Oprogramowanie Horner APG: Obsługa zmiennych symbolicznych w Cscape 9.5

Horner APG – dostawca zintegrowanych sterowników PLC do małych i średnich aplikacji – udostępnił najnowszą wersję oprogramowania narzędziowego Cscape 9.5 rozbudowaną o obsługę zmiennych symbolicznych Tag Based IEC programming.

Programowanie sterowników PLC z wykorzystaniem zmiennych symbolicznych to bardzo duże ułatwienie dla programistów, ponieważ nie muszą oni dbać o przydział adresów referencyjnych do zmiennych, które wykorzystują w programie sterującym. Odpowiedzialne za to jest oprogramowanie narzędziowe i firmware sterownika, a odwołanie się do konkretnej zmiennej w programie następuje po jej nazwie.

Aby przygotować algorytm sterowania z wykorzystaniem zmiennych symbolicznych, musimy wybrać odpowiedni edytor podczas tworzenia nowego programu. Obecnie Cscape nie umożliwia konwersji programu napisanego w różnych edytorach, o czym informuje użytkownika odpowiednie okno dialogowe.

 

Oprogramowanie Horner APG Obsluga zmiennych symbolicznych w Cscape 9 5 1

Oprogramowanie Horner APG Obsluga zmiennych symbolicznych w Cscape 9 5 2

 

Po utworzeniu nowego programu w lewej stronie oprogramowania Cscape wraz z oknem Projekt Nawigatora pojawi się okno Zmienne Programu. Standardowo dostępne są w nim dwie struktury: zmienne globalne (fizyczne wejścia i wyjścia sterownika, zmienne sieciowe oraz rejestry systemowe) oraz zmienne z podtrzymaniem stanu (Retain Variables). Użytkownik ma możliwość definiowania własnych struktur z własnymi nazwami w zależności od potrzeb danej aplikacji.

 

Oprogramowanie Horner APG Obsluga zmiennych symbolicznych w Cscape 9 5 3

 

W ramach stworzonych struktur możliwe jest dodawanie dowolnych zmiennych symbolicznych opisanych następującymi parametrami:

  • Name – nazwa zmiennej,
  • Type – typ zmiennej,
  • Dim. – rozmiar zmiennej (jeśli zmienna jest typu tablicowego),
  • Attrib – atrybut zmiennej (odczyt/zapis lub tylko odczyt),
  • Init value – wartość inicjalizacyjna,
  • User Group – grupa, do której przypisana jest zmienna,
  • Description – dodatkowy, szerszy opis zmiennej.

 

Oprogramowanie Horner APG Obsluga zmiennych symbolicznych w Cscape 9 5 4

 

W przypadku zmiennych, które mają być udostępniane do innych systemów sterowania lub systemów wizualizacji, użytkownik może samodzielnie przydzielić zmiennej adres referencyjny w strukturze pamięci sterownika. Dzięki temu możliwe będzie odpytanie o zmienną za pomocą dowolnego protokołu komunikacyjnego obsługiwanego przez sterownik Horner APG. Tak przygotowana lista zmiennych symbolicznych może być dowolnie sortowana i przeszukiwana przez użytkownika, wskazując miejsce jej wykorzystania w logice programu oraz ekranach operatorskich.

Budowanie aplikacji realizowane jest tak jak dotychczas. Program sterujący, jaki i ekrany operatorskie budujemy w oparciu o dostępne bloki funkcyjne, a zmienne pod poszczególne wejścia i wyjścia wskazujemy z rozwijanej listy.

Nowa wersja Cscape oprócz obsługi zamiennych symbolicznych wyposażona została w polski interfejs programistyczny, co jest bardzo dużym ułatwieniem dla wszystkich inżynierów, którzy nie mieli jeszcze okazji programować urządzeń Horner APG.

Kontakt

Piotr Adamczyk
Specjalista ds. systemów sterowania, ASTOR
tel: 12 424 00 66
e-mail: piotr.adamczyk@astor.com.pl

 


Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone