Zarządzanie projektami MES« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Zarejestruj się
Kontakt z koordynatorem szkolenia
Wybierz lokalizację i termin

Zakres szkolenia

Czas trwania kursu: 2 dni

Szkolenie przygotowuje uczestników do realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze systemów IT, wspierających zarządzanie produkcją oraz podnoszenie efektywności operacyjnej klasy MES (Manufacturing Execution Systems). Pozwala na zrozumienie wpływu wdrożenia na działanie firmy produkcyjnej lub zakładu przemysłowego z perspektywy biznesowo-ekonomicznej oraz operacyjnej.

Program szkolenia jest kombinacją unikalnej wiedzy specjalistycznej w obszarach zarządzania produkcją, systemów informatycznych klasy MES oraz integracji systemów IT, wspierających zarządzanie opartej na wieloletnim doświadczeniu firmy ASTOR z wiedzą w obszarze zarządzania projektami w oparciu o stosowaną powszechnie metodykę PRINCE2 oraz sprawdzone narzędzia zarządzania projektami.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych bloków ćwiczeniowych, składających się z wprowadzenia teoretycznego oraz warsztatu praktycznego z dyskusją. Podstawą do ćwiczeń praktycznych, realizowanych w grupach 3-5 osobowych, jest dedykowane studium przypadku (case study) ilustrujące różne aspekty przygotowania projektu oraz wdrożenia systemu klasy MES i jego późniejszej eksploatacji. W kolejnych ćwiczeniach przygotowywane są cele projektu i budowa zespołu projektowego, analiza otoczenia projektu, budowa uzasadnienia biznesowego, planowanie projektu oraz planowanie strategii zarządzania ryzykiem. Ćwiczenia są podsumowywane prezentacją wyników prac każdej grupy oraz dyskusją. Taki sposób pracy pozwala na szybkie połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami zarządzania projektami MES.

 

Dzień 1

9:00 – 11: 00 – Wprowadzenie do zarządzania projektami i funkcjonalności systemów klasy MES

11:00 – 11:15 – Przerwa kawowa

11:15 – 13:00 - Cele projektu, zespół projektowy, analiza otoczenia projektu

13:00 – 14:00 – Obiad

14:00 – 15:30 - Uzasadnienie biznesowe projektu

Dzień 2

9:00 – 10:30 – Planowanie projektu

10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa

10:45 – 12:15 – Planowanie etapu zarządczego i monitoring projektu – pakiety prac

12:15 - 12:30 – Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 – Zarządzanie ryzykiem w projekcie, zamykanie projektu i podsumowanie.

14:00 – 15:00 - Obiad

 

Warunki uczestnictwa

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin

Korzyści dla uczestników

 • poznanie praktycznych aspektów wdrażania systemów zarządzania produkcją klasy MES z perspektyw zarządzania produkcją oraz integracji systemów IT w firmach produkcyjnych
 • poznanie najnowszych strategii rozwoju systemów IT w obszarze produkcji i korzyści wynikających z wdrożenia
 • poznanie funkcjonalności systemów klasy MES z perspektywy zarządzania operacyjnego
 • poznanie podstaw metodyki zarządzania projektami PRINCE2
 • umiejętność odnalezienia się w projektach inwestycyjnych w obszarze systemów klasy MES w roli kierownika projektu, członka komitetu sterującego lub kierownika zespołu
 • poznanie technik planowania projektów i zadań
 • poznanie narzędzi wspomagających analizę biznesową i ocenę korzyści z inwestycji w systemy klasy MES
 • poznanie najczęściej spotykanych obszarów ryzyka w projektach MES wraz ze sposobami reakcji na ryzyko
 • poznanie optymalnych metod zarządzania systemami klasy MES w pełnym cyklu życia produktu i projektu.
 


Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone