ASTOR wspiera innowacyjny model kształcenia młodych robotyków w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku jest nowoczesną szkołą zawodową kształcącą w szerokim zakresie zawodów. Jej misją jest interdyscyplinarne kształcenie w sposób zapewniający nabycie wiedzy i umiejętności kreowania twórczych rozwiązań, w powiązaniu z nauką, rozwojem technicznym, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem oraz w zgodzie ze standardami międzynarodowymi i poziomem współczesnej cywilizacji.

 ASTOR ZST Lezajsk pracownia robotyki

Uczniowie ZST w nowoczesnej pracowni robotyki z robotem Kawasaki

 

 

Wyzwania

Szkoła dąży do przygotowania przyszłych absolwentów na najwyższym poziomie, ukierunkowuje ich kształcenie zgodnie z zapotrzebowaniem przemysłu, umożliwiając swoim uczniom i pracownikom rozwój, pokazując najlepsze wzorce, gromadząc najlepszy sprzęt techniczny, rozwijając narzędzia i metody. Stale rozwijający się, nowoczesny przemysł wymusza zapotrzebowanie na operatorów i programistów robotów przemysłowych. Pracodawcy coraz częściej poszukują wyspecjalizowanych operatorów i programistów robotów, którzy obecnie stanowią duży deficyt na rynku pracy.

 

Realizacja

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku jako jedna z nielicznych szkół średnich technicznych w Polsce wyszedł naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw. Wspólnie z dostawcą nowoczesnych technologii dla przemysłu i edukacji - firmą ASTOR - opracował innowacyjny program nauczania, w ramach którego kształci przyszłych operatorów i programistów robotów przemysłowych. Zajęcia odbywają się w pracowni mechatroniki, w której stworzone zostało zrobotyzowane stanowisko dydaktyczne.

 

„Uczniowie ZST w Leżajsku zdobywają nie tylko podstawy teoretyczne, ale i praktyczne z obsługi i programowania robotów przemysłowych. Uczą się tworzyć aplikacje na robota i integrować zrobotyzowane systemy produkcyjne" – mówi nauczyciel mechatroniki, mgr inż. Robert Maruszak.

 

Zagadnienia, które są realizowane w ramach programu, to m.in.:

  • dokumentacja techniczna robotów,
  •  bezpieczeństwo podczas pracy i obsługi robota,
  • podłączanie, włączanie i wyłączanie robota,
  • rodzaje wejść/wyjść,
  • układy współrzędnych i poruszanie robotem,
  •  Block Teaching - uczenie robota,
  • AS Language - zagadnienia podstawowe,
  • ćwiczenia praktyczne z robotem.

 

Wiadomości teoretyczne i praktyczne zdobywane przez uczniów są weryfikowane na specjalnie stworzonej do tego celu platformie ASTOR Akademia. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczniowie uzyskują certyfikat. Absolwenci stają się wyspecjalizowaną kadrą o kwalifikacjach robotyka, bardzo poszukiwaną na rynku pracy.

 

ASTOR ZST Lezajsk 3.jpg

 

Uczniowie klasy czwartej technikum mechatronicznego pozyskują umiejętności praktyczne na nowoczesnym robocie przemysłowym Kawasaki serii RS003N z systemem wizyjnym. Uczniowie opracowali kilka ciekawych aplikacji m.in. algorytm pobierania detalu nie spozycjonowanego, zaimplementowali robota z modelem zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Stanowisko jest stale modernizowane i dostosowane do różnego rodzaju aplikacji.

 

Korzyści

„Stworzenie zrobotyzowanego stanowiska dydaktycznego i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania umożliwiło uczniom dostęp do nowoczesnych technologii oraz dało możliwość rozwoju umiejętności praktycznych. Tym samym znacząco skrócił się czas wdrożenia uczniów na rynek pracy po ukończeniu technicznej szkoły średniej. W przyszłości, w miarę dostępnych środków szkoła planuje pozyskać środki i zakupić większego robota Kawasaki serii R" – mówi Halina Samko, Dyrektor ZST w Leżajsku.

Pierwszy w historii szkoły egzamin z obsługi i programowania robotów przemysłowych odbył się 2 lutego 2016 roku. Egzamin zdawało 15 uczniów z klasy 4 TD Technikum Mechatronicznego. Egzamin zakończył się sukcesem. Zdali wszyscy uczniowie na średnim poziomie 90% uzyskanych prawidłowych odpowiedzi.

 

ASTOR ZST Lezajsk 2.jpg

 

„Wdrożony model szkolenia i egzaminowania przyszłych robotyków będzie kontynuowany w naszej szkole w kolejnych latach" – mówi mgr inż. Robert Maruszak. „Jestem pewien, że zdobyte umiejętności praktyczne z obsługi robotów przemysłowych potwierdzone certyfikatem będą doskonałą przepustką dla naszych absolwentów do znalezienia pracy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych".

 

Autor:
mgr inż. Robert Maruszak
Nauczyciel mechatroniki
Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

 

 

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone