Mocny finał XIV edycji Konkursu Prac ASTOR « Wróć do O Nas

Rozstrzygnięcie Konkursu Prac Dyplomowych ASTOR oraz seminarium dla edukacji - to dwa ważne wydarzenia, które ASTOR połączył w jedno, mające swój finał 30 listopada w Krakowie. Tegoroczna „Moc technologii dla edukacji" poświęcona była zagadnieniom pozyskiwania funduszy unijnych na cele dydaktyczne. Zaproszeni prelegenci wymienili się ze zgromadzonymi przedstawicielami uczelni i szkół technicznych swoimi praktykami i doświadczeniami z prowadzenia dofinansowanych projektów edukacyjnych.

Firma ASTOR zaprosiła przedstawicieli uczelni technicznych z całej Polski. Uczestniczyli oni w spotkaniu obok finalistów XIV edycji Konkursu Prac ASTOR, promotorów prac oraz przedstawicieli mediów. Gościnnie wystąpił również robot EPSON – nowość w ofercie ASTORa.

W panelu wymiany doświadczeń, Kierownik Centrum Energetyki Odnawialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - Radosław Grech, opowiedział o inwestowaniu w polską innowacyjność. Tomasz Dudarski - Opiekun Laboratorium Automatyki i Robotyki w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu podzielił się z zebranymi gośćmi uwagami na temat budowy nowoczesnego laboratorium z „Praktycznymi Kwalifikacjami". O płatnych stażach, finansowanych ze środków EFS, które są odpowiedzią Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na potrzeby rynku pracy opowiedział z kolei dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, a dr inż. Wiktor Hudy, pracujący na Uniwersytecie Pedagogicznym podpowiedział, jak zatrudnić robota na uczelni?. Wszystko to – za unijne pieniądze!

Inspirujące przykłady kolegów po fachu wzbudziły ogromne zainteresowanie zgromadzonych przedstawicieli świata nauki. Ciekawość gości wywołało też wystąpienie Mateusza Bryły, Przewodniczącego Koła Naukowego INTEGRA, który zaprezentował postępy w budowie łazika marsjańskiego, konstruowanego we wsparciu ASTORa.

„Połączenie rozstrzygnięcia Konkursu Prac z seminarium dla edukacji ma na celu zaakcentowanie wartości, jaką dla firmy ASTOR ma współpraca z placówkami dydaktycznymi. Możliwość wymiany praktycznych uwag między przedstawicielami placówek dydaktycznych jest bardzo cenna. Uważamy, że tego typu wydarzenia są szczególnie ważne, gdyż luka w kontaktach świata nauki ze światem przemysłu jest stale niezapełniona."- komentuje Jarosław Gracel, Dyrektor ds. Marketingu i PR w firmie ASTOR.

W tym roku firma ASTOR obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. „Z tej okazji, podczas seminarium uhonorowano trzynastu przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, z którymi firma współpracuje. Tym samym chcieliśmy podkreślić, jak ważna jest dla nas ta współpraca." – dodaje Jarosław Gracel.

Na dobre zawitała nowa formuła konkursu, która zakłada dwustopniowy system oceny prac. Do finału zakwalifikowało się 6 najlepszych dyplomantów, którzy dostali szansę zaprezentowania przed kapitułą konkursową swoich dokonań. Jurorzy mieli czas na wybór 3 najlepszych i jednocześnie najciekawiej zaprezentowanych prac.

„Zmieniona formuła sprawdziła się i podniosła atrakcyjność konkursu. Wydaje mi się, że ta zmiana zdopingowała finalistów, a zgromadzonym gościom dała możliwość reagowania na prezentacje i zadawania pytań. Wysoki poziom wiedzy merytorycznej uczestników nie wskazywał, że mamy do czynienia ze świeżo upieczonymi absolwentami. W kontekście tak wysokiego poziomu, samo zakwalifikowanie się do grona finalistów jest ogromnym wyróżnieniem." - komentuje Stefan Życzkowski, Prezes ASTOR, pełniący funkcję Przewodniczącego Jury Konkursu.

W tym roku w szranki mogli stanąć także w nowej kategorii uczniowie szkół średnich. Jednak żaden uczeń nie odważył się przysłać swojej pracy. „Rozszerzając grupę docelową o uczniów szkół średnich chcemy pomóc młodym ludziom wejść lepiej przygotowanymi na rynek pracy. Dlatego, mimo, że w tym roku żaden uczeń nie podjął wyzwania, liczymy, że sytuacja zacznie się zmieniać. Nadzieję pokładamy w opiekunach, którzy zaszczepiają podopiecznym pomysł i wiarę we własne możliwości." – dodaje Stefan Życzkowski.

Laureatami najnowszej edycji konkursu zostali:

I miejsce – Przemysław Kękuś, autor pracy pt. „Projekt oraz realizacja systemu sterowania robotem przemysłowym klasy SCARA", napisanej pod kierunkiem dr inż. Jacka Augustyna, Akademia Górniczo-Hutnicza

II miejsce –Mariusz Buciakowski, autor pracy pt. „Wizualizacja i sterowanie ploterem 2D", napisanej pod kierunkiem dr hab. inż. prof. UZ Marcina Witczaka, Uniwersytet Zielonogórski

III miejsce – Michał Drożdżowski, autor pracy pt. „Wizualizacja systemu sterowania ruchem kolejowym na liniach dużych prędkości", napisanej pod kierunkiem dr inż. Antoniego Szymczaka, Politechnika Krakowska

Pozostali Finaliści konkursu:

- Andrzej Gackowski, autor pracy pt. „Projekt układu detekcji poślizgu w urządzeniach transportu taśmowego", napisanej pod kierunkiem dr inż. Piotra Zaporskiego, Politechnika Koszalińska.

- Damian Kurzydym , autor pracy pt. „Zastosowanie robota Kawasaki FS003N do symulacji cięcia laserem", napisanej pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Herbusia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.

- Mateusz Leszczyński, autor pracy pt. „Stanowisko do badania wpływu doboru parametrów serwonapędu na pracę układu", napisanej pod kierunkiem dr hab. inż Macieja Petko, Akademia Górniczo-Hutnicza

Tematyka prac zgłaszanych do konkursu może być związana z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami zrobotyzowanymi. Jury, oceniając prace, zwracało szczególną uwagę na innowacyjność, poziom technicznego wykonania oraz możliwość wdrożenia w praktyce. Zgodnie z nową formułą oceniano dodatkowo sposób prezentacji pracy przez dyplomantów podczas seminarium. Łączna wartość nagród wyniosła blisko 10 tysięcy złotych!

Jury konkursu na pierwszym planie podczas prezentacji finałowychLaureat I miejsca podczas prezentacji finałowej.jeden z Laureatów Nagród 25-lecia - dr inż. Andrzeja Sioma, Katedra Automatyzacji Procesów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowieod lewej: - dr inż. Antoni Szymczak, promotor pracy nagrodzonej miejscem III - Michał Drożdżowski, Laureat III miejsca (Politechnika Krakowska) - dr inż. Jacek Augustyn, promotor pracy nagrodzonej I miejscem - Przemysław Kękuś, laureat I miejsca (AGH) - Stefan  Życzkowski, Prezes ASTOR Sp. z o.o. - Mariusz Buciakowski, laureat II miejsca (Uniwersytet Zielonogórski)

ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone