Spotkanie Złotych Partnerów ASTOR

"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces". Zgodnie z sentencją Henry'ego Forda, Program Partnerski ASTOR od 2003 roku na zasadach win-win umacnia wspólną pozycję dostawcy nowoczesnych technologii i współpracujących z nim integratorów w kluczowych branżach przemysłu i infrastruktury. W czerwcu br. odbyło się spotkanie Złotych Partnerów, wyróżniających się najwyższymi kompetencjami i doświadczeniem na rynku automatyki.

Program Partnerski ASTOR powstał w 2003 roku, jako odpowiedź na rosnące wymagania rynku w zakresie kompetencji firm wdrażających systemy automatyki, informatyki przemysłowej oraz robotyki, korzystających z rozwiązań i produktów dostarczanych przez ASTORa. Do tej pory w Programie wzięło udział ponad 200 Partnerów, którym ASTOR przekazał łącznie ponad 1000 projektów. Rekomendowanie firmy Partnera inwestorom poszukującym profesjonalnych integratorów przy zapewnieniu najwyższego priorytetu wsparcia technicznego ASTOR, jest główną zaletą przystąpienia do Programu.

ASTOR Technology Park - Spotkanie Złotych Partnerów
Spotkanie Złotych Partnerów - zwiedzanie ASTOR Technology Park

W 2013 roku, na skutek podniesienia wymagań co do corocznych wyników sprzedaży oraz założenia powstania ścisłej grupy firm charakteryzującej się partnerskim podejściem do wzajemnych relacji biznesowych, wyłoniło się prestiżowe grono 12 Złotych Partnerów ASTOR.

„Jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni z zawężenia grona Złotych Partnerów. Przyczyni się to do zacieśnienia współpracy i wzajemnego wsparcia, przy zachowaniu partnerskiego podejścia do relacji i zasad zdrowej konkurencji" – podsumowuje Piotr Wilk, Menedżer Programu Partnerskiego.
ASTOR Technology Park
Spotkanie odbyło się w dniach 19-20.06.2013 roku w Krakowie, w siedzibie firmy ASTOR. Stefan Życzkowski, prezes ASTOR, przedstawił przewidywania dotyczące trendów na rynku automatyki w Polsce. Przedstawiciele firm zapoznali się z nową odsłoną programu partnerskiego. Zawężone do 12 firm grono sprzyjało zbadaniu potrzeb partnerów i efektywnej pracy.

Dyskusje, które na gorąco wywiązywały się podczas prezentacji i podczas rozmów kuluarowych, służyły wypracowaniu rozwiązań, produktów i szkoleń „na wyłączność", dedykowanych tylko dla partnerów. „Specjaliści ASTOR rozwijają i doskonalą zaawansowane narzędzia, które wspierają Partnerów podczas rozmów biznesowych z inwestorami" – dodaje Jakub Hajkuś, analityk biznesowy ASTOR Consulting i jednocześnie koordynator Spotkania Partnerów.

W podsumowaniu pierwszego dnia spotkania odbyło się zwiedzanie inteligentnego budynku ASTOR Technology Park – poligonu nowych technologii.

Więcej informacji:

-> Program partnerski ASTOR
-> Lista Złotych Partnerów ASTOR


Tytuł Złoty Partner ASTOR przyznawany jest na dany rok kalendarzowy z możliwością przedłużenia na kolejny rok - przy spełnieniu wymagań stawianych wobec firm z danym tytułem. Firmy wyróżniające się osiągnięciami w Programie nagradzane są "Złotym Wzrostem ASTOR" – nagrodą przyznawaną corocznie, od 2007 roku, firmom będącym certyfikowanymi partnerami firmy ASTOR. Nagroda nie stanowi rankingu między firmami, lecz jest efektem przekraczania wyników osiąganych przez daną firmę.

 

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone