Wskaźnik OEE - podnoszenie efektywności wykorzystania parku maszynowego z zastosowaniem automatycznego gromadzenia danych« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Zarejestruj się
Kontakt z koordynatorem szkolenia
Wybierz lokalizację i termin

Zakres szkolenia

Czas trwania kursu: 2 dni

OEE (Overall Equipment Effectiveness) to wskaźnik mierzący straty z tytułu niezaplanowanych zdarzeń na maszynach (nieplanowanych przestojów, niezgodnej z wymaganiami jakości oraz wydłużonym czasem cyklu pracy maszyny). OEE wskazuje poziom strat w zadanym czasie eksploatacji maszyny. Celem wdrożenia wskaźnika OEE opartego na systemie automatycznego gromadzenia danych jest zwiększenie wydajności – poprzez wykorzystanie potencjału posiadanego parku maszynowego.

Szkolenie polecamy wszystkim, którzy są zainteresowani podniesieniem efektywność zakładów, w których pracują. Zapraszamy pracowników działów produkcyjnych, menadżerów wyższego i niższego szczebla, kierowników, a także dyrektorów.

W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane dwa mierniki: OEE Techniczny oraz OEE Globalny. OEE Techniczny określa efektywność wykorzystania zasobu technicznego (maszyny lub urządzenia). Pozwala jednocześnie zidentyfikować przyczyny wpływające na różnicę pomiędzy nominalną a realną zdolnością produkcyjną. Wskaźnik umożliwia stwierdzenie, które ze zdarzeń stanowią największą grupę strat, i podjęcie działań zaradczych zmierzających do ich eliminacji, a tym samym zwiększenia zdolności wytwórczych posiadanych urządzeń technicznych.

Globalny wskaźnik OEE ukazuje potencjał, jaki tkwi w procesie. Pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy i w które zasoby techniczne należy inwestować.

Program warsztatów został tak przygotowany, aby ich uczestnicy otrzymaną wiedze teoretyczną mogli od razu zastosować w praktyce, uczestnicząc w grze symulacyjnej, w której będą montować spychacze. Symulowany proces podlega automatycznemu opomiarowaniu, identycznemu ze stosowanym w praktyce.

Uzyskane wyniki pomiarów służą do wyliczenia OEE dla symulowanego procesu. Na ich podstawie i przy wykorzystaniu przygotowanych raportów wspólnie z uczestnikami przeprowadzana jest analiza zaistniałych problemów oraz przygotowywane działania doskonalące.

 

Warunki uczestnictwa

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin

Korzyści dla uczestników

Udział w szkoleniu umożliwi poznanie:

 • ograniczeń, na jakie trafia proces wytwórczy w celu osiągnięcia większej efektywności
 • sprawdzonych metod na rozpoczęcie pomiaru efektywności procesu wytwórczego
 • sposobu pozyskiwania rzetelnych informacji o źródłach strat efektywności w procesie
 • parametrów, które należy wziąć pod uwagę, chcąc wybrać maszyny objęte systemem pomiaru OEE
 • odpowiedzi na pytanie: czy na wszystkich maszynach mają być gromadzone dane?
 • powiązania OEE ze wskaźnikami elastyczności produkcji (EPE – Every Part Every)
 • funkcjonalności i zalet programu do automatycznego gromadzenia danych
 • teorii na temat OEE na potrzeby wdrożenia systemu do monitorowania efektywności

Każdy uczestnik ma możliwość:

 • przeprowadzenia analizy danych i ich interpretacji dla przykładowych maszyn
 • udziału w grze symulacyjnej, prezentującej sposób gromadzenia danych, gdzie uzyskane wyniki posłużą do wyliczenia OEE.

Każdy z uczestników otrzyma:

 • materiały merytoryczne
 • arkusze kalkulacyjne do wyliczenia OEE
 • zbiór raportów z gry Zautomatyzowana Fabryka Spychaczy
 


Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone