2 największe wyzwania wdrożenia robotyzacji: skalowalność i zwrot z inwestycji

W planowaniu robotyzacji produkcji ważne są pytania: jak linia produkcyjna ma wyglądać za 5 lat? Jak robot wpłynie na inne elementy procesu? Wreszcie, czy jestem gotowy zaakceptować ryzyko związane z charakterem R&D projektu? To pozwoli skuteczniej mierzyć się z wyzwaniem skalowalności biznesu i racjonalnie określić oczekiwane efekty inwestycji.


Robotyzacja procesów produkcyjnych to naturalny etap przygotowania przedsiębiorstwa do Przemysłu 4.0. Powinna go poprzedzić analiza gotowości firmy do tego zadania, która umożliwi ocenę, gdzie się znajdujemy i w jakim kierunku zmierzamy. Odpowiedzialność za to spoczywa na osobach zarządzających produkcją. Do nich należy zdefiniowanie potrzeb, na które ma odpowiadać wdrożenie robota przemysłowego.

Zanim zapadnie decyzja o tym, w co warto inwestować, trzeba wiedzieć w jakim zakresie to rozwiązanie pomoże w realizacji strategii firmy. Czy poprawi jakość produktu, zwiększy wydajność produkcji, zmniejszy straty, ograniczy koszty, a może zmieni na lepsze warunki pracy? Zarządzający muszą ocenić też, jak wszystkie te korzyści przełożą się na wynik biznesowy całego przedsiębiorstwa.

Robotyzacja produkcji – gdzie jesteśmy?

Badania automatyzacji i informatyzacji polskich firm, zrealizowane w 2017 r. przez ASTOR, pokazały że w kraju dominują przedsiębiorstwa częściowo zautomatyzowane. Pełną automatyzację zadeklarowało 26% firm. Wystarczy jednak spojrzeć na dane Międzynarodowej Federacji Robotyki, by przekonać się, że mamy wiele do zrobienia. Pod względem gęstości robotyzacji wyprzedzają nas globalni liderzy, ale też bliscy sąsiedzi – Węgry, Słowacja i Czechy.

W co warto inwestować?

Do głównych obszarów zastosowań robotów w przemyśle należy spawanie. Robotyzacja tego procesu podnosi wydajność i stabilność, dając możliwość pracy w ruchu ciągłym. Zapewnia wyroby najwyższej jakości, optymalizując koszty ich wytworzenia. Jednocześnie gwarantuje dużą kontrolę operatorom, co zwiększa komfort obsługi urządzeń.

Roboty wykorzystuje się też do paletyzacji i pakowania. To czynności mocno obciążające pracowników. Ich zautomatyzowanie pozwala produkować więcej i szybciej, przy minimalizacji strat. Bezpieczeństwo osób zatrudnionych rośnie, a cenne zasoby kadrowe można delegować do zadań generujących większą wartość dla firmy.

Podobne korzyści przynoszą zrobotyzowane malowanie i klejenie. Ograniczają kontakt człowieka ze szkodliwymi substancjami, chroniąc zdrowie pracowników. Przyczyniają się także do skuteczniejszej ochrony środowiska poprzez oszczędność materiałów i zmniejszenie ilości odpadów.

Popularność zyskuje obecnie robotyzacja transportu wewnątrzzakładowego. Autonomiczne pojazdy można szybko zaadaptować w nowym środowisku produkcyjnym. Zapewniają elastyczność, ergonomię użytkowania, zwiększając wydajność i redukując koszty.

Co można zyskać?

Przykładem udanej robotyzacji jest instalacja robotów spawalniczych w firmie produkującej bramy i ogrodzenia. Największym wyzwaniem było zautomatyzowanie produkcji nieseryjnej, zorientowanej na potrzeby indywidualnych klientów. Zastosowano tu dwa współpracujące ze sobą roboty, co zapewniło wzrost wydajności o blisko 300%, poprawę jakości i stabilizację procesów technologicznych. Czas wykonywania czynności uległ skróceniu, a wąskie gardło w całościowym procesie wytwarzania zostało wyeliminowane.

Skuteczne wdrożenie ASTOR zrealizował także dla klienta z branży meblarskiej. Kluczowym celem było spawanie detali za pomocą robota. Pierwotnie zakładano, że przygotowywane we wcześniejszej fazie produkcji elementy są jednakowe. Dopiero praca robota wykazała odstępstwa, które nie pozwalały na powtarzalność produkcji. Spawy okazały się nierównomierne, co skłoniło inżynierów do skorygowania procesu na wcześniejszym etapie. Dzięki temu błędy zostały wyeliminowane, a wydajność produkcji wzrosła czterokrotnie. Potwierdza to, jak ważne jest projektowanie technologii z myślą o rozwoju i skalowalności biznesu.


Więcej o wyzwaniach przy wdrożeniach nowych technologii przeczytasz w piśmie Biznes i Produkcja.


<p>Udostępnij</p>Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin

One thought on “2 największe wyzwania wdrożenia robotyzacji: skalowalność i zwrot z inwestycji”

Opublikuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *