Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i użytkowaniu maszyn wg Dyrektywy 2006/42/WE i minimalne Dyrektywy 2009/104/WE« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Zarejestruj się
Kontakt z koordynatorem szkolenia
Wybierz lokalizację i termin

Zakres szkolenia

Czas trwania kursu: 1 dzień

Szkolenie jest dedykowane zarówno dla producentów jak i dla użytkowników maszyn. Podczas szkolenia są omawiane najważniejsza zagadnienia z bezpieczeństwa maszyn. Na szkoleniu odpowiemy na najczęściej zadawane pytania jak: proces postępowania przed i po modernizacjach, tworzenie maszyn zespolonych, jak przeprowadzać ocenę ryzyka, procedura zgodności maszyn (nadanie CE) i wiele innych zagadnień. Uczestnik szkolenia otrzymuje podstawową wiedzę konieczną do procesu budowy maszyn i użytkowania maszyn w zakładach przemysłowych. Prezentowane szkolenie pozwoli na rzetelną ocenę aktualnego systemu zarządzania ryzykiem wykorzystywanego w Państwa zakładach, wskazując ewentualne braki lub pokazując dalsze ścieżki rozwoju poszczególnych osób zarządzających procesem oceny ryzyka.

 

Program szkolenia

 • Podstawowe wymagania prawne bezpieczeństwa maszyn
  • Wymagania dla producentów i użytkowników maszyn w Unii Europejskiej.
   • Wdrożenie przepisów Wspólnoty Europejskiej do prawa krajowego.
   • Podział wymagań prawnych dla maszyn „nowych" i „starych".
   • Odpowiedzialność producentów maszyn wg Dyrektyw Unijnych.
   • Kreowanie bezpieczeństwa w zakładach pracy – wymagania dla pracodawców.
  • Działania Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie nadzoru rynku i kontroli zakładów pracy.
  • Problemy interpretacyjne prawa polskiego w kreowaniu bezpieczeństwa maszyn.
   • Wymagania bezpieczeństwa maszyn wg Rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP.
   • Terminologia nowej i starej Dyrektywy Maszynowej (2006/42/WE i 98/37/WE).
   • Kto jest producentem maszyn, zakres ingerencji w budowę maszyny, tworzenie maszyn zespolonych, wymagana dokumentacja.
  • Procedura oceny zgodności – Wystawienie deklaracji zgodności i znaku CE maszyny
  • Modernizacja maszyn – Jak przeprowadzić proces modernizacji. Konieczne czynności po ingerencji technologicznej użytkownika maszyny.
  • Bezpieczna maszyna wg norm zharmonizowanych.
 • Struktura i hierarchia Europejskich norm
  • Dostosowanie maszyn „starych" do wymagań minimalnych wg Dyrektywy 2009/104/WE.
   • Praktyczne podejście przy wdrażaniu wymagań Dyrektywy „Narzędziowej „ 2009/1004/WE w zakładzie pracy.
  • Dokumentacja maszyn „nowych" i „starych".
 • Ocena i metody redukcji ryzyka
  • Iteracyjny proces oceny ryzyka wg normy PN-EN ISO 12100
  • Praktyczne metody oceny ryzyka:
   • Ograniczenia maszyny – założenia wejściowe do procesu oceny ryzyka.
   • Identyfikacja wszystkich zagrożeń generowanych przez maszynę.
   • Metody szacowania ryzyka – praktyczne metody przy klasyfikacji ryzyka.
   • Ewaluacja Ryzyka – analiza koncepcji redukcji ryzyka, analiza zainstalowanych środków bezpieczeństwa na maszynie.
  • Metody redukcji ryzyka – dobór prawidłowych środków bezpieczeństwa maszyn.
  • Wpływ ergonomii na bezpieczeństwo pracy.
  • Metody redukcji ryzyka wg triady bezpieczeństwa MD 2006/42/WE:
   • Projekt bezpiecznej konstrukcji.
   • Zastosowanie technicznych środków redukcji ryzyka.
   • Informowanie i ostrzeganie o ryzyku resztkowym.
  • Zasady doboru, instalowania i eksploatowania technicznych środków bezpieczeństwa.
 • Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn.
  • Funkcje bezpieczeństwa maszyny i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowania
   • Wyznaczenie wymaganej niezawodności dla funkcji bezpieczeństwa „nowych" i „starych" maszyn wg PN-EN ISO 13849-1 i PN-EN 954-1.
  • Struktury obwodów bezpieczeństwa – kategorie we PN-EN 954-1 i PN-EN ISO 13849-1.
   • Zastosowanie redundancji w systemach bezpieczeństwa maszyn.
   • Detekcja błędów niebezpiecznych systemów bezpieczeństwa.
  • Parametry niezawodnościowe komponentów bezpieczeństwa i ich wpływ na jakość funkcji bezpieczeństwa maszyny.

Warunki uczestnictwa

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin


Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone