ASTOR wspiera Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego na Uniwersytecie Rzeszowskim « Wróć do O Nas

W dn. 14 kwietnia 2015 roku zostało otwarte Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego (ICMK), które jest częścią Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rozwiązania dla 10 stanowisk dydaktycznych w tym laboratorium dostarczyła firma ASTOR, dostawca nowoczesnych technologii dla przemysłu.

Firma ASTOR chętnie wspiera przyszłych inżynierów, pomagając w tworzeniu stanowisk laboratoryjnych na uczelniach i w szkołach technicznych, udostępniając oferowane produkty w ramach specjalnych ofert dla edukacji. Tym razem współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim w szczególności z pracownikami Katedry Inżynierii Komputerowej zaowocowała powstaniem nowoczesnych stanowisk wyposażonych w zestawy sterowania procesami technologicznymi w oparciu o zaawansowaną technologię mikroprocesorową.

Ideą powstania ICMK było podwyższenie jakości kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim poprzez inspirowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych ulokowanych na styku matematyki, informatyki oraz inżynierii elektrycznej i mechanicznej (automatyka, elektronika, sterowniki).

 

"Biorąc pod uwagę, że współczesne gałęzie gospodarki wymagają od absolwentów uczelni wyższych zaawansowanych umiejętności projektowania i implementowania zrobotyzowanych systemów sterowania, zaproponowane stanowiska badawcze zapewnią warunki do przygotowania profesjonalnej kadry wyposażonej w wiedzę i praktyczne umiejętności. Aparatura badawcza dotycząca wizualizacji przestrzennej 3D czy bezpieczeństwa i identyfikacji biometrycznej osób z jednej strony stworzy szansę na rozwijanie nowoczesnych technologii, z drugiej będzie stanowić niezwykle ważne uzupełnienie oferty edukacyjnej adresowanej do studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego." - podsumowuje dr inż. Bogusław Twaróg z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

W skład wyposażenia komputerowego ICMK, oprócz 120 nowoczesnych stacji roboczych PC, wchodzi klaster obliczeniowy PEGAZ o mocy obliczeniowej około 7,5 TeraFLOPS, który jest obecnie najpotężniejszą instalacją obliczeniową na Podkarpaciu. W laboratorium znajdują się także zestawy do badań identyfikacji z wykorzystaniem tęczówki oka, zestawy do badań identyfikacji z wykorzystaniem obrazów daktyloskopijnych, zestawy do śledzenia i rozpoznawania twarzy oraz postaci ludzkiej w strumieniu wideo. oraz zestaw do automatycznego śledzenia postaci ludzkiej w strumieniu wideo. Ponadto w laboratorium grafiki 3D można realizować projekty związane z zanurzoną wizualizacją przestrzenną.

Z założenia ICMK oprócz zadań dydaktycznych miało realizować nowoczesny model współpracy z biznesem, która ma polegać na wspólnej realizacji z przedsiębiorstwami różnych branż projektów badawczo-wdrożeniowych.

ASTOR Uniwersytet Rzeszowski ICMK stanowiska edukacyjne

 

Firma ASTOR dostarczyła do ICMK 10 następujących zestawów edukacyjnych związanych ze sterowaniem procesami i robotyką:

1. Przenośny zestaw do nauki programowania sterowników VersaMax Micro
2. Przenośny zestaw do nauki programowania kontrolerów PAC
3. Przenośny zestaw do nauki programowania serwonapędów
4. Przenośny zestaw do nauki programowania komunikacji profinetowej
5. Przenośny zestaw do nauki programowania komunikacji radiomodemowej (2 szt.)
6. Przenośny zestaw do nauki programowania komunikacji ethernetowej (3 szt.)
7. Zestaw edukacyjny z robotem Kawasaki

Każde ze stanowisk jest wyposażone w komputer PC z zestawem edukacyjnym oprogramowania Wonderware.

 

„Od początku działalności firma ASTOR wspiera polskie wyższe szkolnictwo techniczne, wyposażając niewielkie, ale także i zaawansowane laboratoria na bardzo preferencyjnych warunkach. Jednym z takich przykładów jest laboratorium Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego na Uniwersytecie Rzeszowskim, które zostało wyposażone w zestawy edukacyjne oraz robota Kawasaki. Dlaczego taki wybór? Uczelnia kładzie szczególny nacisk na zapoznanie studenta ze sprawdzonymi rozwiązaniami stosowanymi na co dzień w przemyśle." – podsumowuje Łukasz Mąka, koordynator ds. edukacji w firmie ASTOR.

 

Zestawy edukacyjne produkowane przez firmę ASTOR są szeroko stosowane na polskich uczelniach i wspierają rozwój studentów oraz ich przygotowanie do wdrożenia na rynek pracy.

ASTOR Uniwersytet Rzeszowski ICMK stanowisko zrobotyzowane

Firma ASTOR aktywnie wspiera transfer wiedzy z przemysłu do edukacji, realizując konsekwentnie efektywne przygotowanie studentów do pracy na stanowisku inżyniera, dzięki rozbudowie wyposażenia laboratoriów, ale także dzięki programowi praktyk i staży studenckich, pozwalającemu wzbogacić wiedzę pozyskaną podczas zajęć na uczelni o doświadczenie z praktycznego jej zastosowania w przemyśle. Od 16 lat organizuje także konkurs na najlepszą pracę dyplomową.

Więcej informacji o ofercie ASTOR dla edukacji jest dostępnych na stronie: www.edukacja.astor.com.pl

 

Dowiedz się więcej

 

Łukasz Mąka

Kontakt

Łukasz Mąka

Koordynator ds. edukacji w firmie ASTOR

tel: 12 428 63 62
e-mail: Lukasz.Maka@astor.com.pl
 

 

 

 

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2022 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone