Nowa wersja Wonderware 2017


Firmy przemysłowe stoją przed zupełnie nowymi wyzwaniami nowoczesnych systemów prowadzenia produkcji, IT i innych wspomagających codzienne zmagania operacyjne i produkcyjne.

Olbrzymia ilość danych zbieranych podczas trwania procesów produkcyjnych i generowanych przez systemy poboczne, czy wreszcie tzw. IIoT czyli Industrial Internet of Things – sieć połączonych i wymieniających ze sobą dane urządzeń – generują ilość informacji, jaka może być przetworzona właściwie jedynie za pomocą algorytmów i rozwiązań z dziedziny Big Data Management.

Jednocześnie systemy zarządzania operacyjnego wymagają podejmowania decyzji szybko, na czas i z użyciem najaktualniejszych danych – by wygenerować najbardziej optymalne zlecenia produkcji i najekonomiczniejsze sekwencje wymaganych zmian i przezbrojeń urządzeń wykonawczych.

Całość musi być doskonale widoczna i w sposób zrozumiały zwizualizowana na każdym etapie – operator, szef produkcji, czy prezes potrzebują innego, ale zawsze tak samo przejrzystego dostępu do ekranów wizualizacyjnych i raportów. Wszystkie te systemy oczywiście działają w ścisłym połączeniu z infrastrukturą informatyczną, gdzie działy IT dbają o możliwie najbezpieczniejsze procedury wymiany danych, łączenia zdalnych obiektów z centralą, a także udostępnieniu raportów na urządzenia mobilne w dowolnej lokalizacji geograficznej.

W tak wymagającym środowisku zmiennych potrzeb i nagłych decyzji, które muszą być możliwie najtrafniejsze, doskonale odnajduje się najnowsza wersja Platformy Systemowej Wonderware 2017.

Systemy zarządzania operacyjnego wymagają podejmowania decyzji szybko, na czas i z użyciem najaktualniejszych danych – by wygenerować najbardziej optymalne zlecenia produkcji i najekonomiczniejsze sekwencje wymaganych zmian i przezbrojeń urządzeń wykonawczych.

Rewolucyjny system konfiguracji aplikacji przemysłowych z gotowych elementów, które dzięki kontekstowemu dostosowaniu do potrzeb użytkownika radykalnie przyspieszają proces budowy aplikacji przez inżyniera i jej dostosowanie także przez samego użytkownika.

Tzw. „gotowce” dostosowane są do łatwego przystosowania do wyznaczonych zadań przy minimalnej ilości pracy i czasu, także ze względu na duże ograniczenie ilości skryptów aplikacyjnych. Sam sposób tworzenia skryptów został w istotny sposób ułatwiony i przyspieszony poprzez automatyczne uzupełnianie funkcji, kolorowanie funkcjonalnych bloków i system podpowiedzi.

Podejście promujące raczej konfigurację aplikacji niż jej tworzenie, wspiera wzrost funkcjonalności systemów i rozszerza ich możliwości komunikacyjne bez zbędnego powiększania kosztów tworzenia i posiadania/używania aplikacji.

Zestaw wielu źródeł danych – nie tylko ze sterowników i urządzeń wykonawczych, ale także integracja systemu sterującego i nadzorującego z szeroko stosowanymi systemami kamer przemysłowych, interaktywnych map i komunikatorów – będzie znacznie dokładniej i bardziej intuicyjnie informować użytkownika o wszystkich zaistniałych spowolnieniach produkcji. Poprzez połączenie w jednej często wielomonitorowej aplikacji, także z monitorami dotykowymi, ułatwia i przede wszystkim zwiększa zakres możliwych zastosowań, co bezpośrednio przekłada się na dokładniejsze sterowanie, podejmowanie lepszych decyzji i szybszą reakcję na możliwe zagrożenia.

Podejście promujące raczej konfigurację aplikacji niż jej tworzenie, wspiera wzrost funkcjonalności systemów i rozszerza ich możliwości komunikacyjne bez zbędnego powiększania kosztów tworzenia i posiadania/używania aplikacji.

Platforma Systemowa Wonderware 2017 to:

  • łatwość tworzenie aplikacji – jedyna tworzona zgodnie z potrzebami użytkownika platforma dla nadzoru i wizualizacji SCADA, zarządzania produkcją MES i pozwalająca na rozszerzenie funkcjonalności o najnowsze trendy takie jak IIoT czy Przemysł 4.0 – najlepsze praktyki już zawarte w gotowym produkcie,
  • łatwość używania – najnowsza aplikacja klienta wizualizacyjnego wspierająca wielodotyk, powiększanie, grafikę wektorową i inne ułatwienia znane ze świata nowoczesnych urządzeń osobistych; dla zwiększenia wydajności ich użytkownika,
  • łatwość posiadania systemu – modularność, inkrementalne tworzenie elementów aplikacji, 100% pewność użycia elementów z wcześniejszych wersji systemu (już używanych), obniżenie czasu wyłączenia produkcji przy zmianach (nawet do zera – uaktualnienie „w locie”) – wpływa na radykalne obniżenie TCO – kosztów posiadania systemu w czasie.

Tak krytyczny i odpowiedzialny element systemu produkcyjnego jak oprogramowanie systemowe, w przypadku Platformy Systemowej Wonderware 2017, wspiera przedsiębiorstwa w podróży poprzez cyfrową transformację, zmieniając ich działalność w bardziej odpowiedzialny, bezpieczniejszy, szybko dostosowujący się do wymagań rynku i – co istotne – przyspiesza zwrot z niezbędnych inwestycji w infrastrukturę cyfrową. •

Kontakt

Wojciech Pawełczyk
Menedżer produktów Wonderware, ASTOR
tel: 12 424 00 64
e-mail: wojciech.pawelczyk@astor.com.pl

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone