Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i użytkowaniu maszyn – szkolenie dla Użytkowników Maszyn« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Zarejestruj się
Kontakt z koordynatorem szkolenia
Wybierz lokalizację i termin

Zakres szkolenia

Czas trwania kursu: 2 dni

Szkolenie ma na celu w sposób praktyczny przedstawić najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Użytkownik szkolenia otrzyma niezbędną wiedzę o wymogach prawnych, prowadzeniu procesu oceny ryzyka i doborze prawidłowych środków redukcji ryzyka. Wcześniejsze konsultacje pozwalają dostosować szkolenie pod indywidualne potrzeby klienta. Omawiane zagadnienia odnoszą się do Państwa maszyn i przykładów. Zdobyte informacje pozwolą na prawidłową ocenę maszyn pod względem zgodności z wymaganiami prawnymi przed podpisaniem protokołów odbioru. Na szkoleniu poruszane są najczęstsze problemy pracodawców przy budowie parku maszynowego.

 

Program szkolenia

Dzień 1:

 • Podstawowe wymagania prawne bezpieczeństwa maszyn.
  • Wymagania dla producentów i użytkowników maszyn w Unii Europejskiej.
   • Wdrożenie przepisów Wspólnoty Europejskiej do prawa krajowego.
   • Podział wymagań prawnych dla maszyn „nowych" i „starych".
   • Odpowiedzialność producentów maszyn wg Dyrektyw Unijnych.
   • Kreowanie bezpieczeństwa w zakładach pracy – wymagania dla pracodawców.
  • Działania Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie nadzoru rynku i kontroli zakładów pracy.
  • Problemy interpretacyjne prawa polskiego w kreowaniu bezpieczeństwa maszyn.
   • Wymagania bezpieczeństwa maszyn wg Rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP.
   • Terminologia nowej i starej Dyrektywy Maszynowej (2006/42/WE i 98/37/WE).
   • Kto jest producentem maszyn, zakres ingerencji w budowę maszyny, tworzenie maszyn zespolonych, wymagana dokumentacja.
  • Procedura oceny zgodności – Wystawienie deklaracji zgodności i znaku CE maszyny.
  • Modernizacja maszyn – Jak przeprowadzić proces modernizacji. Konieczne czynności po ingerencji technologicznej użytkownika maszyny.
  • Bezpieczna maszyna wg norm zharmonizowanych.
   • Struktura i hierarchia Europejskich norm
  • Dostosowanie maszyn „starych" do wymagań minimalnych wg Dyrektywy 2009/104/WE.
   • Praktyczne podejście przy wdrażaniu wymagań Dyrektywy „Narzędziowej„ 2009/1004/WE w zakładzie pracy.
  • Dokumentacja maszyn „nowych" i „starych".
 • Proces oceny ryzyka przy budowie i użytkowaniu maszyn.
  • Praktyczne różnice w procesie oceny ryzyka przy produkcji maszyn, integracji, modyfikacji i użytkowaniu.
  • Wymagania prawne prowadzenia oceny ryzyka stanowisk roboczych.
  • Iteracyjny proces oceny ryzyka wg norm zharmonizowanych (PN-EN ISO 12100, ISO/TR 14121-2, PN-EN 61508-5, polska norma PN-N 18002).
  • Praktyczne metody oceny ryzyka dla producentów i integratorów:
   • Ograniczenia maszyny i zakresu oceny – założenia wejściowe do procesu oceny ryzyka.
   • Identyfikacja zagrożeń – analiza zagrożeń wybranej maszyny (warsztaty).
   • Klasyfikacja ryzyka – szacowanie ryzyka w praktyce (graf ryzyka, metody matrycowe, metody ilościowe, odniesienie do norm procesowych).
   • Ewaluacja Ryzyka – analiza koncepcji redukcji ryzyka, analiza zainstalowanych środków bezpieczeństwa na maszynie.
  • Ocena ryzyka maszyn przed przystąpieniem do ich modernizacji.
  • Szacowanie ryzyka w celu doboru niezawodności wybranych funkcji bezpieczeństwa maszyn zintegrowanych z układem sterowania (warsztaty).
  • Wpływ ergonomii na prawidłowy dobór środków redukcji ryzyka.
  • Iteracyjny proces oceny ryzyka wybranej maszyny (warsztaty).

Dzień 2:

 • Techniczne środki kształtowania bezpieczeństwa maszyn.
  • Oceny ergonomiczne stanowisk pracy.
  • Dobór prawidłowych środków redukcji maszyn:
   • Projektowanie bezpiecznej maszyny poprzez bezpieczną konstrukcje.
   • Redukcja ryzyka z wykorzystaniem technicznych środków bezpieczeństwa.
   • Informacje zawarte na maszynie i w dokumentacji – ryzyko resztkowe.
  • Podstawowe właściwości technicznych środków bezpieczeństwa i ich prawidłowa instalacji na maszynie.
   • Urządzenia ochronne odgradzające – wymagania konstrukcyjne i funkcjonalnie osłon.
   • Urządzenia ochronne nieodgradzające bezdotykowe i czułe na nacisk – prawidłowa realizacji funkcji i ich instalacja na maszynie.
   • Urządzenia uzupełniające i aspekty funkcjonalne.
  • Informacje zawarte na maszynie i w instrukcji obsługi.
  • Praktyczna analiza zastosowanych środków bezpieczeństwa wybranej maszyny (warsztaty).
 • Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn.Funkcje bezpieczeństwa maszyny i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowania
  • Wyznaczenie wymaganej niezawodności dla funkcji bezpieczeństwa „nowych" i „starych" maszyn wg PN-EN ISO 13849-1 i PN-EN 954-1.
  • Struktury obwodów bezpieczeństwa – kategorie we PN-EN 954-1 i PN-EN ISO 13849-1.
   • Zastosowanie redundancji w systemach bezpieczeństwa maszyn.
   • Detekcja błędów niebezpiecznych systemów bezpieczeństwa.
  • Parametry niezawodnościowe komponentów bezpieczeństwa i ich wpływ na jakość funkcji bezpieczeństwa maszyny.
 • Wstępna ocena ryzyka w celu dostosowania maszyny do wymogów prawnych – zajęcia praktyczne (warsztaty).

Warunki uczestnictwa

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin


Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone