Sprawny przepływ danych produkcyjnych dzięki integracji systemów MES i ERP

Wiodący producenci oprogramowania klasy ERP oferują klientom wykorzystanie modułów produkcyjnych systemów ERP do bieżącego monitorowania i zarządzania produkcją, jednak przeważnie takie rozwiązanie nie pozwala na uzyskanie pełnej funkcjonalności systemów klasy MES. Tak naprawdę w przedsiębiorstwie, które posiada system ERP i planuje wdrożyć MES, zarówno moduł produkcyjny systemu ERP jak i system MES znajdą zastosowanie, ale należy mieć świadomość, jakie są między nimi różnice i do jakich celów oraz dla kogo zostały one stworzone.

Artykuł ten ma na celu wskazanie różnic pomiędzy systemami MES i modułami produkcyjnymi systemów ERP, wskazanie zróżnicowanych potrzeb różnych grup docelowych takich systemów oraz przedstawienie korzyści, jakie może przynieść integracja strefy biznesowej z produkcją poprzez integrację systemu ERP z systemem MES.

MODUŁ PRODUKCYJNY SYSTEMU ERP

Zdecydowana większość systemów klasy ERP posiada moduły produkcyjne, które jednak nie posiadają one typowych cech oprogramowania potrzebnego na produkcji. Częstość przetwarzania danych w systemach ERP jest stosunkowo niska (jak na warunki produkcyjne), a dane są wprowadzane do systemu w sposób ręczny, co jest odpowiednie i wystarczające dla biura, ale nieoptymalne i niedostatecznie wiarygodne dla produkcji.

 

Sprawny przeplyw danych produkcyjnych dzieki integracji systemow MES i ERP 

 

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ KLASY MES

System Wonderware MES jest dedykowany do monitorowania procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Na bieżąco przetwarza dane (z rozdzielczością co do minut czy sekund), umożliwiając sprawne zarządzanie produkcją dzięki informacjom dostarczanym na bieżąco użytkownikom z produkcji. W przeciwieństwie do systemu ERP, oprogramowanie MES umożliwia automatyczne gromadzenie danych wprost z maszyn oraz eliminuje możliwości pomyłek, które często mają miejsce podczas ręcznego wprowadzania danych.

RÓŻNE POTRZEBY NA RÓŻNYCH POZIOMACH

Potrzeby oraz oczekiwania pracowników produkcyjnych odnośnie systemu zarządzania produkcją są zdecydowanie różne od potrzeb strefy biznesowej i zarządu firmy. Na produkcji potrzebny jest dostęp do wiarygodnych danych gromadzonych najlepiej w sposób automatyczny wprost z maszyn i urządzeń przeznaczonych do realizacji produkcji. Z kolei zarząd i pracownicy strefy biznesowej oczekują wiarygodnych informacji o stanie i kosztach produkcji, ale rozdzielczość czasowa nie jest w tym przypadku taka niska jak w warstwie produkcyjnej. Istotne jest posiadanie wiarygodnych informacji, które do systemu ERP może dostarczyć system klasy MES, rejestrujący dane w sposób automatyczny. Pozwala to na wyeliminowanie częstych błędów powstających podczas ręcznego wprowadzania danych na produkcji.

Z punktu widzenia wdrożenia systemu do zarządzania produkcją, które będzie spełniało oczekiwania grup na różnych poziomach organizacji, optymalną sytuacją jest funkcjonowanie w firmie zarówno systemu ERP z modułem produkcyjnym, jak i systemu MES, które mogą zostać ze sobą zintegrowane . Wtedy taką integrację można łatwo zrealizować - ponieważ mapowanie danych jest naturalne.

 

Sprawny przeplyw danych produkcyjnych dzieki integracji systemow MES i ERP 2

Możliwości integracji systemów IT z wykorzystaniem Wonderware Enterprise Integrator

 

WONDERWARE ENTERPRISE INTEGRATOR – INTEGRACJA PRODUKCJI Z BIZNESEM

Propozycją firmy ASTOR na usprawnienie procesu integracji systemów klasy MES oraz ERP jest zastosowanie oprogramowania Wonderware Enterprise Integrator, które umożliwia łatwe projektowanie, budowanie, instalowanie i utrzymywanie bezpiecznych, ustandaryzowanych aplikacji integrujących operacje produkcyjne z aplikacjami biznesowymi przedsiębiorstwa.

Do głównych cech oprogramowania Wonderware Enterprise Integrator należą:

  • architektura informatyczna zapewniająca wysoki poziom dostępności,
  • specjalna wspólna przestrzeń nazw dla wszystkich systemów produkcyjnych i systemów sterowania,
  • swoboda wyboru architektury połączona z wbudowanym systemem bezpieczeństwa,
  • dostępna z półki integracja z setkami aplikacji w obszarach automatyzacji produkcji i biznesowego zarządzania przedsiębiorstwem,
  • łatwa konfiguracja i utrzymanie systemu poprzez graficzne komponowanie reguł transformacji komunikatów i detekcji zdarzeń, bez konieczności pisania dedykowanego kodu programu,
  • wsparcie dla standardów integracyjnych takich jak: SQL, ODBC, XML i OLE.

-> www.astor.com.pl/wonderware

Autor:
ARKADIUSZ RODAK
Menedżer produktu Wonderware MES
arkadiusz.rodak@astor.com.pl

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone