ASTOR 2021. Firma Dobrze Widziana


Firma ASTOR znalazła się w gronie przedsiębiorstw nagrodzonych tytułem „Firmy Dobrze Widzianej 2021” w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Business Centre Club. Uroczysty finał tegorocznej edycji konkursu odbył się 30 listopada 2021 w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

 

,,Firma Dobrze Widziana” to wyróżnienie przyznawane przez Business Centre Club. Jego celem jest uhonorowanie firm, które swój biznes prowadzą w sposób społecznie odpowiedzialny oraz angażują się w projekty ważne dla otoczenia, w którym działają na co dzień. I jest to jeden z głównych celów konkursu. Wyłania on te przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny wyróżniają się aktywnością w obszarze CSR oraz szerzą wiedzę na ten temat.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i obejmuje szesnaście województw, a do jego udziału mógł przystąpić każdy członek Business Center Club. Następnie kapituła konkursu na podstawie nadsyłanych ankiet konkursowych dokonuje oceny działań społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dla kapituły konkursu „Firma Dobrze Widziana” liczy się m.in. polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn oraz organizacja i komunikacja działań społecznie odpowiedzialnych.
– mówi Katarzyna Woszczyna, wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Lóż Małopolskiej i Częstochowskiej BCC. I dodaje,
ASTOR doskonale wpisuje się w tę ideę. Od wielu lat swoją działalnością i gotowością wspierania ważnych społecznie inicjatyw potwierdza, że jest Firmą Dobrze Widzianą. Kluczem jest tutaj wysoka wrażliwość w ASTOR na ważne kwestie społeczne i poczucie odpowiedzialności za to, żeby świat stawał się lepszym miejscem do pracy, do życia.


Stefan_Życzkowski_Firma_Dobrze_Widziana_BCC

Firma ASTOR przez ostatnie 34 lata stale się rozwija i ma na swoim koncie wiele sukcesów biznesowych. A sukces cieszy wtedy, kiedy można się nim podzielić z otoczeniem. To wręcz powinność dojrzałej organizacji.

Strategicznie działania CSR w ASTOR koncentrują się w kilku kluczowych obszarach.
Są to: 1. Edukacja obejmująca działania skierowane do studentów, uczniów, oraz szkół i uczelni.
Dzięki nim mają oni dostęp do najnowszych trendów oraz technologii, które obecnie są odpowiedzią na Rewolucję 4.0.
2. Działalność charytatywna. Co roku ASTOR przeznacza 2% swojego zysku na działania charytatywne. Działająca w firmie Drużyna Heart-Aktywna (czteroosobowy zespół wyłoniony spośród pracowników firmy) zarządza budżetem charytatywnym oraz inicjuje i koordynuje akcje charytatywne. Formy pomocy są różne. Zaczynając od wsparcia finansowego wyłącznie z budżetu charytatywnego, przez zbiórkę pieniędzy wśród pracowników, aż do zaangażowania osobistego w ramach wolontariatu pracowniczego.
3. Akcje w odpowiedzi na pojawiające się bieżące wyzwania współczesnego świata. Przykładowo podczas pandemii ASTOR dołączył do kampanii #ratujebopracuje czy zaangażował się w pomoc szpitalom. W tym roku jest partnerem akcji społecznej, "Onkoodpowiedzialni”, która została poświęcona edukacji onkologicznej, profilaktyce oraz promocji zdrowia wśród pracowników firm. Ważne jest wspieranie organizacji non-profit, które bez wsparcia środowiska biznesowego nie mogłoby realizować swoich działań statutowych. Zwłaszcza tych, które działają na rzecz wyrównywania szans w dostępie do edukacji i godnego życia.
4. Środowisko naturalne, zmiany klimatyczne to kolejny istotny obszar realizowany przez organizacje. Zaangażowanie pracowników w zbiórki makulatury oraz odpadków biurowych (tonerów, baterii, sprzętu elektronicznego), minimalizowanie obiegu papierowych dokumentów, wykorzystywanie druku dwustronnego czy też poprzez pracę w inteligentnym budynku, który w oszczędny sposób wykorzystuje pozyskiwaną energię i propaguje ekologiczne wykorzystanie surowców naturalnych.

Działania takie, jak te wymienione powyżej, w ASTOR przychodzą w naturalny sposób i wiele z nich jest realizowanych od początku istnienia firmy.

Cieszymy się, że nasze długotrwałe działania i aktywności w obszarze społecznym zostały docenione. Dziękuję za to wyróżnienie w imieniu swoim i całego Zespołu ASTOR. Wierzę, że odpowiedzialnego biznesu nie da się prowadzić w pojedynkę. Szczególnie mocno odczuliśmy to w mijającym roku. Pokazał on, że przeciwności można pokonać, kiedy działa się wspólnie i z troską o tych, którzy mają mniej. Kiedy docenia się tych, z którymi pracujemy na co dzień i którzy przyczyniają się, że dzisiaj możemy mówić o ASTOR, jak: Firmie Dobrze Widzianej,
– powiedział Stefan Życzkowski, współwłaściciel, prezes ASTOR, w funkcji Przewodniczącego Rady Strategicznej ASTOR.


ASTOR kilkukrotnie został nagrodzony tytułem „Firma Dobrze Widziana”, m.in. w 2012 i 2016 roku.

Stefan_Życzkowski_Firma_Dobrze_Widziana_BCC/

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2023 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone