Mechanizmy wspierające raportowanie w sterownikach Horner APG

Stosunkowo niskie koszty zakupu sterowników PLC powodują, że poziom automatyzacji w naszych zakładach jest coraz większy. Urządzenia wyposażone w interfejsy komunikacyjne pozwalające na podłączenie ich do zakładowych sieci Ethernet dają nam większe możliwości i to nie tylko w zakresie sterowania i wymiany danych, ale przede wszystkim podczas cyklicznego raportowania parametrów pracy. Zbieranie danych diagnostycznych i statusowych pozwala lepiej planować przeglądy oraz zabezpiecza nas przed awariami. Obecnie urządzenia wykorzystywane do sterowania wspierają nas mocno podczas raportowania pracy. Doskonałym przykładem takiego urządzenia może być sterownik firmy Horner APG wyposażony w szereg mechanizmów raportowych.

Automatyczne generowanie raportów


Automatyczne generowanie raportów 

Wbudowane w oprogramowanie proste narzędzie Report Editor pozwala skonfigurować własne raporty, które będą generowane w chwili spełnienia określonego warunku. Elementami raportu może być statyczny tekst oraz elementy czytane z pamięci sterownika – wartości rejestrowe, zmienne typu ASCII oraz tabele danych. Raport generowany jest automatycznie po załączeniu bitu wyzwalającego i może zostać wysłany do drukarki podłączonej do portu szeregowego sterownika lub zapisany w postaci pliku txt na karcie pamięci MicroSD zainstalowanej w urządzeniu. Nazwa pliku, pod jaką raport zostanie zapisany, jest konfigurowalna. W nazwie pliku można zaszyć datę i godzinę utworzenia oraz numer porządkowy raportu.

 

Automatyczny zrzut ekranu

Sterowniki Horner pozwalają na wykonanie automatycznego zrzutu aktualnie wyświetlanego ekranu do pliku jpg lub bmp. Taka funkcjonalność okazuje się szczególnie przydatna, gdy na panelu HMI wyświetlamy elementy graficzne takie jak trendy, tabele, grafiki, których nie można zapisać jako element raportu. Zrzut ekranu realizowany jest po wystąpieniu określonego przez nas warunku.

 


Automatyczny zrzut z ekranu 

Wysyłanie wiadomości e-mail

Sterowniki Horner APG posiadają możliwość wysyłania wiadomości e-mail na wskazane skrzynki pocztowe. Treść maili można dowolnie edytować, wykorzystując w tym celu teksty statyczne oraz elementy czytane z wartości rejestrowych sterownika. Konfiguracja wysyłanych wiadomości wymaga skonfigurowania grup mailowych oraz przypisania do nich adresatów oraz skonfigurowania podstawowych parametrów skrzynki pocztowej: nazw serwera pocztowego SMTP, adresu DNS serwera oraz portu, z którego będą wysyłane wiadomości. E-maile mogą być wysyłane ze sterownika przy wykorzystaniu transmisji GPRS lub sieci Ethernet. Wiadomości mogą być dodatkowo wyposażone w załącznik, którym mogą być dowolne pliki zapisane na karcie MicroSD. Dzięki temu w bardzo prosty sposób możemy przesłać wygenerowane raporty oraz zrzuty z ekranów.

Cykliczne wysyłanie raportów dotyczących pracy maszyn i urządzeń do osób odpowiedzianych za utrzymanie ciągłości produkcji to gwarancja niezawodności pracy oraz bardzo duża oszczędność czasu – wszystkie raporty możemy automatycznie wygenerować i zebrać w jednym miejscu.

 


Kontakt

Piotr Adamczyk
Specjalista ds. systemów sterowania, ASTOR
tel: 12 424 00 66
e-mail: piotr.adamczyk@astor.com.pl

 

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone