a tych wymaga niewątpliwie transformacja cyfrowa, są zatem niemile widziane. Każda modyfikacja w sposobie funkcjonowania organizacji, jej strukturze czy kompetencjach zespołu może znacząco wpłynąć na sytuację pojedynczego pracownika.

Kluczowe jest zatem przekonanie zespołu, że zmiana jest immanentną cechą współczesnego biznesu. Niezwykle istotną rolę w tym procesie pełni lider, który poprzez jasną wizję rozwoju firmy (o której więcej poniżej) wskazuje kierunek, w którym dąży cała organizacja, wraz z jej pracownikami.

Sposobem na radzenie sobie z niechęcią do zmiany jest także zaangażowanie zespołu w każdy etap procesu transformacji cyfrowej. Przedsiębiorstwo powinno na bieżąco identyfikować największe obawy pracowników i poprzez właściwą komunikację, dążyć do ich zredukowania. Żaden mit nie jest bowiem równie rozprzestrzeniony w świecie przemysłu, jak rychłe zastąpienie wszystkich ludzkich rąk i kompetencji, zdigitalizowanymi rozwiązaniami.

2. Brak jasnej wizji organizacji

Wspomniana wcześniej jasna wizja rozwoju zdecydowanie wspiera organizację w transformacji cyfrowej. Firmy z całego świata cierpią jednak na chroniczny brak zdefiniowanego kierunku działania, bądź też brak porozumienia kadry kierowniczej co do dalszego rozwoju.

Co niezwykle istotne, wizja firmy musi uwzględniać zachowania i przyzwyczajenia nowego, często zdigitalizowanego klienta. Jak wskazują specjaliści z CIO.com, zdefiniowany przez zarząd kierunek rozwoju firmy musi odnosić się do sposobu, w jaki odbiorca, również z branży B2B, podejmuje decyzje o zakupie produktów lub rozwiązań od naszej firmy. W tym celu, każda firma z branży przemysłu 4.0 musi przejść przez 4 niezwykle istotne etapy:

  1. Analiza obecnych zasobów organizacji – w obszarze siły marki, jej klientów, elementów fabryki czy kompetencji zespołu inżynierów.
  2. Analiza rynku pod kątem potrzeb klientów oraz działalności konkurentów. Kluczem jest znalezienie takich pragnień odbiorców, których nie są w stanie zaspokoić rynkowi rywale.
  3. Szczegółowe badanie trendów technologicznych i wskazanie tych narzędzi i innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą nam wyprzedzić konkurencję i dotrzeć do klienta jako pierwsi.
  4. Zbudowanie hipotez na bazie poprzednich trzech etapów i testowanie ich na niewielkich grupach klientów. Pozwoli to zdefiniować, które rozwiązania mają największe szanse na rynkowy sukces, a co za tym idzie, powinny być centralną częścią wizji rozwoju firmyP

3. Przestarzały model biznesowy

Ostatnie dwie dekady to prawdziwa rewolucja w obszarze modelów biznesowych. Na przestrzeni 20 lat mogliśmy usłyszeć o niezliczonych przypadkach firm, których sposób generowania dochodów okazał się być pionierski i rewolucyjny (Netflix, Airbnb, Uber) oraz o tych organizacjach, które upadły z powodu niedostosowania się do nowych realiów (Blockbuster, Myspace).

Przestarzały model biznesowy może stanowić barierę nie do przejścia na drodze do transformacji cyfrowej firmy. Jeśli organizacja nie jest w stanie opracować bądź też przyjąć modelu generowania dochodów, który gwarantuje jej przetrwanie w cyfrowym środowisku, jej szanse na rynkowy byt są niemal zerowe.

Dziś klienci, także w branży B2B są bowiem tak przyzwyczajeni do innowacyjnych, opartych na digitalizacji biznesu rozwiązań, że niemal niemożliwa jest zmiana ich preferencji. Czy możemy sobie wyobrazić zmierzch modelu subskrypcyjnego (czyli miesięcznej opłaty za usługi) i powrót do jednorazowych zakupów produktów czy usług SaaS?

Współczesne modele biznesowe oferują klientom przedsiębiorstw ogromną elastyczność, samej firmie zaś, dają możliwość skalowania biznesu. Są one zatem niezbędnym elementem transformacji cyfrowej organizacji. W momencie, w którym firma zrezygnuje ze zmian w swoim modelu biznesowym na rzecz innych aspektów funkcjonowania, zarówno proces transformacji, jak i dalsze działanie na rynku okażą się zupełnie niemożliwe.

4. Nieefektywne wykorzystywanie danych

Dane możemy uznać za jeden z najważniejszych surowców współczesnego biznesu. Każdy reprezentant przemysłu 4.0 gromadzi ich ogromne ilości, korzystając z technologii Big Data i uczenia maszynowego. Czy jednak każda organizacja wykonuje tę czynność z sensem?

Nieefektywne wykorzystywanie danych to powszechny problem w świecie przemysłu 4.0. Samo gromadzenie informacji jest bowiem wyłącznie „sztuką dla sztuki”. Prawdziwą biznesową maestrią jest ich obróbka i wykorzystywanie w codziennym działaniu.

Właściwa analiza danych bywa bardziej istotna od procesu ich gromadzenia

Masowe zbieranie danych może zatem nie tylko nie wspomóc procesu transformacji cyfrowej, ale również znacząco zahamować jego postępy. Jeśli bowiem organizacja nadmiernie skupia się na procesie gromadzenia informacji, istnieje spore zagrożenie, że poświęca na jego potrzeby zasoby niezbędne w innych obszarach. Jeśli zatem zbieranie danych służy wyłącznie budowie bazy, takie działanie pozbawione jest sensu.

Efektywna transformacja cyfrowa zakłada analizę i wnioskowanie z informacji o klientach w czasie rzeczywistym. Aby uniknąć problemów związanych z budowaniem przepastnych, trudnych do obróbki zbiorów informacji, firma powinna jasno sprecyzować, jakie dane jej potrzebne do dalszego rozwoju i koncentrować się tylko na tych zmiennych.

W tym obszarze niezwykle ważne są również kwestie związane z oprogramowaniem. Im szybciej przedsiębiorstwo przekona się do przechowywania danych w tzw. „chmurze”, tym bezpieczniejszej i bardziej efektywnej analizy będzie mogło dokonać.

Źródła zdjęć:

https://pixabay.com/pl/photos/rodzina-rodzina-stwarzaj%C4%85cych-619570/

<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *