Profesal Maintenance Web Client

Szybka obsługa zgłoszeń serwisowych to oczekiwanie stawiane działom utrzymania ruchu wielu firm produkcyjnych. W odpowiedzi na te potrzeby system CMMS Profesal Maintenance został rozbudowany o aplikację kliencką Web Client.

Aplikacja Web Client jest webowym klientem systemu Profesal Maintenance, dedykowanym do łatwego zgłaszania awarii i usterek przez użytkowników na liniach produkcyjnych oraz z obiektów rozproszonych geograficznie. Aplikacja została opracowana w taki sposób, aby zaraz po wstępnym zapoznaniu się z jej opcjami, każdy użytkownik był w stanie szybko zgłosić awarię, dostarczając wszystkie niezbędne informacje do działu utrzymania ruchu. Każde zgłoszenie może zostać przypisane do maszyny z zamodelowanej struktury linii produkcyjnej.

Oprócz możliwości zgłoszenia awarii użytkownicy mogą także przeglądać listę wszystkich swoich dotychczasowych zgłoszeń oraz śledzić status ich realizacji. Jeżeli zaistnieje potrzeba dołączenia zdjęcia usterki do zgłoszenia, to aplikacja także to umożliwi. Ponadto w dowolnym momencie od utworzenia zgłoszenia, użytkownicy mogą dodawać notatki zawierające dodatkowe informacje o stanie realizacji zgłoszenia - np. informacje otrzymane od serwisu producenta.

 

Okno startowe Profesal Maintenance Web Client

Scenariusze użycia

Scenariusz I: Statyczne stanowiska operatorskie

W sytuacji, gdy stanowiska operatorskie znajdują się w kilku miejscach na linii produkcyjnej lub po jednym stanowisku na gniazdo produkcyjne, aplikacja Web Client doskonale sprawdzi się jako narzędzie dla całej grupy operatorów pracujących na linii lub w gnieździe. Każdy z pracowników w dowolnym momencie, podchodząc do stanowiska, może zalogować się na swoje konto, podając dane z klawiatury lub wykorzystując kartę magnetyczną i szybko zgłosić zaistniały problem dotyczący maszyny.

 

Profesal Maintenance Web Client w firmie produkcyjnej

Scenariusz II: Mobilne stanowiska operatorskie

W kolejnym scenariuszu, służby techniczne np. w branży wod-kan podczas wykonywania cyklicznego obchodu i sprawdzenia przepompowni, mogą zabrać ze sobą stanowisko operatorskie w postaci tabletu lub laptopa z dostępem do Internetu i wprost z oddalonego od centrali obiektu np. przepompowni, zgłosić usterkę lub awarię urządzenia na obiekcie.

Scenariusz III: Interfejs dla zewnętrznej firmy serwisującej

W przypadku, gdy firma korzystająca z oprogramowania Profesal Maintenance do zarządzania pracami wewnętrznego utrzymania ruchu, korzysta także z usług zewnętrznych serwisantów, to dostęp do wybranych zgłoszeń zarejestrowanych w systemie Profesal Maintenance może zostać udostępniony pracownikom firmy zewnętrznej za pośrednictwem aplikacji Web Client. Serwisanci zewnętrzni po zalogowaniu się do aplikacji widzą na bieżąco informację o zgłoszeniach serwisowych przydzielonych im do realizacji. W trakcie realizacji zlecenia lub po jego wykonaniu serwisant z firmy zewnętrznej może uzupełnić informacje o zgłoszeniu i zmienić jego status.

Scenariusz IV: Outsourcing UR i interfejs dla klientów z produkcji

Z rozwiązania Profesal Maintenance i aplikacji Web Client z powodzeniem mogą korzystać także firmy zajmujące się świadczeniem usług serwisowych dla wielu firm produkcyjnych. W tym przypadku serwer systemu CMMS wraz z dostępami analitycznymi będzie znajdował się w centrali takiej firmy, a zakłady produkcyjne przez nią wspierane otrzymują dostęp do aplikacji Web Client w celu rejestrowania zgłoszeń serwisowych oraz śledzenia statusów ich realizacji.

Korzyści

Aplikacja Profesal Maintenance Web Client jest uzupełnieniem systemu CMMS Profesal Maintenance, które pozwala na udostępnienie operatorom przyjaznego i łatwego w obsłudze interfejsu do rejestrowania awarii i usterek. Aplikacja nie wymaga instalacji na stacjach roboczych, co ułatwia i zdecydowanie przyspiesza prace związane z aktualizacją wersji czy personalizacją aplikacji, ponieważ wszystkie prace realizowane są wyłącznie na serwerze systemu. Po aktualizacji lub wprowadzeniu zmian w aplikacji, użytkownicy od razu mają dostęp do interfejsu po zmianach bez potrzeby angażowania administratora systemów IT do przeinstalowania wersji.

 

Okno zgłoszenia awarii w aplikacji Profesal Maintenance Web Client

Dzięki aplikacji Web Client, przepływ informacji między produkcją, a utrzymaniem ruchu zostaje uproszczony i zdecydowanie przyspieszony. Wszystkie informacje przesłane do utrzymania ruchu w ten sposób zostają zapisane i stanowią źródło danych dla raportów w aplikacji analitycznej Profesal Maintenance. Przykładowo, analityk utrzymania ruchu może wygenerować raport za wybrany okres czasu zawierający rozkład pareto najbardziej awaryjnych urządzeń lub najczęściej wykorzystywanych części zamiennych.

Dzięki wykorzystaniu technologii HTML5 oraz przygotowaniu aplikacji responsywnej, Web Client może zostać uruchomiony na dowolnym urządzeniu stacjonarnym lub mobilnym, które wymaga jedynie dostępu do Internetu lub Intranetu oraz przeglądarki internetowej. Dzięki temu wdrożenie aplikacji Web Client zarówno dla nowych, jak i istniejących systemów CMMS Profesal Maintenance jest równie szybkie, jak wprowadzenie nowego zgłoszenia serwisowego przy jej pomocy.

Kontakt

Arkadiusz Rodak
Specjalista ds. systemów CMMS, ASTOR
tel: 12 424 00 67
e-mail: arkadiusz.rodak@astor.com.pl

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone